13 direkte Treffer gefunden für: temizleyici


36 indirekte Treffer gefunden für: temizleyici

Deutsch Türkisch
das Abführmittel {sub} {n} temizleyici madde
die Entsorgergemeinschaft {sub} {f} temizleyiciler ortaklığı
die Entsorgergemeinschaften {sub} {pl} temizleyiciler ortaklıkları
der Fluss {sub} {m} temizleyici madde
das Klärfilter {sub} {n} temizleyici filtre
die Reiniger {sub} {pl} temizleyici maddeler
der Saubermann {sub} {m} temizleyici adam
solvierendes Schmelzen {sub} {n} temizleyici döküm
der Waschbehälter {sub} {m} temizleyici deposu
der Wascheffekt {sub} {m} temizleyici tesir
der Abflussreiniger {sub} {m} kanal temizleyici
der Allesreiniger {sub} {m} her şeyi temizleyici
der Autoscheibenputzer {sub} {m} otomobil camı temizleyici
der Bahnräumer {sub} {m} yol temizleyici
die Baumwollreiniger {sub} {f} pamuklu temizleyici
der Benzinreiniger {sub} {m} benzin temizleyici
der Bildreiniger {sub} {m} resim temizleyici
Blut reinigend {adj} [Med.] kan temizleyici
blutreinigend {adj} [Med.] organ temizleyici
blutreinigend {adj} kan temizleyici
der Bürstenreiniger {sub} {m} fırçalı temizleyici
chemisch arbeitender Wasserreiniger {sub} {m} kimyasal çalışan sulu temizleyici
chemische Reinigung {sub} {f} [Geschäft] kuru temizleyici
der Dampfkesselreiniger {sub} {m} buhar kazanını temizleyici
der Dampfreiniger {sub} {m} buharlı temizleyici
der Dampfstrahlreiniger {sub} {m} buhar püskürtmeli temizleyici
der Desinfektionsreiniger {sub} {m} dezenfeksiyon yapan temizleyici
der Dickstoffreiniger {sub} {m} koyu madde temizleyici
der Drahtreiniger {sub} {m} telden temizleyici
der Druckluftreiniger {sub} {m} hava tazyikli temizleyici
der Druckspüler {sub} {m} [WC] basınçlı temizleyici
der Dünnstoffcleaner {sub} {m} ince bez temizleyici
der Dünnstoffreiniger {sub} {m} ince bez temizleyici
der Einfachläuferputzer {sub} {m} basit kopça temizleyici
der Einläuferputzer {sub} {m} basit kopça temizleyici
der Entschupper {sub} {m} pul temizleyici
0.003s