17 direkte Treffer gefunden für: işçi


77 indirekte Treffer gefunden für: işçi

Deutsch Türkisch
Abbau des Personals {sub} {m} işçi azaltma
Abbau von Personal {sub} {m} işçi tasfiyesi
abbauen {v} [Arbeitskräfte] işçi azaltmak
Abrechnungsnummer des Arbeitnehmer {sub} {f} işçinin hesap numarası
Abtretung einer Arbeitnehmererfindung {sub} {f} işçi buluşundan vazgeçmesi
Abwerben von Arbeitskräften {sub} {n} işçileri kendine çekme
Abwerbung von Arbeitskräften {sub} {f} işçileri ayartma
Abwerbung von Belegschaftsangehörigen {sub} {f} işçi ailelerini ayartma
Akten über die Krankengeschichte und das Berufsleben des Arbeitnehmers {sub} {pl} işçinin hastalık hikâyesi ve meslek hayatı hakkında belgeler
der Anfänger {sub} {m} işçi çırağı
Anheuern von Leuten {v} işçi bulmak
anheuernd {adj} işçi bulan
die Anheuerung {sub} {f} işçi bulma
das Anheuerungsverfahren {sub} {n} işçi bulma usulü
Anteil der Arbeiter an der Bevölkerung {sub} {m} işçilerin nüfusa oranla payı
Anteil des Arbeitnehmers {sub} {m} işçi payı
Anteilinhaber als Mitarbeiter {sub} {m} işçi olarak pay sahibi
das Anwerbeabkommen {sub} {n} [gilt zwischen Türkei und Deutschland von1955 bis 1973] işçi alma anlaşması
das Anwerbeland {sub} {n} işçi alan ülke
das Anwerbeland {sub} {n} işçi gönderen ülke
anwerben {v} işçi almak
der Anwerber {sub} {m} işçi alan
die Anwerber {sub} {pl} işçi alanlar
die Anwerberin {sub} {f} [weiblich] işçi alan
die Anwerberstaaten {sub} {pl} işçi alan ülkeler
der Anwerbestaat {sub} {m} işçi gönderen ülke
die Anwerbevereinbarung {sub} {f} işçi alma mukavelesi
Anzahl der Arbeitskräfte {sub} {f} işçilerin sayısı
die Arbeit {sub} {f} işçilik
die Arbeiter {sub} {pl} işçiler
Arbeiter einstellen {v} işçiyi angaje etmek
Arbeiter entlassen {v} işçiyi işten atmak
Arbeiter suchen {v} işçi aramak
Arbeiter zum Streik veranlassen {sub} {pl} işçileri greve teşvik etmek
Arbeiter- işçi-
die Arbeiterameise {sub} {f} işçi karınca
die Arbeiteransiedlung {sub} {f} işçi iskânı
die Arbeiteranzahl {sub} {f} işçi sayısı
der Arbeiterausschuss {sub} {m} işçi heyeti
die Arbeiteraussperrung {sub} {f} işçi lokavtı
die Arbeiterbaracke {sub} {f} işçi barakası
der Arbeiterbedarf {sub} {m} işçi ihtiyacı
die Arbeiterbekleidung {sub} {f} işçi elbisesi
die Arbeiterbeschäftigung {sub} {f} işçi istihdamı
der Arbeiterbeschäftigungsindex {sub} {m} işçi istihdam endeksi
die Arbeiterbevölkerung {sub} {f} işçi kesimi
die Arbeiterbewegung {sub} {f} işçi hareketi
die Arbeiterbiene {sub} {f} işçi arı
die Arbeiterbildung {sub} {f} işçi eğitimi
das Arbeiterbildungswesen {sub} {n} işçi eğitim bilimi
der Arbeiterbund {sub} {m} işçiler birliği
abhängig Beschäftiger {sub} {m} bağımlı işçi
die ABM-Kraft {sub} {f} mevsimlik işçi
die ABM-Kraft {sub} {f} sezonluk işçi
der Afficheur {sub} {m} [veraltet] afişçi
der Agonist {sub} {m} yarışçı
der Akkordarbeiter {sub} {m} akort çalışan işçi
die Akkordarbeiterin {sub} {f} [weiblich] akort çalışan işçi
alter Arbeiter {sub} {m} yaşlı işçi
der Angeber {sub} {m} gösterişçi
die Angeberin {sub} {f} [Prahler: weiblich] gösterişçi
die Angeberin {sub} {f} [weiblich] gösterişçi
angelernte Arbeiterin {sub} {f} [weiblich] bir işi okuluna gitmeden, işi bilen birinden öğrenmiş işçi
angelernter Arbeiter {sub} {m} eğitilmiş işçi
angelernter Arbeiter {sub} {m} yarı kalifiye işçi
ansässiger Arbeiter {sub} {m} yerinde çalışan işçi
Arbeiter der Radreifen aufzieht {sub} {m} tekerlek takan işçi
Arbeiter in der Montage {sub} {m} montajda çalışan işçi
Arbeiter in der Motorindustrie {sub} {m} motor endüstrisinde çalışan işçi
Arbeiter in Leistungslohn {sub} {m} akord çalışan işçi
Arbeiter in Ziegelei {sub} {m} tuğla işinde çalışan işçi
Arbeiter, angelernter - {sub} {m} öğretilmiş işçi
die Arbeiterin {sub} {f} [weiblich] kadın işçi
Arbeitgeber und Arbeitnehmer işveren ve işçi
der Arbeitnehmer {sub} {m} çalışan işçi
Arbeitnehmer der ungerechtfertigt entlassen worden ist {sub} {m} haksız yere işten çıkarılan işçi
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat denetim kurulunda işçi
0.005s