8 direkte Treffer gefunden für: Kohle


77 indirekte Treffer gefunden für: Kohle

Deutsch Türkisch
Kohle abbauen {v} kömür çıkarmak
Kohle an Bord nehmen {v} gemiye kömür yüklemek
Kohle aufhäufen {v} kömür yığmak
Kohle aufwerfen {v} üzerine kömür atmak
Kohle fördern {v} kömür çıkarmak
Kohle gewinnen {v} kömür çıkarmak
Kohle karren {sub} {pl} kömür arabaları
Kohle machen {v} [aus Holz] kömür yapmak
Kohle machen {v} {ugs.} para kazanmak
Kohle produzierend kömür üreten
Kohle schaufeln {v} kürekle kömür kazmak
Kohle transportieren {v} kömür nakletmek
Kohle verbrauchen {v} kömür tüketmek
Kohle, aschereiche- {sub} {f} çok kül yapan kömür
Kohle, gasarme- {sub} {f} az gazlı kömür
Kohle, halbfette- {sub} {f} yarı yağlı kömür
Kohle, hoch flüchtige- {sub} {f} çok uçucu kömür
Kohle, hochwertige- {sub} {f} üstün kaliteli kömür
Kohle, künstliche- {sub} {f} suni kömür
Kohle, magere- {sub} {f} zayıf kömür
der Kohle-Kumpel {sub} {m} [Bergmannssprache] kömür ocağı arkadaşı
der Kohleabbau {sub} {m} kömür çıkarma
der Kohleabbrand {sub} {m} yanık kömür
die Kohleablagerung {sub} {f} kömür deposu
der Kohleabsperrschieber {sub} {m} kömür girişi kapatma sürgüsü
die Kohleanalyse {sub} {f} kömür analizi
die Kohleanode {sub} {pl} anod kömürü
die Kohleanoden {sub} {pl} anod kömürleri
kohleartig {adj} kömüre benzer
die Kohleaschenablagerung {sub} {f} kömür külü birikimi
das Kohleaufdampfverfahren {sub} {n} kömür buharlaştırma metodu
der Kohleausstieg {sub} {m} sanayide, enerjide kömür kullanımından aşamalı olarak vazgeçilmesi
der Kohleausstoß {sub} {m} kömür randımanı
der Kohlebecken {sub} {m} kömür havzası
kohlebefeuert {adj} kömürle ateşlenen
kohlebeheizt {adj} kömürle ısıtılan
der Kohlebergbau {sub} {m} kömür madenciliği
der Kohlebergbau {sub} {m} kömür ocağı
der Kohlebergmann {sub} {m} kömür ocağı amelesi
das Kohlebergwerk {sub} {n} kömür madenî
das Kohlebergwerk {sub} {n} kömür ocağı
das Kohlebergwerk {sub} {n} maden kömürü havzası
Kohlebestände der Gemeinschaft {sub} {pl} birliğin kömür varlıkları
die Kohlebevorratung {sub} {f} kömür stoku
die Kohlebrei {sub} {f} çamur kömür
die Kohlebrei {sub} {f} çamurlaşmış kömür
der Kohlebunker {sub} {m} kömür ambarı
die Kohlebürste {sub} {f} kontak kömür
die Kohlebürste {sub} {f} kömür kolektör
die Kohlebürsten {sub} {pl} kontak kömürler
die Kohlechemie {sub} {f} kömür kimyası
die Abfallkohle {sub} {f} atık kömür
abgesiebte Kohle {sub} {f} elenmiş kömür
abgesiebte Kohle {sub} {f} temiz kömür
abgesiebte Kohle {sub} {f} tozu alınmış kömür
absatzfähige Kohle {sub} {f} pazarlanabilir kömür
aktive Kohle {sub} {f} [A-Kohle] adsorbe eden aktif kömür
die Adsorptionkohle {sub} {f} aktif kömürü
die Adsorptionkohle {sub} {f} massetme kömürü
die Adsorptionskohle {sub} {f} emici kömür
die Aktivkohle {sub} {f} aktif kömür
die Anheizkohle {sub} {f} ateşleme koku
die Anthrazitkohle {sub} {f} taş kömürü
asphalthaltige Kohle {sub} {f} asfaltlı kömür
aufbereitete Kohle {sub} {f} işlenmiş kömür
Aufbereitung der Kohle kömürü işleme
ausgeklaubte Kohle {sub} {f} elde ayıklanmış kömür
backende Kohle {sub} {f} pişirme kömürü
die Backkohle {sub} {f} fırın kömürü
die Backkohle {sub} {f} yağlı kömür
die Ballastkohle {sub} {f} düşük değerli kömür
die Bergkohle {sub} {f} taş kömürü
die Birkenkohle {sub} {f} kayın ağacı kömürü
die Birkenkohle {sub} {f} kayın kömürü
Bitumen der steinkohle {sub} {n} kömürdeki bitum oranı
bitumenhaltige Braunkohle {sub} {f} bitümlü kömür
bitumenhaltige Braunkohle {sub} {f} bitümlü linyit kömürü
0.004s