6 direkte Treffer gefunden für: Tatsache


47 indirekte Treffer gefunden für: Tatsache

Deutsch Türkisch
rechtlich erhebliche Tatsache {sub} {f} tatsache önemli vakıa
Tatsache ist gerçek şu ki
Tatsache ist ... gerçek şu ki…
die Tatsachen {sub} {pl} gerçekler
die Tatsachen {sub} {pl} vakıalar
die Tatsachen {sub} {pl} hakikatler
Tatsachen vernebeln gerçekleri gizlemek
Tatsachen vorbringen {v} gerçekleri ortaya dökmek
Tatsachen über Berlin Berlin in gerçekleri
Tatsachen- gerçekler-
der Tatsachenbericht {sub} {m} olayın aslı hakkında rapor
der Tatsachenbericht {sub} {m} olayları olduğu gibi anlatan rapor
die Tatsachenfeststellung {sub} {f} gerçek saptama
der Tatsachenirrtum {sub} {m} olayda yanılma
der Tatsachenirrtum {sub} {m} fiili hata
der Tatsachenirrtum {sub} {m} maddi hata, yanılma
der Tatsachenverdreher {sub} {m} olayları çarpıtan
die Tatsachenverdreherin {sub} {f} [weiblich] olayları çarpıtan bayan
die Tatsachenverdrehung {sub} {f} olayları çarpıtma
die Tatsachenvermutung {sub} {f} gerçek tahmini
die Tatsachenwahrheit {sub} {f} gerçeklerin doğruluğu
tatsachenwidrig {adj} law gerçeklere aykırı
akzeptierte Tatsache {sub} {f} kabul edilen gerçek
allgemein anerkannte Tatsache {sub} {f} genelde kabul edilen gerçek
als eine Tatsache {sub} {f} bir gerçek olarak
als Tatsache gerçek olarak
anerkannte Tatsache {sub} {f} tanınan gercek
angesichts der Tatsache gerçek karşısında
aufgrund der Tatsache [Präposition] gerçek sebebiyle
augenscheinliche Tatsache {sub} {f} bariz gerçek
ausgehend von der Tatsache …gerçeğinden hareket ederek
bekannte Tatsache {sub} {f} belli gerçek
beweisende Tatsache {sub} {f} kanıtlayan gerçek
eine neue Tatsache yeni bir gerçek
eine weitere Tatsache {sub} {f} bir gerçek daha
eingedenk der Tatsache gerceğin hatırlanması
die Erfahrungstatsache {sub} {f} tecrübe gerçegi
erwiesene Tatsache {sub} {f} kanıtlanmış gerçek
feststehende Tatsache {sub} {f} belli gerçek
gegebene Tatsache {sub} {f} var olan gerçek
die Grundtatsache {sub} {f} temel gerçek
in Anbetracht der Tatsache gerçek dolayısıyla
irrelevante Tatsache {sub} {f} önemsiz gerçek
lustige Tatsache {sub} {f} eğlenceli gerçek
Mahnen an eine Tatsache {sub} {n} bir gerçeğe ikaz etmek
offenkundige Tatsache {sub} {f} açık gerçek
unbestreitbare Tatsache {sub} {f} tartışılamaz gerçek
0.004s