10 direkte Treffer gefunden für: betreffen


47 indirekte Treffer gefunden für: betreffen

Deutsch Türkisch
betreffend {adj} ait
betreffend {adj} dair
betreffend {adj} hakkında
betreffend {adj} ilgili
betreffend {adj} ilişik
betreffend {adj} ilişkili
betreffend {adj} ilişkin
betreffend {adj} söz konusu
betreffend {adv} [angehend] ilgisi olan
betreffend [Betreff] anılan
betreffend [erwähnt] adı geçen
betreffend der Verkaufsförderung satış desteği ile ilgili
betreffend der Versicherung sigorta ile ilgili
betreffend die Gesichtsfarbe yüz rengi ile ilgili
betreffend die Innenpolitik işleri politikası ile ilgili
betreffend die Verkaufsförderung satış desteğini ilgilendiren
betreffend dieser Sendung bu havale ile ilgili
betreffendes Geschäft {sub} {n} ilgili
die Betreffende {sub} {f} adı geçen
die Betreffende {sub} {f} anılan
die Betreffende {sub} {f} bahse konu olan
die Betreffende {sub} {f} belirtilen
die Betreffende {sub} {f} ilgili
die Betreffende {sub} {f} söz konusu olan
die Betreffende {sub} {pl} ilgililer
betreffende ausländische Währung {sub} {f} söz konusu yabancı para birimi
betreffende Behörde {sub} {f} ilgili makam
betreffende Behörde {sub} {f} yetki makam
betreffende Information {sub} {f} söz konusu bilgi
betreffende Kreditkarte {sub} {f} söz konusu kredi kartı
betreffende Partei {sub} {f} söz konusu parti
betreffende Staat {sub} {m} söz konusu devlet
der Betreffender {sub} {m} adı geçen
der Betreffender {sub} {m} anılan
der Betreffender {sub} {m} bahse konu olan
der Betreffender {sub} {m} belirtilen
der Betreffender {sub} {m} ilgili
der Betreffender {sub} {m} söz konusu olan
betreffender Fälligkeitstag {sub} {m} ilgili vade günü
betreffender Fälligkeitstag {sub} {m} ilgili tahakkuk tarihi
betreffender Meßpunktplan {sub} {m} ilgili ölçme noktası planı
anbetreffen {v} [bettelte, hat angebettelt: was jemanden, etwas anbetrifft] ilgilendirmek
die Sicherheit betreffen emniyetle ilgili olmak
Fragen, die ... betreffen {sub} {pl} …ile ilgili sorular
jemanden emotional betreffen {v} birini duygusal yönden etkilemek
junge Leute betreffen {v} gençlerle ilgili olmak
Lehre von den Nerven und Nervenkrankheiten betreffen {sub} {f} sinir ve sinir hastalıkları ile ilgili bilim
0.002s