14 direkte Treffer gefunden für: burun


77 indirekte Treffer gefunden für: burun

Deutsch Türkisch
das Adenoid {sub} {n} burun boşluğu bademciği
die Adenoide {sub} {pl} burun boşluğu bademcikleri
adenoide Wucherungen {sub} {f} burun boşluğu bademciği şişmesi
die Adenoidektomie {sub} {f} burun boşluğu bademciği ameliyatı
adenoides Gewebe {sub} {n} burun boşluğu bademciği dokusu
die Akromegalie {sub} {f} [Med.] burun el parmaklarının aşırı derecede büyümesi
anlegen, einen Maulkorb {v} burunsuluk takmak
auf der Nase balancieren burun üzerinde balans yapmak
aufeinander treffen {v} [alt] burun buruna gelmek
aufeinandertreffen {v} [traf aufeinander, hat aufeinandergetroffen] burun buruna gelmek
das Aufschnauben {sub} {n} burun ekme
aufschnüffeln {v} buruna çekmek
ausschnauben {v} burundan solumak
Behinderung des Nasenatmung {sub} {f} burundan soluma engeli
der Beißkorb {sub} {m} burun maskesi
bewachsen {adj} bürünmüş
blass um die Nase burun etrafı solgun
die Bremse {sub} {f} burunsalık
buglastig {adj} burundaki ağırlık
die Bugspitze {sub} {f} [Schiff] burun ucu
die Bugwelle {sub} {f} burun dalgası
das Burundi {sub} {n} Burundi
der Burundier {sub} {m} Burundi`li
die Burundier {sub} {pl} Burundi`liler
die Burundierin {sub} {f} [weiblich] Burundi`li bayan
burundisch {adj} Burundi ile ilgili
die Conchochotomie {sub} {f} burun etini ameliyatla alma
das Diaphragma {sub} {n} [Med.] burun delikleri arasındaki duvar
die Nase pudern {v} burun pudralamak
die Nase putzen {v} burun temizlemek
die Nase rümpfen {v} burun kırmak
die Nase rümpfen {v} burun kıvırmak
durch die Nase burunla
durch die Nase einziehen buruna çekmek
durch die Nase sprechen burundan konuşmak
echte Königskerze {sub} {f} burunca otu
einen Maulkorb anlegen {v} burunsuluk takmak
Entzündung des Nasenrachens {sub} {f} burun ağzı iltihabı
Erkältung in der Nase {sub} {f} burunda nezle
die Infundibulotomie {sub} {f} burun boşluğunda sinitüs ameliyatı
der Kerzendocht {sub} {m} burunca otu
die Kerzendochte {sub} {pl} burunca otları
kleinblütige Königskerze burunca otu
die Konchektomie {sub} {f} [Konchektomie operative Verkleinerung oder Entfernung einer Nasenmuschel] burun eti kabuğunun ameliyatla küçültülmesi veya alınması
die Kopflastigkeit {sub} {f} burun ağırlığı
die Kopfwelle {sub} {f} [aeronautisch] burun dalgası
die Kopfwellen {sub} {pl} [aeronautisch] burun dalgaları
die Königskerze {sub} {f} [Pflanze] burunca otu
die Landspitzen {sub} {pl} [Geologie] burunlar
der Maulkorb {sub} {m} burun maskesi
der Maulkorb {sub} {m} burunsalık
aufgestülpte Nase {sub} {f} yukarı kıvrık burun
die Blitzzange {sub} {f} uzun kargaburun
blutige Nase {sub} {f} kanlı burun
die Bolle {sub} {f} büyük burun
dicke Nase {sub} {f} büyük burun
die Drahtzange {sub} {f} kargaburun
gekrümmte Nase {sub} {f} eğri burun
gerade Nase {sub} {f} düz burun
die Gording {sub} {f} salaburun
große Nase {sub} {f} büyük burun
die Habichtsnase {sub} {f} gagaburun
die Habichtsnase {sub} {f} kargaburun
die Hakennase {sub} {f} gagaburun
die Hakennase {sub} {f} kanca burun
die Hakennase {sub} {f} kemerli burun
die Himmelfahrtsnase {sub} {f} kalkık burun
die Kartoffelnase {sub} {f} yamuk burun
die Knolle {sub} {f} [ugs.: große Nase] büyük burun
die Knollennase {sub} {f} topak burun
knollige Nase {sub} {f} iri burun
krummnasig {adj} eğri burun
künstliche Nase {sub} {f} [Rhinoplastik] suni burun
lange Nase {sub} {f} uzun burun
laufende Nase {sub} {f} akan burun
das Näschen {sub} {n} küçük burun
das Näschen {sub} {n} minik burun
0.005s