3 direkte Treffer gefunden für: başına


76 indirekte Treffer gefunden für: başına

Deutsch Türkisch
allein erziehend {adj} başına çocuk büyüten
auf den Kopf hauen {v} başına vurmak
auf den Schädel schlagen {v} başına vurmak
aufhalsen {v} [halste auf, hat aufgehalst] başına sarmak
ausbaden {v} [etw ~] başına geleni çekmek
befallen {v} [befiel, hat befallen] başına gelmek
befallen sein {v} başına gelmiş olmak
befallend {adj} başına gelen
die Befallenheit {sub} {f} başına gelmişlik
das Befallensein {sub} {n} başına gelmiş olma
bekränzen {v} başına çelenk koymak
betreffen {v} [es betrifft, betraf hat betroffen] başına gelmek
cäsarisch {adj} başına buyruk
die Presse beherrschen {v} basına hükmetmek
der Eigenbesitz {sub} {m} başına sahip olma
die Eigenbrötelei {sub} {f} başına buyrukluk
der Eigenbrötler {sub} {m} [Person, die sich absondert] başına buyruk
eigenbrötlerisch {adj} [Person, die sich absondert] başına buyruk
eigenmächtig {adj} başına buyruk
eigenwillig {adj} başına buyruk
ein großes Glück besehen {v} başına devlet kuşu konmak
Ein Stein traf ihn am Kopf başına bir taş isabet etti
einem zum Unheil ausschlagen {v} başına belâ kesilmek
eins über den schädel ziehen {ugs.} başına bir şamar indirmek
erleiden {v} başına gelmek
hereinbrechen {v} başına gelmek
hofmeistern {v} başına kâhya kesilmek
jemandem auf der Nase herumtanzen {v} {ugs.} başına çıkmak
jemanden um den Finger wickeln {v} başına yulan dolamak
jemanden vor die Nase gesetzt bekommen {v} {ugs.} başına amir gelmek
ohne Rücksicht auf Verluste başına geleceği hesaplamadan
ohne Rücksicht auf Verluste ans Ruder kommen başına geleceği hesaplamadan başa geçmek
ohne Rücksicht auf Verluste ans Ruder kommen başına geleceği hesaplamadan idareyi ele almak
selbstherrlich {adj} başına buyruk
selbstherrlich [eigenwillig] başına buyruk
Selbstherrlichkeit başına buyrukluk
sich die Finger an etwas verbrennen başına açılmak
sich etwas selbst eingebrockt haben {v} başına bir bela almak
zustoßen {v} [Jemandem] başına gelmek
widerfahren {v} [widerfuhr, hat widerfahren] başına bir olay gelmek
widerfahren {v} [widerfuhr, hat widerfahren] başına gelmek
widerfuhr [ihm~] başına gelmişti
widerfährt [ihm~] başına geliyor
die Wilkür {sub} {f} başına buyrukluk
wilkürlich {adj} başına buyruk
die Willkür {sub} {f} başına buyrukluk
willkürlich {adj} başına buyruk
wissen was die Uhr geschlagen hat başına geleceği bilmek
zustoßen {v} [jemandem: stieß zu, hat zugestoßen] başına gelmek
zustoßend {adj} başına gelen
allein {adj} tek başına
allein {adj} yalnız başına
der Alleingang {sub} {m} tek başına
der Alleingang {sub} {m} yalnız başına
alleinig [ohne Begleitung] tek başına
anteilig {adj} pay başına
anteilig [Kosten] hisse başına
auf eigene Faust kendi başına
autark {adj} kendi başına
autonom {adj} tek başına
eigenmächtig {adj} kendi başına
eigenständig {adj} kendi başına
einem Angehörigen eines Geschäftsführers bir genel müdürün akrabasına
einsam [z. B. Haus] tek başına
einsamig {adv} tek başına
das Einzel {sub} {n} tek başına
einzelgängerisch {adj} tek başına
einzeln {adj} tek başına
einzeln {adv} tek başına
ganz allein tek başına
ganz allein yalnız başına
ganz alleine yalnız başına
hierneben {adv} yanıbaşına
im stillen Kämmerlein sakin ve yalnız başına
in den Einkaufswagen alışveriş arabasına
das Individum {sub} {n} başlı başına
0.004s