Keine direkten Treffer gefunden für: dili

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: dili

Deutsch Türkisch
die Abreibung {sub} {f} [Linguistik] dilin eksilmesi
der Abschnitt {sub} {m} dilim
die Attrition {sub} {f} [Linguistik] dilin eksilmesi
auf der Zunge schweben {v} dilinin ucunda olmak
beherrsch dich! dilini tut!
der Bildschnitt {sub} {m} dilim
die Bradyglossie {sub} {f} dilin ağırlaşması
die Brammenschere {sub} {f} dilimli kesme makası
dekomponieren {v} dili anlamlarına göre analiz etmek
die Dekomposition {sub} {f} dili analizleme
Deutlichkeit der Sprache {sub} {f} dilin açıklığı
die Diachronie {sub} {f} [Grammatik] dilin gelişiminin incelenmesi
die Zunge herausschneiden {v} dili kesmek
die Zunge herausstrecken {v} dilini çıkarmak
die Zunge verbrennen {v} dili yanmak
die Zunge zügeln {v} diline sahip olmak
die Dilitation {sub} {f} genişletme
der Dorsal {sub} {m} [Grammatik] dilin sırtı ile çıkarılan ses
die Dorsale {sub} {pl} [Grammatik] dilin sırtı ile çıkarılan sesler
eine große Klappe haben dili uzun olmak
eine spitze Zunge haben {v} dili uzun olmak
es lag mir auf der Zunge dilimin ucundaydı
es liegt mir auf der Zunge dilimin ucunda
es verschlägt mir die Sprache dilim tutuldu
etwas hinter dem Berg halten {v} dilinin altında bir şey saklamak
der Flügel {sub} {m} dilim
gedenken {v} dilinden düşürmemek
geschnitten {adv} dilimlenmiş
der Gliederkessel {sub} {m} dilimli kazan
Haben Sie Zungenbrennen? Diliniz yanıyor mu?
halt deine Zunge im Zaum! dilini tut!
Hüte deine Zunge! diline sahip ol!
in Scheiben dilimli
in Scheiben aufschneiden {v} dilim dilim kesmek
in Scheiben geschnitten dilim dilim kesilmiş
in Scheiben schneiden {v} dilimlemek
in Scheiben schneidend dilimler halinde kesen
jemandem die Sprache verschlagen {v} dili tutulmak
jemandem die Sprache verschlagen {v} dili tutulmak
kackfrech {adj} [vulg.] dili uzun
kein Wort herausbringen können {v} dili tutulmak
das Klatschmaul {sub} {n} {ugs.} dili uzun kimse
der Kleebogen {sub} {m} dilimli kemer
Lachs in Scheiben {sub} {m} dilimler halinde som balığı
lallen {v} dili dolaşmak
das Lästermaul {sub} {n} dili uzun
die Melone {sub} {f} dilimli kavun
mir liegt das Wort auf der Zunge dilimin ucunda söyleyemiyorum
der Nasenbogen {sub} {m} dilimli kemer
Pilze in Scheiben {sub} {pl} dilimler halinde mantarlar
Richtigkeit der Sprache {sub} {f} dilin doğruluğu
die Abfragesprache {sub} {f} sorgu dili
die Abfragesprache {sub} {f} sorgulama dili
die Abfragesprache {sub} {f} sorma dili
das Afrikans {sub} {n} Güney Afrika Boer dili
das Akkadisch {sub} {n} sami dili
das Algol {sub} {n} yüksek düzey programlama dili
die Algorithmensprache {sub} {f} algoritma dili
algorithmische Programmiersprache {sub} {f} algoritmik programlama dili
algorithmische Sprache {sub} {f} algoritma dili
die Algorithmussprache {sub} {f} algoritma dili
das Amtsdeutsch {sub} {n} bürokrat dili
der Amtsjargon {sub} {m} resmi makam grubunun dili
die Anhängelasche {sub} {f} takma dili
die Anhängerlasche {sub} {f} römork dili
die Arbeitsablaufsprache {sub} {f} akışı dili
die Arbeitssprache {sub} {f} dili
aserbaidschanisch {adj} Azerbaycan dili
die Assemblersprache {sub} {f} çevirici dili
auf Rechnung kredili
die Aufgabensteuerungssprache {sub} {f} denetimi dili
die Aufreißlasche {sub} {f} çekme dili
die Auftragssteuersprache {sub} {f} denetim dili
die Ausführungssprache {sub} {f} yürütüm dili
die Banksprache {sub} {f} bankacılık dili
der Bart {sub} {m} [am Schlüssel] anahtar dili
das Basic {sub} {n} [Programmiersprache] bir yazılım dili
0.004s