12 direkte Treffer gefunden für: kısa


70 indirekte Treffer gefunden für: kısa

Deutsch Türkisch
abblenden [Scheinwerfer] kısaları yakmak
das Abblenden {sub} {n} [Auto] kısa farları yakma
das Abblendlicht {sub} {n} kısa huzmeli far
das Abblendlicht {sub} {n} kısa hüzmeli far
die Abblendung {sub} {f} kısaları yakma
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] kısaltmak
die Abbreviation {sub} {f} kısaltma
abbreviativ kısalabilen
die Abbreviatur {sub} {f} kısaltım
die Abbreviaturen {sub} {pl} kısaltımlar
abbrevieren {v} kısaltmak
abgekürzt {adj} kısaltılmış
abgekürzte {adj} kısaltılmış
abgekürzte Adressierung {sub} {f} kısaltılmış adres
abgekürzte Adressierung {sub} {f} kısaltılmış hitabe
abgekürzte Außenprüfung {sub} {f} kısaltılmış dış kontrol
abgekürzte Division {sub} {f} kışaltılmış bölme
abgekürzte Eintragung {sub} {f} kışaltılmış kayıt
abgekürzte Fahrzeit {sub} {f} kışaltılmış araba kullanma müddeti
abgekürzte Form {sub} {f} kışaltılmış şekil
abgekürzte Galopp {sub} {m} kışaltılmış dörtnal
abgekürzte Lebensversicherung {sub} {f} kışaltılmış hayat sogortası
abgekürzte Sterbetafel {sub} {f} kışaltmalı ölüm levhası
abgekürzte Versicherung {sub} {f} kısaltılmış sigorta
abgekürzte Vertrauensüberprüfung {sub} {f} kısaltılmış güven araştırması
abgekürztes kısaltılan
abgekürztes Gerichtsverfahren {sub} {n} kısaltılmış mahkeme duruşması
abgekürztes Kommando {sub} {n} kısaltılmış kumanda
abgekürztes Kontrollverfahren {sub} {f} kısaltılmış kontrol metodu
abgekürztes Tastaturkommando {sub} {n} kısaltılmış tuş yazıları
abgekürztes Verfahren {sub} {n} kısaltılmış duruşma
abkürzen {v} [kürzte ab, hat abgekürzt] kısaltmak
abkürzen {v} [Weg, Wort] kısaltmak
abkürzend {adj} kısaltan
der Abkürzer {sub} {m} kısaltıcı
abkürzt kısaltır
die Abkürzung {sub} {f} [Wort] kısaltma
die Abkürzung {sub} {f} kısa ad
die Abkürzung {sub} {f} kısaltma
die Abkürzungen {sub} {pl} kısaltmalar
Abkürzungs- kısaltma-
die Abkürzungsnomenklatur {sub} {f} kısaltılmış terimler grubu
die Abkürzungstaste {sub} {f} kısaltım tuşu
das Abkürzungsverzeichnis {sub} {n} kısaltılmış kelimeler listesi
das Abkürzungswort {sub} {n} kısaltılmış kelime
das Abkürzungszeichen {sub} {n} kısaltılmış işaret
Abnahme der Länge {sub} {f} kısalma
abnehmen {v} [Tage] kısalmak
der Abriss {sub} {m} [kurze Darstellung] kısaca değinme
der Abriss {sub} {m} [kurze Zusammenfassung] kısaca özetleme
abschneiden {v} [schnitt ab, hat abgeschnitten] kısaltmak
am kürzesten en kısa
brevimanu {adj} eli kısa
das Leben ist kurz hayat kısa
etwas kurz {adj} biraz kısa
fast zu gut hemen hemen kısa
fast zu kurz hemen hemen kısa
Kennwort ist zu kurz {sub} {n} kod kelime çok kısa
kürzer {adj} daha kısa
kürzer als eine Erdumkreisung dünyayı dolaşmadan kısa
kürzere daha kısa
kürzeste {adj} en kısa
kürzestmöglich mümkün olduğunca kısa
lange Haare kurzer Sinn saçı uzun aklı kısa
das Mini {sub} {n} çok kısa
nächst [Präposition mit Dativ] en kısa
ultrakurz {adj} çok kısa
viel zu kurz {adj} çok kısa
ziemlich kurz {adj} oldukça kısa
zu kurz aşırı kısa
0.003s