21 direkte Treffer gefunden für: kuruluş


77 indirekte Treffer gefunden für: kuruluş

Deutsch Türkisch
Abteilung Personal {sub} {f} kuruluş çalışanları bölümü
der Anfangsbestand {sub} {m} kuruluş envanteri
die Anfangsfinanzierung {sub} {f} kuruluş finansmanı
die Anfangskosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
das Anlaufkapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Anlaufkosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
die Anlaufkosten {sub} {pl} kuruluş maliyeti
der Anlaufkredit {sub} {m} kuruluş kredisi
der Anlaufverlust {sub} {m} kuruluş kaybı
die Anlaufzeit {sub} {f} kuruluş süresi
die Anstalten {sub} {pl} kuruluşlar
auf Gefahr der Gesellschaft kuruluşun sorumluluğunda
der Aufstellungsort {sub} {m} kuruluş yeri
das Bestockungsziel {sub} {n} kuruluş amacı
Beziehungen zwischen den Institutionen {sub} {pl} kuruluşlar arasındaki ilişkiler
das Dotationskapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Einrichtungen {sub} {pl} kuruluşlar
das Grundkapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Grundkosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
die Gründerjahre {sub} {pl} kuruluş yılları
das Gründungsabkommen {sub} {n} kuruluş anlaşması
die Gründungsakte {sub} {f} kuruluş evrağı
der Gründungsaufwand {sub} {m} kuruluş masrafı
die Gründungsbeihilfe {sub} {f} kuruluş yardımı
der Gründungsbericht {sub} {m} kuruluş raporu
die Gründungsbilanz {sub} {f} kuruluş bilançosu
der Gründungsboom {sub} {m} kuruluş konjonktürü
das Gründungsdatum {sub} {n} kuruluş tarihi
die Gründungsdokumente {sub} {pl} kuruluş dokümanları
die Gründungsfeier {sub} {f} kuruluş kutlaması
die Gründungsfinanzierung {sub} {f} kuruluş finansesi
die Gründungsfreiheit {sub} {f} kuruluş serbestisi
die Gründungsgesellschaft {sub} {f} kuruluş halinde şirket
die Gründungsgesetz {sub} {f} kuruluş kanunu
das Gründungsjahr {sub} {n} kuruluş yılı
das Gründungskapital {sub} {n} [AG] kuruluş sermayesi
der Gründungskongress {sub} {m} kuruluş kongresi
das Gründungskonsortium {sub} {n} kuruluş konsorsiyumu
die Gründungsphase {sub} {f} kuruluş safhası
der Gründungstag {sub} {m} kuruluş günü
die Gründungsurkunde {sub} {f} kuruluş belgesi
die Gründungsurkunden {sub} {pl} kuruluş belgeleri
das Gründungsverfahren {sub} {n} kuruluş metodu
die Gründungsversammlung {sub} {f} kuruluş toplantısı
der Gründungsvertrag {sub} {m} kuruluş sözleşmesi
das Gründungszeugnis {sub} {n} kuruluş belgesi
die Institutionsberatung {sub} {f} kuruluş danışmanlığı
korporative Teilnehmer {sub} {pl} kuruluşa ait katılımcılar
das Personal {sub} {n} kuruluş çalışanları
die Pionierjahre {sub} {pl} kuruluş yılları
die Pionierzeit {sub} {f} [Zeit des Aufbaus] kuruluş zamanı
die Abwicklungsgesellschaft {sub} {f} tasfiye eden kuruluş
akademische Einrichtung {sub} {f} akademik kuruluş
anerkannte Institution {sub} {f} tanınan kuruluş
die Auslandstochter {sub} {f} yurtdışı yan kuruluş
ausländisches Unternehmen {sub} {n} yabancı kuruluş
die Bahnhofsmission {sub} {f} istasyonda yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım eden kuruluş
benannte Stelle {sub} {f} yetkili kuruluş
die Caritas {sub} {f} [kath. Sozialwerk] katolik kilisesine yardım eden bir kuruluş
die Dachgesellschaft {sub} {f} büyük kuruluş
die Desinfektionsanstalt {sub} {f} dezenfekte yapan yer veya kuruluş
eingetragene Gesellschaft {sub} {f} tescilli kuruluş
die Faktion {sub} {f} gizli kuruluş
der Finanzierungsträger {sub} {m} finanse eden kuruluş
die Folgeeinrichtung {sub} {f} (ana okulu, okul gibi) sosyal kuruluş
freie Träger {sub} {f} serbest kuruluş
freier Träger {sub} {m} özel kuruluş
freigewerbliche Träger {sub} {f} serbest kazanç sağlamaya yönelik sosyal hizmet veren kuruluş
das Geldinstitut {sub} {n} mali kuruluş
gemeinnützige Anstalt {sub} {f} kamuya yararlı kuruluş
gewinnorientierte Organisation {sub} {f} kâr odaklı kuruluş
gute Gesellschaft {sub} {f} iyi kuruluş
Haus der offenen Tür {sub} {n} [Jugendfreizeitstätten] gençler için boş zamanları değerlendirme yerleri gibi kapıları herkese açık bir kuruluş
internationale Handelsgesellschaft {sub} {f} uluslararası ticari kuruluş
internationale Unternehmung {sub} {f} uluslararası kuruluş
die Kasernenmodelleinrichtung {sub} {f} kışla tipi kuruluş
die Konsolidierungsgesellschaft {sub} {f} konsolide edilen kuruluş
0.005s