8 direkte Treffer gefunden für: hastalık


77 indirekte Treffer gefunden für: hastalık

Deutsch Türkisch
die Abasie {sub} {f} hastalıktan yürüyecek hali olmama
abatisch {adj} hastalıktan yürüyecek hali olmama
Abwesenheit von Krankheitserregern {sub} {f} hastalık geçiricilerin bulunmaması
Abwesenheit wegen Krankheit {sub} {f} hastalık nedeniyle bulunamama
Abwesenheitszeiten wegen Krankheit {sub} {pl} hastalık dolayısıyle devamsızlık zamanları
adipös {adj} [krankmachendes Übergewicht] hastalık derecesinde şişmanlık
adipöse Menschen {sub} {pl} hastalık derecesinde şişman insanlar
die Agglutinin {sub} {f} [Med.] hastalık mikroplarını kümleştiren madde
die Aggravation {sub} {f} hastalık belirtilerini dramatik şekilde anlatma
das Aggressin {sub} {n} hastalık yapan bakterilerin metabolizma mahsulü
die Agriothymie {sub} {f} hastalık derecesinde gaddarlık
Akzentuierung prämorbider Persönlichkeitszüge {sub} {f} hastalık öncesi kişilik özelliklerinin belirginleşmesi
Allomorphose hastalıktan değişim
an einer Krankheit laborieren {v} hastalıktan çekmek
die Anfall {sub} {f} [Med.] hastalık nöbeti
der Anfall {sub} {m} hastalık bunalımı
der Anfall {sub} {m} hastalık nöbeti
anfallen {v} [fiel an, hat angefallen] hastalık tutmak
anfallen {v} [fiel an, hat angefallen] hastalık yakalamak
anlässlich der Krankheit hastalık nedeniyle
anlässlich Krankheit hastalık nedeniyle
anstecken {v} [Krankheit] hastalık bulaştırmak
anstecken {v} [Krankheit] hastalık geçirmek
anstecken {v} [Krankheit] hastalık yaymak
anstecken {v} [sich] hastalık bulaşmak
die Ansteckungsgefahr {sub} {f} hastalık geçme tehlikesi
die Ansteckungsgefahren {sub} {pl} hastalık geçme tehlikeleri
ansteckungsverdächtiges Geflügel {sub} {n} hastalık geçme tehlikesi olan kabatlı hayvan
ansteckungsverdächtiges Tier {sub} {n} hastalık geçme tehlikesi olan hayvan
die Anzeigeptlicht {sub} {f} hastalık bildirme zorunluluğu
asymptotisch {adj} [ohne Krankheitsanzeichen] med. hastalık belirtisi olmayan
die Athologie {sub} {f} [Med.] hastalık nedenlerini araştıran hekimlik kolu
auf der Nase liegen {v} hastalıktan dolayı yatmak
Ausbruch einer Krankheit {sub} {m} hastalık patlak vermesi
Ausfallzeit bei Krankheit {sub} {f} hastalıkta devamsızlık süresi
ausheilen {v} [heilte aus, hat ausgeheilt] hastalık iyi etmek
die Auskratzung {sub} {f} hastalık dokuyu kazıma
das Ausschlussverfahren {sub} {n} [Ausschlussdiagnose] med. hastalık bulunmama teşhisi
Aussicht auf Erholung hastalıktan iyileşme ümidi
Ausweitung der Krankheit hastalık yayılması
die Auszehrung {sub} {f} hastalıktan erime
die Auszehrung {sub} {f} hastalıktan zayıf düşme
der Ballismus {sub} {m} hastalıktan kolların ani dönme haretketi
bekommen {v} [eine Krankheit] hastalık kapmak
Bestimmung von Krankheiten {sub} {f} hastalıkları belirleme
Bett hüten {sub} {n} hastalık nedeniyle yataktan çıkmamak
Bett hüten {sub} {n} hastalıktan dolayı yatmak
die Bettruhe {sub} {f} hastalık yüzünden yatma
Biologie der Krankheitserreger {sub} {f} hastalık geçirici mikropların biyolojisi
das Blastom {sub} {n} hastalık doku oluşumu
brandig {adj} hastalık
der Abdominaltyphus {sub} {m} bağırsak bakterilerinin yol açtığı bir hastalık
abdominelle Aktinomykose {sub} {f} karının sağ alt tarafının sertleştiği kronikleşebilen bir hastalık
die Abeta-Lipoproteinämie {sub} {f} lipoprotein noksanlığından oluşan hastalık
Abhetzungskrankheit {v} yorulmadan gelen hastalık
Abortus Bang {sub} {f} abortus bakterisinin neden olduğu hastalık
die Acariasis {sub} {f} uyuz böceğinin taşıdığı hastalık
die Acaridose {sub} {f} uyuz böçeğinden bulaşan bir hastalık
die Aktinomykose {sub} {f} ipçik bakterilerinin yol açtığı bulaşıcı hastalık
akut {adj} [Med.] hızlı olan hastalık
akute Krankheit [Med.] birdenbire ortaya çıkan ve hızla gelişen hastalık
akute Krankheit {sub} {f} birdenbire ortaya çıkan ve hızla gelişen hastalık
die Algose {sub} {f} yosunun sebep olduğu hastalık
die Alkoholismus {sub} {f} [Med.] alkolü çok aşırı derecede kullanılmasından ileri gelen hastalık
die Allergose {sub} {f} allerjili hastalık
ansteckende Krankheit {sub} {f} bulaşıcı hastalık
ansteckende Krankheit {sub} {f} geçici hastalık
die Ansteckungskrankheit {sub} {f} geçici hastalık
arbeitsbedingte Krankheit {sub} {f} nedeni ile hastalık
auf den Menschen übertragbare Krankheit {sub} {f} insanlara geçebilen hastalık
die Bagatellkrankheit {sub} {f} önemsiz hastalık
die Begleitkrankheit {sub} {f} esas hastalığa bağlı meydana gelen yan hastalık
Beribers Krankheit {sub} {f} [Med.] sıcak ülkelerde görülen bir çeşit hastalık
die Berufskrankheit {sub} {f} mesleki hastalık
die Blastomykose {sub} {f} filiz bakterilerinden oluşan hastalık
die Borreliose {sub} {f} kene ısırması ile geçen hastalık
der Brechdurchfall {sub} {m} ishalli ve kusmalı hastalık
0.005s