18 direkte Treffer gefunden für: iflas


67 indirekte Treffer gefunden für: iflas

Deutsch Türkisch
abgewirtschaftet iflas ettirmiş
Abwendung des Konkurses {sub} {f} iflası önleme
Abwendung des Konkurses {sub} {f} iflasın önüne geçme
Abwicklung von Insolvenzverfahren {sub} {n} iflas davasını halletme
abwirtschaften {v} [wirtschaftete ab, hat abgewrtschaftet] iflas etmek
abwirtschaften {v} [wirtschaftete ab, hat abgewrtschaftet] iflas ettirmek
abwirtschaftend {adj} iflas eden
abwirtschaftend {adj} iflas ettiren
Abänderung einer Konkursentscheidung {sub} {f} iflas kararını değiştirme
Akzeptant in dem Konkurs {sub} {m} iflasta muhatap
am Rande des Bankrotts iflasın eşiğinde
angemeldete Forderungen {sub} {pl} iflas halinde bildirilen alacaklar
Anmeldung des Konkurses {sub} {f} iflasın beyanı
Anmeldung einer Konkursforderung {sub} {f} iflas tespiti beyanı
Antrag auf Konkurseröffnung {sub} {m} iflasın açılması için dilekçe
Anwalt für Insolvenzsachen {sub} {m} iflas işleri avukatı
auf Antrag des betreibenden Konkursverwalters iflas idarecisinin dilekçesi üzerine
Aufhebung des Konkurses {sub} {f} [Wirtschaft] iflasın kaldırılması
Aufhebung des Konkurses {sub} {f} iflasın kaldırılması
Aufhebung des Konkursverfahrens {sub} {f} iflas ameliyesinin geçersiz kılınması
Aufhebung des Konkursverfahrens {sub} {f} iflas davasının kaldırılması
Aufhebung des Konkursverfahrens {sub} {f} iflas yönteminin kaldırılması
Aussetzung des Konkursverfahrens {sub} {f} iflas davasının taliki
bankrott {adj} iflas etmiş
Bankrott anmelden iflası talep etmek
Bankrott erklären iflasını beyan etmek
Bankrott erklären iflasını ilan etmek
Bankrott gehen iflas etmek
Bankrott machen iflas etmek
Bankrott machen {v} iflas etmek
bankrott machend {adj} iflas eden
Bankrott werden iflas etmek
die Bankrotte {sub} {pl} iflaslar
die Bankrotterklärung {sub} {f} iflas beyanı
die Bankrotterklärung {sub} {f} iflas bildirgesi
die Bankrotterklärung {sub} {f} iflas ilanı
der Bankrotteur {sub} {m} iflas eden
der Bankrotteur {sub} {m} iflas eden kimse
die Bankrotteure {sub} {pl} iflas edenler
die Bankrotteurin {sub} {f} [weiblich] iflas eden
der Bankrottfall {sub} {m} iflas olayı
bankrottieren {v} iflas etmek
die Bankrottsakte {sub} {f} iflas dosyası
Beschluss über die Eröffnung des Konkursverfahrens {sub} {m} iflas davasının açılması kararı
Beschluss über Eröffnung des Konkursverfahrens {sub} {m} iflas davasının açılması kararı
Bestellung eines Konkursverwalters {sub} {f} iflas masası memurunun tayini
bevorrechtigte Konkursforderung {sub} {pl} iflasta öncelikli alacak
bevorrechtigter Konkursgläubiger iflasta imtiyazlı alacaklı
das, ein Konkursverfahren eröffnen iflas davası açmak
die Debitkommission {sub} {f} iflas komisyonu
das Debitverfahren {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] iflas işlemi
absolute Insolvenz {sub} {f} mutlak iflas
der Anschlusskonkurs {sub} {m} müteakip iflas
der Anschlußkonkurs {sub} {m} [alte Schreibung] müteakip iflas
betrügerischer Bankrott {sub} {m} dolaylı iflas
betrügerischer Bankrott {sub} {m} hileli iflas
betrügerischer Konkurs {sub} {m} dolanlı iflas
betrügerischer Konkurs {sub} {m} hileli iflas
eine Pleite {ugs.} bir iflas
einfacher Bankrott taksiratlı iflas
einfacher Konkurs adi iflas
gewöhnlicher Konkurs {sub} {m} [Wirtschaft] adi iflas
komplett pleite {ugs.} tamamen iflas
leichtfertiger Bankrott [Rechtswissenschaft] kusurlu iflas
selbstverschuldeter Konkurs kendi hatasıyla iflas
total pleite {adj} tam iflas
völlig pleite {ugs.} tam iflas
0.005s