29 direkte Treffer gefunden für: işleme


77 indirekte Treffer gefunden für: işleme

Deutsch Türkisch
abarbeiten {v} [arbeitete ab, hat abgearbeitet] işlemek
die Ablaufanalyse {sub} {f} işleme çözümlemesi
die Ablaufanweisung {sub} {f} işleme komutu
ablaufbereites Programm {sub} {n} işlemeye hazır program
die Ablaufbeschreibung {sub} {f} işleme tarifi
ablaufen {v} [lief ab, ist abgelaufen] işlemek
ablauffähig [EDV] işleme hazır
ablauffähige Phase {sub} {f} işleme aşaması
die Ablauflogik {sub} {f} işleme logiki
die Ablauflogik {sub} {f} işleme mantığı
ablauforientiert {adj} işlemeye yönelik
ablauforientierte Programmiersprache {sub} {f} işleme uyumunu sağlayıcı program
der Ablaufpfeil {sub} {m} işleme oku
die Ablaufstatistik {sub} {f} işleme istatistiği
die Ablaufsteuerung {sub} {f} işleme denetimi
die Ablaufstruktur {sub} {f} işleme yapısı
die Ablaufstudie {sub} {f} işleme taslağı
die Ablaufstudie {sub} {f} işleme ön araştırması
das Ablaufverzeichnis {sub} {n} işleme dosyası
die Ablaufvorgabe {sub} {f} işleme direktifi
die Abrichteinheit {sub} {f} [Holzbearbeitung] işleme hazırlama düzeni
die Abrichteinrichtung {sub} {f} işleme hazırlama mekanızması
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] işlemeye başlamak
anrauchen {v} [rauchte an, hat angeraucht] islemek
anspringen {v} [Auto] işlemek
anspringen {v} [Motor] işlemek
Anzeige des Betriebszustandes {sub} {f} işleme durumunun gösterilmesi
arbeiten {v} [arbeitete, hat gearbeitet] işlemek
arbeiten {v} [bei Jemanden~] işlemek
die Arbeitsfolge {sub} {f} işleme sekansı
Arbeitsfolge beachten {sub} {f} işleme sekansına dikkat etmek
der Arbeitsfolgenregler {sub} {m} işleme sekansı ayarlayıcı
der Arbeitsfolgeplan {sub} {m} işleme sekansı planı
die Arbeitsgeschwindigkeit {sub} {f} işleme hızı
die Arbeitsgeschwindigkeit {sub} {f} işleme sürati
die Arbeitsgeschwindigkeit {sub} {f} işleme süresi
die Arbeitsmethode {sub} {f} işleme metodu
der Arbeitsplan {sub} {m} işleme planı
die Arbeitsplanausprägung {sub} {f} işleme planı şekillendirme
die Arbeitsplanerstellung {sub} {f} işleme planı yapma
die Arbeitsplangenerierung {sub} {f} işleme planı üretme
die Arbeitsplankalkulation {sub} {f} işleme planı hesaplama
die Arbeitsplanterminierung {sub} {f} işleme planı zamanlama
der Arbeitsplantyp {sub} {m} işleme planı türü
die Arbeitsplanung {sub} {f} işleme planlaması
die Arbeitsplanverwaltung {sub} {f} işleme planı idaresi
das Arbeitsplanverzeichnis {sub} {n} işleme planı listesi
der Arbeitspunkt {sub} {m} [Bauteil] işleme noktası
der Arbeitsstrom {sub} {m} işleme gerilimi
die Arbeitsstunden {sub} {pl} işleme saatleri
die Arbeitstemperatur {sub} {f} işleme ısısı
die Abbauung {sub} {f} maden ocağı işleme
die Abbildverarbeitung {sub} {f} görüntü işleme
die Abfallverarbeitung {sub} {f} döküntü işleme
abgetrennte Verarbeitung {sub} {f} ayrılmış işleme
Abschlag der Ware {sub} {m} ürünü işleme
die Ackerbestellung {sub} {f} tarlayı işleme
die Ackerbestellung {sub} {f} toprağı işleme
die Ackerei {sub} {f} toprağı işleme
adiabatische Expansion {sub} {f} adiyabatik hararetli genişleme
akutes Aneurysma {sub} {n} kan damarlarındaki akut anormal genişleme
das Alkoholdelikt {sub} {n} alkole bağlı suç işleme
die Allzeitfertigung {sub} {f} her zaman işleme
das Amoklaufen {sub} {n} cinnet geçirerek suç işleme
die Ananlogsignalverarbeitung {sub} {f} analog sinyalleri işleme
das Aneurysma {sub} {n} [Med.] aort damarında genişleme
das Aneurysma {sub} {n} [Med.] kan damarlarındaki anormal genişleme
angetrieben, maschinell - makine gücüyle işleme
angetrieben, mechanisch - mekanik işleme
angetrieben, motorisch - motor gücüyle işleme
das Anlassen {sub} {n} menevişleme
Antrieb mit doppelter Zahnraduntersetzung [ein] çift redüksiyonlu işleme
das Aortenaneurysma {sub} {n} aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme
die Arbeitsauftragsverarbeitung {sub} {f} verilen siparişi işleme
die Audioverarbeitung {sub} {f} ses işleme
die Aufbereitung {sub} {f} metal maden filizlerini işleme
Aufbereitung der Kohle kömürü işleme
0.006s