11 direkte Treffer gefunden für: sehen


43 indirekte Treffer gefunden für: sehen

Deutsch Türkisch
sehen, woher der Wind weht {v} işin aslını astarını öğrenmek
Sehen Sie genau hin! iyice bakın!
sehen Sie mich an! bana bakın!
Sehen Sie? görüyormusunuz?
sehen, nach~ {v} anlayış göstermek
sehenswert {adj} görülmeye değer
sehenswert sein {v} görülmeye değer olmak
sehenswerte Dinge {sub} {pl} görülmeye değer şeyler
sehenswerter Ort {sub} {m} görülmeye değer yer
sehenswertes Ortsbild {sub} {n} görülmeye değer bölge resmi
sehenswürdig {adj} görülmeye değer
sehenswürdig {adj} görülmeye değer
die Sehenswürdigkeit {sub} {f} görülmeye değer tarihi eser
die Sehenswürdigkeit {sub} {f} görülmeye değer yer
die Sehenswürdigkeit {sub} {f} turistik yer
die Sehenswürdigkeit {sub} {f} görülmeye değer şey
die Sehenswürdigkeiten {sub} {pl} turistik yerler
abgesehen {adv} [~ von] ......bir yana
abgesehen {adv} [~ von] ...in\...ın dışında
abgesehen [von] …dan başka
abgesehen [von] …den başka
das Abonnementfernsehen {sub} {n} abonelik televizyon
das Abonnementsfernsehen {sub} {n} aboneli televizyon
das Abonnementsfernsehen {sub} {n} abonelik televizyonu
das Abonnentenfernsehen {sub} {n} aboneli televizyon
das Absehen {sub} {n} hesaba katmama
das Absehen {sub} {n} kestirme
das Absehen {sub} {n} nazarı itibare almama
absehen {v} gözlerine bakıp maksadını öğrenmek
absehen {v} hesaba katmamak
absehen {v} kestirmek
absehen {v} nazarı itibare almamak
absichtlich übersehen {v} bilerek görmemezlikten gelmek
absichtliches Übersehen {sub} {n} bilerek görmemezlikten gelme
Absolut gesehen kesin olarak
absolut und relativ gesehen bağılsız ve bağıntılı olarak
abteilungstechnisch gesehen bölümlere göre
abzusehen yakın zamanda
Akten einsehen belgeleri incelemek
Akten einsehen evrakları incelemek
Akten einsehen {v} dosyaları görme
aktives Sehen {sub} {n} aktif görme
alles rosa sehen {v} her şeyi tozpembe görmek
0.002s