6 direkte Treffer gefunden für: angemessen


61 indirekte Treffer gefunden für: angemessen

Deutsch Türkisch
angemessen für {adj} için uygun
angemessen für die Reise seyahat için uygun
angemessen für meinen Bedarf benim gereksinimim için uygun
angemessen gekleidet uygun giyinmiş
angemessene Anpassungen {sub} {pl} münasip ayarlamalar
angemessene Antwort {sub} {f} uygun cevap
angemessene Bedingung {sub} {f} uygun şart
angemessene Belohnung {sub} {f} münasip mükâfat
angemessene Bezahlung {sub} {f} uygun ödeme
angemessene Entschädigung {sub} {f} uygun tazminat
angemessene Frist {sub} {f} uygun müddet
angemessene Frist {sub} {f} uygun süre
angemessene Genauigkeit {sub} {f} münasip doğruluk
angemessene Grundausbildung {sub} {f} makul temel eğitim
angemessene Miete {sub} {f} adil kira
angemessene Preise {sub} {pl} makul fiyatlar
angemessene Prämie {sub} {f} makul prim
angemessene Qualität {sub} {f} makul kalite
angemessene Strafe {sub} {f} uygun ceza
angemessene technische Kapazität {sub} {f} uygun teknik kapasite
angemessene Vergütung {sub} {f} makul ücret
angemessene Verteidigung {sub} {f} makul savunma
angemessene Vorbildung {sub} {f} uygun ön eğitim
angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen {v} uygun emniyet tedbirleri almak
angemessene Wiedergutmachung {sub} {f} uygun şekilde zararı karşılama
angemessene Wiedergutmachung des Schadens {sub} {f} uygun şekilde hasarı karşılama
angemessene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit {sub} {f} uygun randıman
angemessener {adj} daha münasip
angemessener Ausgleich {sub} {m} münasip dengeleme
angemessener Lohn {sub} {m} adil ücret
angemessener Marktpreis {sub} {m} makul piyasa fiyatı
angemessener Preis {sub} {m} uygun değer
angemessener Preis {sub} {m} uygun fiyat
angemessener Unterhalt uygun nafaka
angemessener Wert {sub} {m} makul değer
angemessenes Beispiel {sub} {n} uygun örnek
angemessenes Benehmen {sub} {n} makul davranış
angemessenes Gleichgewicht {sub} {n} uygun denge
angemessenes Taschengeld {sub} {n} makul cep harçlığı
angemessenes Trinkgeld {sub} {n} makul bahşiş
die Angemessenheit {sub} {f} ehil olma
die Angemessenheit {sub} {f} ehliyet
die Angemessenheit {sub} {f} elverişlilik
die Angemessenheit {sub} {f} uygunluk
die Angemessenheit {sub} {f} yetenek
die Angemessenheit {sub} {f} yeterlilik
Angemessenheit des Stils {sub} {f} tarz uygunluğu
die Angemessenheiten {sub} {pl} elverişlilikler
die Angemessenheiten {sub} {pl} uygunluklar
das Angemessensein {sub} {n} yaraşık
angemessenste {adj} en münasip
dem Bedarf angemessen gereksinime uygun
nicht angemessen uygunsuz
schuldangemessen [Strafe] suça uygun
soweit angemessen uygun olduğu kadar
unangemessen {adj} uymayan
unangemessen {adj} yakışmayan
unangemessen {adj} yakışık almaz
unangemessen {adj} yerinde olmayan
unangemessen {adj} ölçüsüz
üblich und angemessen {adj} olağan ve uygun
0.004s