25 direkte Treffer gefunden für: ilan


77 indirekte Treffer gefunden für: ilan

Deutsch Türkisch
ankünden {v} [älter u. schweiz.: ankündigen] ilan etmek
anmelden {v} [meldete an, hat angemeldet] ilan etmek
das Annoncebüro {sub} {n} ilan bürosu
die Annoncen {sub} {pl} ilanlar
der Annoncenakuuisiteur {sub} {m} ilancılık acentesi
die Annoncenannahme {sub} {f} ilan alma
das Annoncenblatt {sub} {n} ilan gazetesi
das Annoncenbüro {sub} {n} ilan bürosu
die Annoncenpreisstaffel {sub} {f} ilan fiyatı çizelgesi
der Annoncentarif {sub} {m} ilan verme fiyatı
der Annoncentarif {sub} {m} ilan verme tarifesi
die annonciere {sub} {f} ilan ediyorum
annoncieren {v} [annoncierte, hat annonciert] ilan etmek
annoncieren {v} [annoncierte, hat annonciert] ilan vermek
annoncierend {adj} ilan ederek
annonciert [er, sie, es~] ilan ediyor
annoncierte [er, sie, es~] ilan etmişti
das Anonncenwesen {sub} {n} ilancılık
ansagen {v} [bekannt machen: sagte an, hat angesagt] ilan etmek
das Anschlagbrett {sub} {n} ilan tahtası
die Anschlagbretter {sub} {pl} ilan tahtaları
die Anschlagetafel {sub} {f} ilan tahtası
der Anschlagpreis {sub} {m} ilan edilen fiyat
das Anschlagsbrett {sub} {n} ilan tahtası
die Anschlagssaule {sub} {f} ilan direği
die Anschlagssaule {sub} {f} ilan yapıştırılan sütun
die Anschlagssäule {sub} {f} ilan direği
die Anschlagssäule {sub} {f} ilan sütunu
die Anschlagstafel {sub} {f} ilan tahtası
die Anschlagstafeln {sub} {f} ilan tahtaları
die Anschlagsäule {sub} {f} ilan direği
die Anschlagsäule {sub} {f} ilan sütunu
die Anschlagsäulen {sub} {pl} ilan direkleri
die Anschlagtafel {sub} {f} ilan tahtası
die Anschlagtafeln {sub} {pl} ilan tahtaları
die Anschlagwand {sub} {f} ilan duvarı
Anzeige geben {v} ilan vermek
Anzeige aufgeben ilan vermek
Anzeige erstatten {v} ilan vermek
die Anzeigeart {sub} {f} ilan şekli
das Anzeigebrett {sub} {n} ilan tahtası
die Anzeigedauer {sub} {f} ilan süresi
der Anzeigefachmann {sub} {m} ilan uzmanı
die Anzeigen {sub} {pl} ilanlar
anzeigen {v} [zeigte an, hat angezeigt] ilan etmek
Anzeigen schalten {v} ilan vermek
die Anzeigenabteilung {sub} {f} ilan servisi
das Anzeigenannahmebüro {sub} {n} ilan verme bürosu
die Anzeigenannahmestelle {sub} {f} ilan servisi
die Anzeigenannahmestelle {sub} {f} ilan verme yeri
die Anzeigenblatt {sub} {f} ilan gazetesi
abbekommene {adj} koparılan
abberufend {adj} çağrılan
die Abberufene {sub} {f} [weiblich] geriye çağrılan
Abberufene [der~] geriye çağrılan
abgebissen ısırılan
abgeerntet {adj} hasatı yapılan
abgefasst yazılan
abgefast köşeleri kırılan
abgeführt dışa atılan
abgegeben bırakılan
abgehend {adj} ayrılan
abgehängt [verhängt] belirsiz yere asılan
abgekürztes kısaltılan
abgemachte anlaşılan
abgeplattete yassılatılan
abgeschurrte kaydırılan
abgesegelter yelkenli ile açılan
abgesetzt satılan
der Abgesonderter {sub} {m} ayrılan
die abgetupfte {sub} {f} tampon yapılan
die Abgottschlange {sub} {f} tanrılaştırılmış yılan
abmeldend {adj} ayrılan
abprotzend {adj} hızla ayrılan
abrollend {adj} açılan
abschweifend {adj} konudan ayrılan
abschweifend {adj} [Gedanken] dikkati dağılan
0.005s