2 direkte Treffer gefunden für: Akten

Deutsch Türkisch
die Akten {sub} {pl} dosyalar
die Akten {sub} {pl} senetler

77 indirekte Treffer gefunden für: Akten

Deutsch Türkisch
Akten ablegen {v} belgeleri klasöre geçirmek
Akten ablegen {v} dosyaları klasöre geçirmek
Akten der Rechtssache {sub} {pl} hukuki dosyalar
Akten einsehen belgeleri incelemek
Akten einsehen evrakları incelemek
Akten einsehen {v} dosyaları görme
Akten führen {sub} {f} dosya tutmak
Akten manipulieren {v} belgeleri manipule etmek
Akten über die Krankengeschichte und das Berufsleben des Arbeitnehmers {sub} {pl} işçinin hastalık hikâyesi ve meslek hayatı hakkında belgeler
die Aktenabgabe {sub} {f} dosya verme
die Aktenablage {sub} {f} dosya klasörü
Aktenablage nach Sachgebieten {sub} {f} konusuna göre dosyalama
das Aktenablagesystem {sub} {n} dosyalama sistemi
die Aktenanalyse {sub} {f} dosya veya belge çözümlemesi
die Aktenanforderung {sub} {f} [durch ein übergeordnetes Gericht] yüksek mahkemeden dosya talebi
die Aktenanforderung {sub} {f} dosya talebi
die Aktenausfertigung {sub} {f} dosya ayni
der Aktenauszug {sub} {m} dosya kayıt sureti
der Aktenauszug {sub} {m} dosya kayıt örneği
die Aktenauszüge {sub} {pl} dosya kayıt suretleri
das Aktenband {sub} {n} dosya cilti
der Aktenberg {sub} {m} dosya yığını
der Aktenbestand {sub} {m} dosya stoku
die Aktenbestände {sub} {pl} dosya stokları
die Aktenbox {sub} {f} dosya kutusu
das Aktenbündel {sub} {n} dosya demeti
der Aktendeckel {sub} {m} [Vorderseite eines Ordners] dosya ön kapağı
der Aktendeckel {sub} {m} dosya kapağı
die Aktendeckel {sub} {pl} dosya kapakları
das Aktendoppel {sub} {n} dosya kopyası
die Akteneinsicht {sub} {f} dosya ve belge tetkiki
die Akteneinsicht {sub} {f} dosyayı inceleme
Akteneinsicht aufschieben {sub} {f} dosya incelemesini tehir etmek
Akteneinsicht gewähren {sub} {f} dosya incelemesine müsaade etmek
die Aktenförderbahn {sub} {f} dosya sevk bandı
die Aktenführung {sub} {f} dosya tutma
die Aktenführung {sub} {f} dosyalama veya belgeleme
das Aktengestell {sub} {n} dosya sehpası
das Aktenheft {sub} {n} dosya
der Aktenhefter {sub} {m} klasör
die Aktenheftmaschine {sub} {f} dosya klasörleme makinesi
der Akteninhalt {sub} {m} [juristisch] dosya münderecatı
die Aktenklammer {sub} {f} evrak kenedi
die Aktenklammer {sub} {f} evrak mandalı
der Aktenkoffer {sub} {m} evrak çantası
das Aktenkollektiv {sub} {n} dosya grubu
aktenkundig {adj} dosyada kayıtli olan
aktenkundig {adj} dosyada kayıtlı
aktenkundig [polizeilich] dosyaya alınmış
aktenkundig werden {v} dosyaya kayıtlamak
die Aktenlage {sub} {f} dosya durumu
Ablage zu den Akten {sub} {f} dosya gözü
die Abstrakten {sub} {pl} Org`un tuşlarla ses çıkaran supaplarını bağlayan parçaları
Aufbewahrung von Akten {sub} {f} evrakları saklama
Aufnahme von Kontakten {sub} {f} kontak kurma
ausgehende Akten {sub} {pl} giden evraklar
ausgehende Akten {sub} {pl} çıkan evraklar
bei den Akten evrakta
Buch enthält viele Fakten {sub} {n} kitap çok faktörler içeriyor
die Diffrakten {sub} {pl} kırık
Durchsicht von Akten {sub} {f} evrakları inceleme
eintakten {v} planlanmak
eintakten {v} akışa uyarlamak
die Erbschaftsteuerakten {sub} {pl} veraset vergisi dosyaları
Erfassung der Fakten olguları kaydetme
die Ermittlungsakten {sub} {f} soruşturma belgeleri
die Fakten {sub} {pl} gerçekler
die Fakten {sub} {pl} olgular
Frage nach Fakten {sub} {f} gerçekleri sorma
Führung der Akten {sub} {f} evrak düzenleme
für Ihre Akten evraklarınız için
die Geheimakten {sub} {pl} gizli dosyalar
geheime Akten {sub} {pl} gizli evraklar
die Gerichtsakten {sub} {pl} dava dosyaları
die Gerichtsakten {sub} {pl} mahkeme dosyaları
die Grundakten {sub} {pl} [Stammakten] tüm dokümanları ihtiva eden ana evrak
Heftung von Akten {sub} {f} evrakları ciltleme
0.004s