Keine direkten Treffer gefunden für: kayda

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: kayda

Deutsch Türkisch
abgebucht kayda geçmiş
der Anmelder {sub} {m} [Zoll] kayda alıcı
ansehnlich {adj} kayda değer
ansehnlicher Preis {sub} {m} kayda değer fiyat
ansehnliches Vermögen {sub} {n} kayda değer servet
archivieren {v} [Akten] kayda almak
aufgezeichnet kayda alınmış
aufgezeichnete Sendung {sub} {f} kayda alınmış yayım
die Aufnahme {sub} {f} [in Liste, Register] kayda alma
Aufzeichnung beginnen {v} kayda başlamak
das Backup {sub} {n} kayda geçirme
Backup abgebrochen kayda geçirme kesildi
Backup erfolgreich beendet kayda geçirme başarı ile bitti
Backup misslungen kayda geçirme başarısız
Backup starten! kayda geçirmeyi başlat!
beachtenswert {adj} kayda değer
der Belang {sub} {m} [nicht von ~] kayda değer bir şey değil
bemerkenswert {adj} kayda değer
bemerkenswert {adj} kaydadeğer
bucht [er, sie, es~] kayda alıyor
buchte [er, sie, es~] kayda almıştı
die Buchungsunterlage {sub} {f} kayda esas oluşturan belge
eingabebereit {adj} kayda hazır
eingabebereit sein kayda hazır olmak
eintragen {v} kayda geçirmek
erfasstes landwirtschaftlich nutzbares Gebiet {sub} {n} kayda alınmış ziraat için kullanılan bölge
erwähnenswert {adj} kayda değer
in Matrikel eintragen {v} kayda geçmek
kalandern {v} [Kalender] kayda geçirmek
kein nennenswertes Einkommen {sub} {n} kayda değer bir gelir değil
keine besonderen Unterbrechungen {sub} {pl} kayda değer kesintiler yok
keine besonderen Vorkommnisse kayda değer olaylar yok
kleinschreiben {v} kayda değer bulmamak
merkenswert {adj} kaydadeğer
merkwürdig [bemerkenswert] kaydadeğer
nahm auf [er, sie, es~] kayda yazdı
nennenswert {adj} kayda değer
nennenswerte- kayda değer-
nennenswerte Nachteile {sub} {pl} kayda değer zararlar
nennenswertes Ladungsaufkommen {sub} {n} kayda değer yükleme miktarı
nennhaft {adj} [nennhaftif, nennenswert] kayda değer
die Nichtregistrierung {sub} {f} kayda alınmama
die Notierung {sub} {f} kayda alma
uneingetragen kayda alınmamaış
unziemlich [veraltend] kayda değer değil
die Unziemlichkeit {sub} {f} kayda değer olmama
verbuchen {v} kayda geçirmek
verbuchter Wareneingang {sub} {m} kayda geçen mal girişi
die Verbuchung {sub} {f} [Wirtschaft] kayda geçme
verwunderlich {adj} kayda değer
verzeichnen {v} [verzeichnete, hat verzeichnet] kayda geçirmek
0.003s