11 direkte Treffer gefunden für: iskelet


43 indirekte Treffer gefunden für: iskelet

Deutsch Türkisch
abmagern {v} [zum Gerippe] iskeleti çıkmak
die Achondroplasie {sub} {f} iskelet sisteminde büyüme değişimi
achondroplastischer Zwerg {sub} {m} iskelet sistemindeki mutasyondan küçük kalan cüce
die Adenylatkinase {sub} {f} iskelet kaslarında bulunan enzim
der Fachwerkbau {sub} {m} [Bau] iskeletli bina
die Gebeine {sub} {pl} iskeletler
gerippehaft {adj} iskeletli
die Gerippen {sub} {pl} iskeletler
der Gerippenbau {sub} {m} iskelet yapısı
die Gestellbreite {sub} {f} iskelet genişliği
die Gestellfabrikation {sub} {f} [Möbel] iskelet imalatı
klapperdürr {adj} iskelet gibi
der Rahmenvertrag {sub} {m} iskelet sözleşmesi
die Rumpfmannschaft {sub} {f} iskelet kadro
skeletieren {v} iskelet yapma
skelettartig {adj} iskelete benzer
die Skelettbauweise {sub} {f} iskelet şeklinde inşa
das Skelettbauwerk {sub} {n} iskelet inşaat
die Skelette {sub} {pl} iskeletler
die Skelettkonstruktion {sub} {f} iskelet tasarımı
die Skelettkonstruktionen {sub} {pl} iskelet tasarımları
die Skelettkristallmorphologie {sub} {f} iskelet şeklinde kristal morfoloji
die Skelettmerkmale {sub} {pl} iskelet özellikleri
spindeldürr {adj} iskelet gibi
wie ein Skelett iskelet gibi
zum Gerippe abmagern {v} iskeleti çıkmak
das Außenskelett {sub} {n} dış iskelet
das Ektoskelett {sub} {n} [Anatomie] dış iskelet
das Gehäuse {sub} {n} çatma iskelet
das Graphitskelett {sub} {n} grafit iskelet
der Hautpanzer {sub} {m} dışiskelet
das Holzgestell {sub} {n} ahşap iskelet
das Kristallskelett {sub} {n} kristal iskelet
das Metallgestell {sub} {n} madenî iskelet
rumpfgeschweißtes Stahlrohrgerüst {sub} {n} [Flugzeugbau] gövdede kaynaklı çelik boru iskelet
die Rödelung {sub} {f} çatma iskelet
das Stahlfachwerk {sub} {n} çelik iskelet
das Stahlgerippe {sub} {n} çelik iskelet
das Stahlgerüst {sub} {n} [Gerippe] çelik iskelet
das Stahlskelett {sub} {n} çelik iskelet
die Stützkonstruktion {sub} {f} destek iskelet
das Traggerippe {sub} {n} taşıyıcı iskelet
der Unterwagen {sub} {m} yapıyı tutan iskelet
0.003s