19 direkte Treffer gefunden für: davranış


77 indirekte Treffer gefunden für: davranış

Deutsch Türkisch
Abriss der Handlung {sub} {f} davranışı inceleme
Algorithmus zum Erkennen von Verhaltensmustern {sub} {m} davranış biçimlerinin algoritması
alloplastisch {adj} davranışın dış gerçeğin koşullarına uyan biçimde değiştirilmesi
am Benehmen Fehler finden davranışta hata bulmak
Ähnlichkeit des Benehmens {sub} {f} davranış benzerliği
Änderung des Benehmens {sub} {f} davranışın değişimi
die Behandlungsweise {sub} {f} davranış biçimi
behavior therapy davranış tedavisi
der Behaviorismus {sub} {m} [Psychologisch] davranışçılık
der Behaviorismus {sub} {m} davranışçılık
behavioristisch {adj} [Psychologisch] davranışla ilgili
die Benimmregel {sub} {f} davranış kuralı
die Benimmregeln {sub} {pl} {ugs.} davranış kuralları
die Betragenseigenschaften {sub} {pl} davranış özellikleri
ein Flegel sein {v} [sich sehr schlecht benehmen] davranışı çok kötü olmak
der Einstellungstest {sub} {m} davranış testi
Er benahm sich gut davranışı iyiyidi
er hat keine Manieren davranışları bozuk
er hat ohne triftigen Grund gehandelt davranışı için hiçbir sebep yoktu
er ist wohl von allen guten Geistern verlassen davranışı çok mantıksız
er kann sich nicht benehmen davranışlarını kontrol edemiyor
die Ethologie {sub} {f} davranış bilimi
Flexibilität der Handlungen {sub} {f} davranışların esnekliği
die Gangart {sub} {f} davranış şekli
die Haltungsbedingungen {sub} {pl} davranış şartları
handeln {v} [aufgrund eines Entschlusses tätig werden, bewusst etwas tun] davranış tarzı
handeln {v} [aufgrund eines Entschlusses tätig werden, bewusst etwas tun] davranış şekli
die Handlungen {sub} {pl} davranışlar
die Handlungsalternative {sub} {f} davranış alternatifi
die Handlungsanstöße {sub} {pl} davranış nedenleri
die Manieren {sub} {pl} [Benehmen] davranışlar
Manieren verfeinern {v} davranışları daha nezaketli hale getirmek
die Motivation {sub} {f} davranışı yöneten etki
Nachlässigkeit im Benehmen {sub} {f} davranışta özensizlik
nachvollziehen {v} [vollzog nach, hat nachvollzogen] davranışlarını anlamak
ohne Zartgefühl davranış inceliği olmayan
das Pattern {sub} {n} [Psychologie] davranış modeli
Rechtmässigkeit der Handlungen {sub} {f} davranışların yasaya uygunluğu
Rechtsmäßigkeit der Handlungen {sub} {f} davranışların hukuka uygunluğu
die Schizotypie {sub} {f} med. davranışlarda bozukluk hastalığı
schizotypisch {adj} med. davranış bozuluğu ile ilgili
sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen davranışlarında sakar olmak
der Ton {sub} {m} davranış biçimi
die Tonart {sub} {f} [Musik] davranış biçimi
die Umgangsform {sub} {f} davranış tarzı
die Umgangsformen {sub} {f} davranış tarzları
der Umgangsstil {sub} {m} davranış tarzı
die Verhalten {sub} {pl} davranışlar
die Verhaltensanalyse {sub} {f} davranış analizi
verhaltensauffällig {adj} davranışıyla dikkati çeken
die Verhaltensauffälligkeiten {sub} {pl} davranışta göze batıcılık
ablehnende Grundhaltung {sub} {f} reddeden temel davranış
ablehnende Haltung {sub} {f} reddedici davranış
abnormales Betragen {sub} {n} anormal davranış
abnormes Verhalten {sub} {n} olağandışı davranış
abscheuliche Manieren {sub} {pl} çirkin davranış
abstraktes Verhalten {sub} {n} soyut davranış
abweichendes Sexualverhalten {sub} {n} farklı cinsel davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} aykırı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} ayrı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} farklı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} normaldışı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} sapkın davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} sapmış davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} toplum ölçülerine uymayan davranış
die Affekthandlung {sub} {f} [Psychologisch] duygusal davranış
die Affekthandlung {sub} {f} duygusal davranış
die Affektreaktion {sub} {f} soğukkanlı davranış
die Affektverhaltung {sub} {f} duygusal davranış
das Aggressionsverhalten {sub} {n} [Psychologisch] saldırgan davranış
aggressives Verhalten {sub} {n} agresif davranış
die Agitation {sub} {f} kızgın davranış
das Agsressionshandlung {sub} {n} [Psychologisch] saldırgan davranış
akzeptables Benehmen {sub} {n} uygun davranış
akzeptiertes Verhalten {sub} {n} uygun davranış
alberne Handlung {sub} {f} aptalca davranış
albernes Benehmen {sub} {n} aptalca davranış
0.005s