Keine direkten Treffer gefunden für: enerjisi

Deutsch Türkisch

34 indirekte Treffer gefunden für: enerjisi

Deutsch Türkisch
absteuern {v} enerjisini tüketme
energielos {adj} enerjisiz
er hat Schwung enerjisi var
fertig machen {v} enerjisini tüketmek
ohne Energie enerjisiz
schlappmachen {v} {ugs.} [Energielosigkeit bewirken] enerjisi bitmek
schwunglos {adj} enerjisiz
willensschwach {adj} enerjisiz
die Abdampfenergie {sub} {f} atık buhar enerjisi
die Abfallenergie {sub} {f} çöp enerjisi
der Abgasstrom {sub} {m} atık gazdan üretilen elektrik enerjisi
die Abschaltenergie {sub} {f} kapatma enerjisi
Abzapfstrom aus einer Wicklung {sub} {m} bir sargıdan çekme elektrik enerjisi
die Aktivierungsenergie {sub} {f} aktivasyon enerjisi
die Anregungsenergie {sub} {f} ikaz enerjisi
die Anregungsenergie {sub} {f} tahrik enerjisi
Anregungsenergie von Elektronen {sub} {f} elektronların ikaz enerjisi
die Antriebsenergie {sub} {f} işletme enerjisi
die Atomenergie {sub} {f} atom enerjisi
die Atomkernenergie {sub} {f} atom çekirdeği enerjisi
die Atomkraft {sub} {f} atom enerjisi
der Atomstrom {sub} {m} atom enerjisi
die Aufprallenergie {sub} {f} çarpma enerjisi
die Auftreffenergie {sub} {f} çarpma enerjisi
die Ausgleichsenergie {sub} {f} denkleme enerjisi
die Besetzungsenergie {sub} {f} işgal enerjisi
die Besetzungsenergie {sub} {f} kaplama enerjisi
die Betazerfallsenergie {sub} {f} beta ayrışma enerjisi
die Bildungsenergie {sub} {f} oluşum enerjisi
die Bildungsenergie {sub} {f} teşekkül enerjisi
die Bindungsenergie {sub} {f} bağlanma enerjisi
die Bindungsenergie {sub} {f} bağlantı enerjisi
die Bremsenergie {sub} {f} fren enerjisi
die Demagnetisierungsenergie {sub} {f} mıknatıslılığı giderme enerjisi
0.002s