5 direkte Treffer gefunden für: katolik


59 indirekte Treffer gefunden für: katolik

Deutsch Türkisch
die Allerheiligen {sub} {pl} katolik inancına göre aziz yortusu
der Angelus {sub} {m} [Religion] katolik duası
das Birrett {sub} {n} Katoliklerde dörtköşe baş örtüsü
die Birrette {sub} {f} Katoliklerde dörtköşe baş örtüleri
Brevier katholisch {sub} {n} katolik papazlarının dua kitabı
die Caritas {sub} {f} [Caritasverband] Katolik hayır kurumu
die Caritas {sub} {f} [kath. Sozialwerk] katolik kilisesine yardım eden bir kuruluş
der Caritasverband {sub} {m} [Deutscher Caritasverband] Katolik hayır örgütü
das Chorhemd {sub} {n} katolik papazın giydiği beyaz cüppe
die Chorhemden {sub} {pl} katolik papazın giydiği beyaz cüppeler
der Cure {sub} {m} [in Frankreich] katolik papaz
der Diakon {sub} {m} [Religion] katolik kilisesinde aşağı kademede papaz
der Diözesanbischof {sub} {m} katolik piskoposu
die Eminenz {sub} {f} katolik kilisesinde kardinallere hitap şekli
Euer Ehrwürden [Religion] katolik kilisesinde tarikata mensup cemaate hitap şekli
firmen {v} [Religion] katoliklerde takdis etmek
der Fronleichnam {sub} {m} katolik yortusu
das Fronleichnamsfest {sub} {n} katolik yortusu bayramı
die Fronleichnamsprozession {sub} {f} katolik yortusu bayram töreni
der Fronleichnamstag {sub} {m} katolik yortusu günü
der Generalvikar {sub} {m} katolik kilisesi psikopos temsilcisi
die Inkardination {sub} {f} katolik papazının piskoposluğa entegresi
kanonisch {adj} katolik kilisesine ilişkin
der Karmelit {sub} {m} Katolik misyoneri
die Karmeliten {sub} {pl} Katolik misyonerleri
der Katholik {sub} {m} katolik mezhebinden olan kişi
die Katholiken {sub} {pl} Katolikler
katholische Kirche {sub} {f} katolik kilisesi
katholische Konfession katolik mezhebi
katholische Morallehre {sub} {f} katolik etik dersi
katholische Pfadfinderinnen {sub} {pl} [weiblich] katolik izciler
katholische Soziallehre {sub} {f} katolik sosyal bilimi
katholisches Pfarrhaus {sub} {n} katolik papazı evi
katholisieren {v} katolik mezhebine dahil etmek
katholisieren {v} katolikleştirmek
katholisieren {v} katolikliğe döndürmek
der Katholizismus {sub} {m} katolik mezhebi öğretisi
der Katholizismus {sub} {m} katoliklik
das Kolleg {sub} {n} katolik araştırma kurumu
das Konzil {sub} {n} [Religion] katolik ruhaniler meclisi
der Konziliarismus {sub} {m} [Religion] katolik ruhaniler meclisinde alınan kararların Papa’nın onayına bağlı olmaması şartı
das Magnifikat {sub} {n} katolik şarkı kitabı
das Messbuch {sub} {n} [katholisch] katolik ilâhi kitabı
der Messdiener {sub} {m} katolik kilisesi papaz çömezi
die Messdienerin {sub} {f} [weiblich] katolik kilisesi papaz çömezi
die Messe {sub} {f} katolik kilisesi Kudas ayini
das Messgewand {sub} {n} [Religion] katolik rahibinin kudas ayininde giydiği dini kıyafet
die Obedienz {sub} {f} [Religion] katolik din adamlarının üst düzey din adamlarına itaati
die Oktave {sub} {f} [Religion] katoliklerde sekiz gün süren dini kutlama
das Postulat {sub} {n} katoliklerde tarikata girişte hazırlık dönemi
das Presbyterium {sub} {n} katoliklerde kilise koro bölümü
der Altkatholik {sub} {m} eski katolik
die Altkatholikin {sub} {f} [weiblich] eski katolik
altkatholisch {adj} eski katolik
griechisch-katholisch {adj} Rum-Katolik
katholischer {adj} daha katolik
katholischste {adj} en katolik
römisch-katholisch {adj} Roma-Katolik
strenggläubiger Katholik {sub} {m} katı inançlı katolik
0.002s