9 direkte Treffer gefunden für: Ruin


45 indirekte Treffer gefunden für: Ruin

Deutsch Türkisch
Ruin des Lebens {sub} {m} hayatın çöküşü
Ruin des Lebens {sub} {m} hayat yıkılışı
Ruin des Spielers {sub} {m} oyuncunun mahvolması
die Ruine {sub} {f} harabe
die Ruine {sub} {f} mezbelelik
die Ruine {sub} {f} virane
die Ruine {sub} {f} yıkıntı
die Ruine {sub} {f} ören
die Ruinen {sub} {pl} harabeler
Ruinen einer Burg {sub} {pl} hisarın harabeleri
das Ruinenfeld {sub} {n} harabe
ruinenhaft {adj} harabe şeklinde
der Ruinenmarmor {sub} {m} floransa mermeri
die Ruinenstadt {sub} {f} harabe şehir
die Ruinenstätte {sub} {f} harabe yerler
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] batırmak
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] bozmak
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] harap etmek
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] hırpalamak
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] mahvetmek
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] sikmek
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] tahrip etmek
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] yok etmek
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] yıkmak
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] zedelemek
ruinieren {v} [ruinierte, hat ruiniert] örselemek
ruinieren {v} [Wirtschaft] iflas ettirmek
ruinierend {adj} tahrip eden
ruiniert {adj} çökmüş
ruiniert {adj} [z.B. Ehe] bozulmuş
ruiniert [er, sie, es~] tahrip ediyor
ruinierte [er, sie, es~] tahrip etmişti
ruinierte Person {sub} {f} mahvolmuş insan
ruinierten [sie~] tahrip etmişlerdi
ruinierter Mann {sub} {m} mahvolmuş adam
die Ruinierung {sub} {f} mahvolma
die Ruinierung {sub} {f} tahrip olma
die Ruinierung {sub} {f} mahvetme
die Ruinierung {sub} {f} tahrip etme
ruinös {adj} mahvolmuş
ruinös {adj} yıkılmış
ruinöser Preis {sub} {m} yıkıcı fiyat
ruinöser Wettbewerb {sub} {m} mahvedici rekabet
äußerster Ruin {sub} {m} olağanüstü çöküntü
das ist unser Ruin bu bizim mahvolmamız
0.002s