Suchen Sie einen professionelle/n Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Finden Sie jetzt Ihren Sprachdienstleister/in im Beluka Übersetzer- und Dolmetscher-Verzeichnis.

Sind Sie Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Kostenloses Inserat erstellen

Yazılı ve sözlü tercüme yapan uzman Çevirmen`mi arıyorsunuz? Tercüme hizmetleri veren kişiyi, Beluka`nın Çevirmen listesinde hemen bulabilirsiniz.

Yazılı veya sözlü tercümanmısınız? Ücretsiz ilan ver

3 direkte Treffer gefunden für: Anlieferung


42 indirekte Treffer gefunden für: Anlieferung

Deutsch Türkisch
Anlieferung am nächsten Tag {sub} {f} bir sonraki gün teslim
Anlieferung an das Haus {sub} {f} eve teslim
Anlieferung an einem bestimmten Tag {sub} {f} belli bir günde teslim
Anlieferung auf der Straße {sub} {f} yolda teslim
Anlieferung bis zur Tür kapıda teslim
Anlieferung der Ware {sub} {f} eşyanın teslimi
Anlieferung frei Haus {sub} {f} eve kadar teslim
Anlieferung im Werk {sub} {f} firmada teslim
Anlieferung kann nicht erfolgen {sub} {f} gönderilmesi mümkün değil
Anlieferung muss sofort erfolgen {sub} {f} hemen gönderilmesi şart
Anlieferung von Mahlzeiten {sub} {f} yemek gönderme
Anlieferung von Paketen {sub} {f} paket gönderme
Anlieferung von Waren {sub} {f} eşya gönderme
Anlieferung von Wasser {sub} {f} su gönderme
die Anlieferungen {sub} {pl} göndermeler
die Anlieferungen {sub} {pl} teslimatlar
Anlieferungen Zug um Zug {sub} {m} parti parti teslim
die Anlieferungskosten {sub} {pl} teslim masrafları
der Anlieferungsort {sub} {m} teslim yeri
der Anlieferungspreis {sub} {m} teslim fiyatı
der Anlieferungstermin {sub} {m} teslim etme tarihi
der Anlieferungstermin {sub} {m} teslimat tarihi
der Anlieferungszustand {sub} {m} teslim durumu
Abholung und Anlieferung {sub} {f} alıp götürme ve yerine teslim etme
bei Anlieferung malın tesliminde
einsatz-synchrone Anlieferung hizmet eşzamanlı teslim
einsatz-synchrone Anlieferung serviste senkronik teslim
einschließlich Anlieferung teslim dahil
frachtfreie Anlieferung {sub} {f} navlunsuz teslim
Gebühr für Anlieferung {sub} {f} teslim için harç
die Kaianlieferung {sub} {f} rıhtımda teslim
Kasse bei Anlieferung {sub} {f} teslimat karşılığı peşin ödeme
Kosten der Anlieferung {sub} {pl} teslimat masrafları
Kosten für die Anlieferung {sub} {pl} teslimat masrafları
kostenfreie Anlieferung {sub} {f} ücretsiz gönderme
letzter Tag für Anlieferung {sub} {m} teslim için son gün
nach Anlieferung teslimden sonra
prompte Anlieferung {sub} {f} hemen teslim
Termin für die Anlieferung teslim için tayin edilen gün
verspätete Anlieferung {sub} {f} gecikmeli sevkiyat
Verspätung der Anlieferung {sub} {f} teslimatın gecikmesi
Zahlung bei Anlieferung {sub} {f} tesliminde ödeme
0.003s