Keine direkten Treffer gefunden für: derisi

Deutsch Türkisch

74 indirekte Treffer gefunden für: derisi

Deutsch Türkisch
abbalgen {v} [einem Tier den Balg abziehen] derisini yüzmek
abdecken {v} [Tier] derisini yüzmek
abgezogen derisi yüzülmüş
abhäuten {v} [häutete ab, hat abgehäutet] derisini yüzmek
ablösen {v} [Haut: löste ab, hat abgelöst] derisini soymak
abschinden {v} [Tier] derisini yüzmek
abschuppen {v} [sich] derisi soyulmak
abschwarten {v} [Wildschwein: schwartete ab, hat abgeschwartet] derisini yüzmek
abstreifen {v} [Tierfell: streifte ab, hat abgestriffen] derisini yüzmek
abziehen {v} [Haut] derisini yüzmek
die aufschärfen {sub} {f} [Jägersprache] derisini yüzmek
die Aufschärfung {sub} {f} [Jägersprache] derisini yüzme
Balg abstreifen derisini soymak
Balg abstreifen derisini yüzmek
der Dermatozoenwahn {sub} {m} derisinin üzerinde veya içinde parazit böcekler dolaşıyormuş hissi
dickhäutig {adj} derisi kalın
durchweicht bis auf die Haut derisine kadar ıslanarak yumşamış
das Durchweichtsein {sub} {n} derisine kadar ıslanarak yumşamış olma
die Echinoderman {sub} {pl} [Zoologie] derisidikenliler
enthäuten {v} derisini soymak
enthäuten {v} derisini yüzmek
enthäutet [er, sie, es~] derisini soyuyor
enthäutete [er, sie, es~] derisini soymuştu
die Enthäutung {sub} {f} derisini soyma
die Enthäutung {sub} {f} derisinin soyulması
entschwarten {v} derisini almak
europid {adj} derisinde az pigmentasyon olan halk grubuna ait
europide {adj} derisinde az pigmentasyon olan halk grubu
Fell abstreifen {v} derisini soymak
Fell abstreifen {v} derisini sıyırmak
Fell abziehen {v} derisini yüzmek
Haut ablösen {v} derisini soymak
Haut abziehen {v} derisini yüzmek
hautlos {adj} derisiz
die Hautlosigkeit {sub} {f} derisizlik
häuten {v} derisini yüzmek
das Konzentrat {sub} {n} [Naturwissenschaft] derişik çözelti
konzentriert {adj} [Naturwissenschaft] derişik
konzentrierte Lebensmittel {sub} {n} derişik yiyecek
konzentrierte Lösung {sub} {f} derişik çözelti
konzentrizierte Säure {sub} {f} derişik asit
ohne Haut derisiz
pelzen {v} derisini yüzmek
schindern {v} derisini yüzmek
seine Haut abwerfen {v} derisini atmak
seine Haut wechseln {v} derisini değiştirmek
sich häuten {v} derisini atmak
sich häuten {v} [Reptil] derisini yenilemek
die Albuginea {sub} {f} haya ve göz derisi
Altershaut {adv} yaşlı derisi
das Antilopenleder {sub} {n} ceylan derisi
das Autoleder {sub} {n} otomobil derisi
der Balg {sub} {m} hayvan derisi
der Bisam {sub} {m} miskfaresi derisi
das Boxkalf {sub} {n} ayakkabı yapımında kullanılan dana derisi
der Buckskin {sub} {m} yumuşak koyun derisi
das Bärenfell {sub} {n} ayı derisi
die Bärenhaut {sub} {f} ayı derisi
die Büffelhaut {sub} {f} manda derisi
das Büffelle {sub} {n} manda derisi
das Büffelleder {sub} {n} manda derisi
das Chevreau {sub} {n} yavru keçi derisi
das Chevreauleder {sub} {n} şevro derisi
das Dachsfell {sub} {n} porsuk derisi
die Dünnung {sub} {f} hayvanda ince karın derisi
echtes Reptilleder {sub} {n} hakiki sürüngen derisi
das Ecraséleder {sub} {n} boyanmış ve iri pörtüklü (kumlu) keçi derisi
die Eidechsenhaut {sub} {f} kertenkele derisi
das Eidechsenleder {sub} {n} kertenkele derisi
die Eigenhaut {sub} {f} kendi derisi
das Elchleder {sub} {n} şemal geyiği derisi
die Elefantenhaut {sub} {f} fil derisi
das Epidural {sub} {n} sert beyin ve omurilik derisi
die Epoxidhaut {sub} {f} epoksid derisi
0.005s