19 direkte Treffer gefunden für: harc


77 indirekte Treffer gefunden für: harc

Deutsch Türkisch
die Abgabebefreiung {sub} {f} harç istisnası
abgabefrei {adj} harç veya vergiden muaf
die Abgaben {sub} {pl} harçlar
abgabepflichtig {adj} harç veya vergi ödeme yükümlülüğü
abgestimmte Festsetzung von Gebühren {sub} {f} harçların uyumlu şekilde saptanması
abrechnen {v} [Spesen: rechnete ab, hat abgerechnet] harcamaları hesaplamak
Abschreibung nach Verbrauch {sub} {f} harcamaya göre amortisman
Abschöpfungen und sonstige bei der Einfuhr zu erhebende Abgaben {sub} {pl} harçlar ve ihhalatda alınan başka vergiler
die Abschöpfungsanleihe {sub} {f} harç borçlanması
der Abschöpfungsbeitrag {sub} {m} harç payı
die Abschöpfungsbeiträge {sub} {pl} harç payları
der Abschöpfungsbetrag {sub} {m} harç mikatrı
das Abschöpfungserhebungsgesetz {sub} {n} harç alma kanunu
die Abschöpfungsstrategie {sub} {f} harç stratejisi
das Abschöpfungssystem {sub} {n} harç sistemi
Abstinenztheorie des Zinses {sub} {f} harcamadan vazgeçiren faiz teorisi
abzüglich Gebühren harçlar hariç
der Adhäsionsbruch {sub} {m} [Mörtel] harcın kırılması
der Agitator {sub} {m} harç makinesi
allgemein gebräuchlich harcıalem
als Gebühr harç olarak
anbringen {v} [brachte an, hat angebracht] harcamak
das Anmachewasser {sub} {n} harç karıştırma suyu
aufbieten {v} [aufwenden] harcamak
die Aufbietung {sub} {f} harcama
aufgebraucht harcandı
die Auflage {sub} {f} harç yükümlülük bası
der Aufwand {sub} {m} harcama
der Aufwand {sub} {m} harcamalar
die Aufwandsart {sub} {f} harcama türü
die Aufwandsentschädigung {sub} {f} harcama ödeneği
die Aufwandsentschädigung {sub} {f} harcamaların tazmini
aufwendbar {adj} harcanabilir
aufwenden {v} [Geld] harcamak
aufwenden {v} [wand auf, hat aufgewendet] harcamak
aufwendend {adj} harcanan
die Aufwendung {sub} {f} harcama
die Aufwendungen {sub} {pl} harcamalar
der Aufwendungsersatz {sub} {m} harcama karşılığı
die Aufwendungserstattung {sub} {f} harcama ödeneği
die Ausgabe {sub} {f} [Geld-] harcama
die Ausgabegewohnheit {sub} {f} harcama alışkanlığı
die Ausgabegewohnheiten {sub} {pl} harcama alışkanlıkları
die Ausgabekürzung {sub} {f} harcamaları kısma
die Ausgabekürzungen {sub} {pl} harcamaları kısmalar
die Ausgaben {sub} {pl} harcamalar
Ausgaben begrenzen {v} harcamaları kısıtlamak
Ausgaben drastisch kürzen {v} harcamaları aşırı kısmak
Ausgaben drosseln {v} harcamaları kısmak
Ausgaben einplanen {v} harcamaları planlamak
Ausgaben einschränken {sub} {f} harcamaları sınırlamak
abhängige Gebühr {sub} {f} bağımlı harç
alle Ausgaben abgezogen tüm masraflar harç
alles beinhaltende Gebühr {sub} {f} her şeyi kapsayan harç
angefallene Gebühr {sub} {f} tahakkuk eden harç
das Armierungsmörtel {sub} {n} sağlamlaştırıcı harç
der Asbestmörtel {sub} {m} asbestli harç
die Ausgleichzahlung {sub} {f} [Ausgleichabgabe] özürlü işçi çalıştırmamaya karşı ödenen harç
bituminöse Bindemittel {sub} {n} bitümlü harç
die Einmalgebühr {sub} {f} bir defaya mahsus harç
einmalige Gebühr {sub} {f} bir defaya mahsus harç
die Ergänzungsgebühr {sub} {f} ek harç
ermäßigte Gebühr {sub} {f} tenzilatlı harç
der Feinmörtel {sub} {m} ince harç
feste Gebühr {sub} {f} sabit harç
feste Monatsgebühr {sub} {f} sabit aylık harç
feuerfester Mörtel {sub} {m} ateşe dayanıklı harç
der Frischmörtel {sub} {m} taze harç
fällig gewordene Gebühr {sub} {f} ödeme zamanı gelen harç
Gebühr für Anlieferung {sub} {f} teslim için harç
Gebühr für Anruf {sub} {f} telefon için harç
Gebühr für einen Nachforschungsauftrag {sub} {f} araştırma işi için harç
Gebühren je Stück {sub} {pl} parça başına harç
gefrorener Mörtel {sub} {m} donmuş harç
geplante Gebühr {sub} {f} planlanan harç
die Gerichtsgebühr {sub} {f} adli harç
geringe Gebühr {sub} {f} düşük harç
0.004s