15 direkte Treffer gefunden für: düşen


77 indirekte Treffer gefunden für: düşen

Deutsch Türkisch
abbröckelnde Kurse {sub} {f} düşen kurlar
die Abfallspäne {sub} {pl} düşen talaş
abnehmende Preise {sub} {pl} düşen fiyatlar
abnehmender Preis {sub} {m} düşen fiyat
Achtung vor fallendem Steinwerk! düşen taşlara dikkat!
der Baissemarkt {sub} {m} [Wirtschaft] düşen piyasa
bei abnehmendem Kurs düşen kurda
bei fallenden Kursen düşen kurlarda
bei fallenden Preisen düşen fiyatlarda
düsen für Wassermassagen su masajı fıskiyeleri
die Düsenabsaugung {sub} {f} enjektör emmesi
Düsenaggregat unter der Tragfläche {sub} {n} kanat altında enjektör aleti
Düsenanordnung {v} fıskiye düzeni
die Düsenanpassung {sub} {f} fıskiye uydurma
der Düsenantrieb {sub} {m} jet tahriki
der Düsenantrieb {sub} {m} Jetle tahrikli
der Düsenarm {sub} {m} fıskiye kolu
die Düsenaufhängung {sub} {f} fıskiye askısı
der Düsenaustritt {sub} {m} fıskiye çıkışı
die Düsenbeleimung {sub} {f} fıskiye tutkallama
der Düsenboden {sub} {m} fıskiye tabanı
die Düsenbohrung {sub} {f} fıskiye deliği
der Düsenbomber {sub} {m} jet savaş uçağı
die Düsenbreite {sub} {f} fıskiye genişliği
der Düsendurchmesser {sub} {m} fıskiye çapı
der Düseneinsatz {sub} {m} fıskiye ağzı
die Düseneinsprengmaschine {sub} {f} memeli serpme makinesi
der Düsenenergie-Koeffizient {sub} {m} meme enerjisi katsayısı
die Düsenfeder {sub} {f} enjektör yayı
der Düsenflieger {sub} {m} jet pilotu
das Düsenflugzeug {sub} {n} enjektörlü uçak
das Düsenflugzeug {sub} {n} jet
das Düsenflugzeug {sub} {n} jet uçağı
die Düsenflugzeuge {sub} {pl} jet uçakları
düsengefärbt {adv} çözelti halindeyken boyanmış
düsengetrieben enjektörlü
die Düsengröße {sub} {f} enjektör büyüklüğü
der Düsenhals {sub} {m} enjektör boynu
der Düsenhalter {sub} {m} enjektör gövdesi
der Düsenhalter {sub} {m} enjektör meme tutturucusu
der Düsenhalter {sub} {m} meme hamili
der Düsenhalter {sub} {m} meme taşıyıcı
Düsenhalter mit Befestigungsflansch {sub} {m} tutturma mesnedli enjektör gövdesi
die Düsenhalterung {sub} {f} jikle askısı
der Düsenjäger {sub} {m} jet avcı uçağı
die Düsenkammer {sub} {f} jikle hücresi
der Düsenkanal {sub} {m} jikle kanalı
der Düsenkasten {sub} {m} jikle kutusu
die Düsenklappe {sub} {f} jikle kapağı
der Düsenkopf {sub} {m} jikle başlığı
der Düsenkraftstoff {sub} {m} jet yakıtı
abdüsen {v} {ugs.} [sich rasch entfernen] hızla çekip gitme
abgeglitten kayarak düşen
absackend {adj} aşağı düşen
der Absacker {sub} {m} aşağı düşen
das Altmodisches {sub} {n} eski modaya düşen
anrechnend {adj} hesaptan düşen
davondüsen {v} hızla çekip gitmek
dienstwidrig {adj} göreve ters düşen
die Druckluftsprühdüsen {sub} {pl} tazyikli serpme fıskiyeleri
ehewidrig {adj} evliliğe ters düşen
einander widersprechend birbiriyle çelişkiye düşen
einfallend [Strahlung, Licht] ışık düşen
erliegend {adj} yenik düşen
die Fronteinheit {sub} {f} ön düsen
geziemend {adj} [passend, angemessen sein] uygun düşen
hereinfallend {adj} içeri düşen
hinfallend {adj} yere düşen
kontraktbrüchig {adj} mukaveleye ters düşen
lebensfremd {adj} hayatın gerçeklerine ters düşen
lebensfremd {adj} yaşama aykırı düşen
losdüsen {v} fırlayıp gitmek
die Luftverwirbelungsdüsen {sub} {pl} hava döndürme fıskiyeleri
die Massagedüsen {sub} {pl} masaj üfleçleri
missliebig {adj} gözden düşen
pflichtwidrig {adj} sorumluluk hislerine ters düşen
plumpsend {adj} cumbadak düşen
0.004s