22 direkte Treffer gefunden für: başka


77 indirekte Treffer gefunden für: başka

Deutsch Türkisch
das Abbiegelicht {sub} {n} başka yöne sapan ışık
abdriften {v} [driftete ab, ist abgedriftet] başka yöne aktarmak
abfällig sprechen über jemanden başka üzerinden ağılayıcı konuşmak
Abgabe an ein anderes Gericht {sub} {f} başka mahkemeye devir
abgeleitet [gaz hattı] başka yöne kanalize edilmiş
abgeschoben [Schuld] başkasının üzerine atmış
abgewälzt başkasının üzerine atmak
abgewälzt başkasının üzerine yüklemek
Abhängigkeit von anderen Währungen {sub} {f} başka para birimlerine bağımlılık
abkömmlich {adj} başka bir işi yapabilmesi için uygun olan
ableitbar {adj} başka yöne kanalize edilebilir
abplacken {v} [plackte ab, hat abgeplackt] başkasına hamallık etmek
abplacken, sich {v} başka için hamallık yapmak
abschleppen {v} [schleppte ab, hat abgeschleppt] başka bir araç vasıtasıyla çekip götürmek
absiedeln {v} [siedelte ab, hat abgesiedelt] başka yere taşınmak
abweichend {adj} başkalık
die Abweichung {sub} {f} başkalık
die Abweichungen {sub} {pl} başkalıklar
abwälzen {v} [Schuld] başkasına yüklemek
das Adjuvans {sub} {n} başka maddeleri destekleyen kimyasal madde
die Adsorbentia {sub} {f} başka eriyik maddeyi emen madde
der Aerophyt {sub} {m} başka bitki üstünde yaşayan bitki
die Akkulturation {sub} {f} başka kültürü benimseme
der alias {sub} {m} [anderer Name, Deckname (a), Pseudonym] başka isim, şifre
der Aliozentrismus {sub} {m} [Allozentrismus] başkalarını önemseme
alles andere başka her şey
alles andere başka her şey
Allfälliges {sub} [das gegebenenfalls, eventuell Vorkommende; sonstiges] başka türlü; değişik
allochthon {adj} geol. başka yerde oluşmuş olan
am anderen Tag başka bir günde
am Schnorren sein başkalarından otlamak
am Zug sein {v} [Derjenige sein, auf den die Anderen warten] başkalarını bekleten olmak
der Amtsvorsteher {sub} {m} başkan
die Amtsvorsteher {sub} {pl} başkanlar
an anderen Orten başka yerlerde
an anderer Stelle başka yerde
der Anarchismus {sub} {m} başkaldırma öğretisi
anderartig {adj} başka cinsten
der Andere {sub} {m} başka
andere Angelegenheit {sub} {f} başka olanak
andere Ansicht {sub} {f} başka görüş
andere Art {sub} {f} başka tarz
andere Auswahlkriterien {sub} {pl} başka seçenek kriterleri
andere belästigen {v} başkalarını rahatsız etmek
andere beruflich Tätige {sub} {pl} başka meslek çalışanları
andere Bezeichnung {sub} {f} başka tabir
andere Börsenplätze {sub} {pl} başka borsa yerleri
andere Dinge {sub} {pl} başka şeyler
andere Dokumente {sub} {pl} başka dokümanlar
andere Einstellungen {sub} {pl} başka ön ayarlar
andere Ende {sub} {n} başka
abgesehen [von] …dan başka
abgesehen [von] …den başka
abgesehen davon bundan başka
abgesehen davon …dan başka
abgesehen davon …den başka
abgesehen hiervon bundan başka
abgesehen von …dan başka
abgesehen von …den başka
anders als …dan başka
anders als …den başka
anders als bisher şimdiye kadarkinden başka
anders als manch andere birçoklarından başka
anders genannt adı başka
ansonst {adv} bundan başka
ausgenommen [Präposition +Akkusativ] -den başka
außer [Präposition +Dativ] ~den/dan başka
außer dem Hause evden başka
außer der Urkunde belgeden başka
außer ihnen onlardan başka
außer Ihnen sizden başka
außerdem {adv} bundan başka
außerdem noch bundan başka
dabei [außerdem] bundan başka
daneben {adv} bundan başka
daneben [außerdem] bundan başka
dann {adv} bundan başka
0.004s