8 direkte Treffer gefunden für: Anwalt


77 indirekte Treffer gefunden für: Anwalt

Deutsch Türkisch
Anwalt beauftragen avukat görevlendirmek
Anwalt bei oberen Gerichten {sub} {m} yüksek mahkemelere çıkmayan avukatt
Anwalt der beklagten Partei {sub} {m} davalı patinin avukatı
Anwalt der Gegenpartei {sub} {f} karşı tarafın avukatı
Anwalt des Angeklagten {sub} {m} davalının avukatı
Anwalt des Beklagten {sub} {m} suçlunun avukatı
Anwalt für Insolvenzsachen {sub} {m} iflas işleri avukatı
Anwalt für Steuersachen {sub} {m} vergi işleri avukatı
Anwalt hat auf Freispruch plädiert {sub} {m} avukat beratı savunuyor
Anwalt im Kontakt mit den Mandanten {sub} {m} müterilerle ilitişim halinde olan avukat
Anwalt sein {v} avukat olmak
Anwalt vor Gericht {sub} {m} mahkemede avukat
die Anwaltkanzlei {sub} {f} avukat bürosu
anwaltlich {adj} avukat tarafından
Anwalts- avukatın-
das Anwaltsanderkonto {sub} {n} avukatın müvekkili için açtığı banka hesabı
der Anwaltsanwärter {sub} {m} avukat adayı
der Anwaltsanwärter {sub} {m} stajyer avukat
der Anwaltsberuf {sub} {m} avukatlık
der Anwaltsberuf {sub} {m} avukatlık mesleği
die Anwaltsbestellung {sub} {f} avukat tutma
das Anwaltsbüro {sub} {n} avukat bürosu
das Anwaltsbüro {sub} {n} avukatlık bürosu
die Anwaltschaft {sub} {f} avukatlık
Anwaltschafts avukatlık-
die Anwaltsfirma {sub} {f} avukatlık bürosu
die Anwaltsgebühr {sub} {f} avukat ücreti
die Anwaltsgebühr {sub} {f} avukatlık harcı
die Anwaltsgebühr {sub} {f} avukatlık ücreti
die Anwaltsgebühren {sub} {pl} avukatlık ücretleri
das Anwaltsgeheimnis {sub} {n} avukat sırı
der Anwaltsgehilfe {sub} {m} avukatlık yardımcısı
die Anwaltsgehilfin {sub} {f} [weiblich] avukatlık yardımcısı
der Anwaltsgerichtshof {sub} {m} avukatlar arası uzlaşmazlıklar mahkemesi
das Anwaltshonorar {sub} {n} avukat ücreti
das Anwaltshonorar {sub} {n} avukatlık ücreti
das Anwaltshonorar {sub} {n} vekâlet ücreti
die Anwaltskammer {sub} {f} [Juristisch] baro
die Anwaltskammer {sub} {f} avukatlık barosu
die Anwaltskammer {sub} {f} avukatlık meclisi
die Anwaltskanzlei {sub} {f} avukatlar bürosu
die Anwaltskanzlei {sub} {f} avukatlık bürosu
die Anwaltskosten {sub} {pl} avukat masrafları
der Anwaltsnotar {sub} {m} avukatlık noteri
die Anwaltspraxis {sub} {f} avukat bürosu
die Anwaltspraxis {sub} {f} avukat yazıhanesi
die Anwaltspraxis {sub} {f} avukatlık bürosu
Anwaltspraxis ausüben {v} avukatlık bürosu çalıştırmak
der Anwaltsprozess {sub} {m} avukatla temsil edilme zorunluluğu olan dava
der Anwaltsprozess {sub} {m} avukatlık davası
die Anwaltsprüfung {sub} {f} avukat incelemesi
der Amtsanwalt {sub} {m} resmi avukat
der Amtsanwalt {sub} {m} savcı
der Armenanwalt {sub} {m} yoksular savunmanı
ausgebildeter Rechtsanwalt {sub} {m} eğitilmiş avukat
beim obersten Gericht zugelassener Anwalt {sub} {m} yüksek mahkemede lisanslı avukat
beratender Anwalt {sub} {m} müşavir avukat
berühmter, angesehener Anwalt {sub} {m} meşhur tanınmış avukat
der Bezirksanwalt {sub} {m} bölge avukatı
der Bezirksrechtsanwalt {sub} {m} bölge avukatı
der Bezirksstaatsanwalt {sub} {m} bölge savcısı
der Bundesanwalt {sub} {m} Federal Mahkeme Savcısı
der Bundesanwalt {sub} {m} federal savcı
der Bundesanwalt {sub} {m} Federal savcı
der Bürgerrechtsanwalt {sub} {m} vatandaşlık hakları avukatı
ein frischgebackener Rechtsanwalt mesleğine yeni başlamış bir avukat
erster Staatsanwalt {sub} {m} baş savcı
der Fachanwalt {sub} {m} uzman avukat
der Firmenanwalt {sub} {m} firma avukatı
frischgebackener Rechtsanwalt {sub} {m} {ugs.} yeni avukat
fungiert als Rechtsanwalt [er, sie, es~] avukat görev yapıyor
gegnerischer Anwalt {sub} {m} rakip avukat
der Generalanwalt {sub} {m} genel avukat
der Generalbundesanwalt {sub} {m} [oberster Justizbeamter bestimmter Staaten] genel avukat
der Generalstaatsanwalt {sub} {m} başsavcı
gerichtlich bestellter Anwalt {sub} {m} mahkeme tarafından görevlendirilen avukat
der Gerichtsanwalt {sub} {m} mahkeme avukatı
0.004s