Keine direkten Treffer gefunden für: sorumluluğu

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: sorumluluğu

Deutsch Türkisch
ab Haftungsübernahme sorumluluğun üstlenilmesinden itibaren
die Ablehnung {sub} {f} [Verantwortung] sorumluluğu reddetme
Ablehnung der Verantwortung {sub} {f} sorumluluğu reddetme
auf Gefahr des Empfängers sorumluluğu/riski alıcıya ait olmak üzere
Ausschluss der Haftung {sub} {m} sorumluluğun reddi
Begrenzung der Haftung {sub} {f} sorumluluğun sınırlanması
Beschränkung der Haftung {sub} {f} sorumluluğu sınırlama
betrachtet es als ihre Pflicht! sorumluluğunuz olarak kabul edin!
den Kopf hinhalten {ugs.} sorumluluğu yüklenmek
die Verantwortlichkeit mindern {v} sorumluluğu azaltmak
die Verantwortlichkeit stärken {v} sorumluluğu artırmak
die Verantwortung abschieben {v} sorumluluğu reddetmek
die Verantwortung festigen {v} sorumluluğu sağlama almak
die Verantwortung mit jemandem teilen {v} sorumluluğu biriyle paylaşmak
die Verantwortung übergeben {v} sorumluluğu devretmek
die Verantwortung übernehmen {v} sorumluluğu üstlenmek
der Drittschaden {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] sorumluluğu bulunmayan üçüncü kişinin zararı
eine verantwortungsvolle Stellung sorumluluğu olan bir pozisyon
einer Verantwortung gerecht werden {v} sorumluluğun üstesinden gelmek
einer Verantwortung gerecht werden {v} sorumluluğun yerine getirmek
einstehen für {v} sorumluluğunu üstlenmek
einstehend {adj} sorumluluğunu üstlenen
für etwas grade stehen {v} sorumluluğu üstüne almak
Gewähr übernehmen für etwas {v} sorumluluğu almak
Haftung festlegen {sub} {f} sorumluluğu saptamak
Haftung übernehmen {v} sorumluluğu yüklenmek
die Haftungsbegrenzung {sub} {f} sorumluluğun sınırlanması
die Haftungsbegrenzungsklausel {sub} {f} sorumluluğun sınırlanması kuralı
die Haftungsbeschränkung {sub} {f} sorumluluğun sınırlanması
Nichterfüllung einer Verpflichtung {sub} {f} sorumluluğu yerine getirmeme
obliegen {v} [z.B. Verantwortung] sorumluluğu olmak
obliegt sorumluluğunda
seine Pflicht ableisten {v} sorumluluğunu yerine getirmek
tragen {v} [Verantwortung: trug, hat getragen] sorumluluğunu taşımak
tragen {v} [Verantwortung: trug, hat getragen] sorumluluğunu üstlenmek
übernehmen {v} [übernahm, hat übernommen] sorumluluğunu üstlenmek
verantwortbar {adj} sorumluluğunu üstlenilebilir
verantworten {v} [verantwortete, hat verantwortet] sorumluluğunu üstlenmek
der Verantworter {sub} {m} sorumluluğunu üstlenen
verantwortet [er, sie, es~] sorumluluğunu üstleniyor
verantwortete [er, sie, es~] sorumluluğunu üstlenmişti
verantwortungsbewusst {adj} sorumluluğunun bilincinde
verantwortungsfreudig {adj} sorumluluğu seven
verantwortungsvoll {adj} sorumluluğunun bilincinde
vergemeinschaften {v} [(Politik) Übertragung der Verantwortung für etwas auf einen Staatenbund o. Ä.] sorumluluğu tüm ülkelere vermek
die Vergemeinschaftung {sub} {f} [(Politik) Übertragung der Verantwortung für etwas auf einen Staatenbund o. Ä.] sorumluluğu tüm ülkelere verme
vertreten {adj} sorumluluğu yüklenilmiş
vertreten {adj} sorumluluğu yüklenmek
vertreten {v} [vertritt, hat vertreten] sorumluluğu yüklenmek
das Vertretenmüssen {sub} {n} sorumluluğu yüklenme zorunluluğu
zurechnungsfähig {adj} [Rechtswissenschaft] sorumluluğunun bilincinde
Ablieferungspflicht der Produktion {sub} {f} imalatın teslim sorumluluğu
die Akzepthaftung {sub} {f} senet kabul sorumluluğu
allgemeine Versicherungspflicht {sub} {f} genel sigorta sorumluluğu
die Altlastenverantwortlichkeit {sub} {f} kalıcı hurda sorumluluğu
amtliche Schweigepflicht {sub} {f} resmi gizlilik sorumluluğu
die Andienungspflicht {sub} {f} teslim sorumluluğu
die Anerkennungsverpflichtung {sub} {f} tanıma sorumluluğu
die Anmeldepflicht {sub} {f} bildirme sorumluluğu
die Anzeigepflicht {sub} {f} ihbar etme sorumluluğu
die Arbeitgeberhaftpflicht {sub} {f} işverenin sorumluluğu
die Arbeitnehmerhaftung {sub} {f} işçi sorumluluğu
die Ausfallhaftung {sub} {f} yetersizlik sorumluluğu
die Ausgleichsverbindlichkeit {sub} {f} dengeleme sorumluluğu
die Auskunftpflicht {sub} {f} bilgilendirme sorumluluğu
die Ausstellerhaftung {sub} {f} keşideci sorumluluğu
die Ausstellerhaftung {sub} {f} sergici sorumluluğu
die Beamtenhaftung {sub} {f} memurun sorumluluğu
die Befundsicherungsplicht {sub} {f} bulgu emniyeti sorumluluğu
betriebliche Fürsorge {sub} {f} işletme sorumluluğu
buchhalterische Verantwortung {sub} {f} muhasebeci sorumluluğu
die Bürgschaftsverpflichtung {sub} {f} kefalet sorumluluğu
die Christenpflicht {sub} {f} Hristiyan sorumluluğu
die Delikthaftung {sub} {f} [Juristisch] haksız fiil sorumluluğu
die Delikthaftung {sub} {f} suç sorumluluğu
die Delkrederehaftung {sub} {f} dükruvar sorumluluğu
direkte Haftung des Versicherers {sub} {f} sigortanın birinci derecede sorumluluğu
0.004s