1 direkte Treffer gefunden für: Wege

Deutsch Türkisch
die Wege {sub} {pl} yollar

77 indirekte Treffer gefunden für: Wege

Deutsch Türkisch
Wege nach Lösungen suchen {sub} {pl} muhakeme yaparak çözüm yolu aramak
Wege für Radfahrer {sub} {pl} bisiklet yolları
Wege in die Zukunft aufzeigen {sub} {f} geleceğe yol göstermek
das Wege-Sitzventil {sub} {n} yön dikme valfi
der Wegebau {sub} {m} yapımı
der Wegebau {sub} {m} yol inşası
der Wegebaustoff {sub} {m} yol malzemesi
die Wegebefestigung {sub} {f} yol sağlamlaştırma
das Wegebenutzungsrecht {sub} {n} yol kullnama hakkı
der Wegefehler {sub} {m} yol hatası
die Wegegebühr {sub} {f} geçiş harcı
das Wegegeld {sub} {n} geçiş ücreti
die Wegegeldautobahn {sub} {f} geçiş ücretli otoyol
die Wegekarte {sub} {f} büyük yol haritası
wegekeln {v} defetmek
das Wegekreuz {sub} {n} yol kavşağı
die Wegelagerei {sub} {f} yol kesme
der Wegelagerer {sub} {m} soyguncu
der Wegelagerer {sub} {m} yolkesen haydut
wegelagern {v} yol kesmek
die Wegeleuchte {sub} {f} yol ışığı
die Wegeliste {sub} {f} yol listesi
der Wegemesser {sub} {m} odometre
wegen [Präposition +Genitiv] -den dolayı
wegen [Präposition +Genitiv] -in yüzünden
wegen [Präposition +Genitiv] dolayı
wegen [Präposition +Genitiv] nedeniyle
wegen [Präposition +Genitiv] sebebiyle
wegen [Präposition +Genitiv] uğruna
wegen [Präposition +Genitiv] yüzünden
wegen Amtsvergehen anklagen {v} resmi görev ihlali nedeniyle dava açmak
wegen Arbeitsmangel entlassener Mann {sub} {m} azlığı nedeniyle işten çıkarılan adam
wegen Auftragsmangels geschlossen sipariş azlığı nedeniyle kapalı
wegen Bauarbeiten gesperrt inşaat nedeniyle kapalı
wegen Betriebsferien geschlossen firma tatili nedeniyle kapalı
wegen der Einzelheiten detaylar nedeniyle
wegen der Kostensteigerung masraf artışı nedeniyle
wegen der Krankheit hastalık nedeniyle
wegen der Marktlage pazar durumu nedeniyle
wegen der schwachen Nachfrage talep azlığı nedeniyle
wegen der technischen Einzelheiten teknik detaylar nedeniyle
wegen der Versicherung sigorta nedeniyle
wegen des Exports ihracat nedeniyle
wegen des Nebels sisten dolayı
wegen des Regens yağmur nedeniyle
wegen des schlechten Wetters kötü hava yüzünden
wegen des Stillstands der Produktion üretim durması nedeniyle
wegen des Verfalls des Dollars dolar değerinin düşmesi nedeniyle
wegen dir senin yüzünden
wegen erhöhter Kosten yükselen masraflar nedeniyle
wegen erhöhter Materialkosten artan malzeme masrafları nedeniyle
die Abkürzungswege {sub} {pl} kestirme yollar
ableitende Harnwege {sub} {pl} idrar çıkış yolları
die Absatzwege {sub} {pl} satış yolları
abseits vom Wege yollar dışında
abseits vom Wege yolun dışında
die Abwege {sub} {pl} sapa yollar
alle Wege {sub} {pl} tüm yollar
die Atemwege {sub} {pl} nefes yolları
die Atemwege {sub} {pl} solunum yolları
die Atmungswege {sub} {pl} solunum yolları
auf anderem schnellem Wege daha hızlı başka yolla
auf anderem schnellem Wege daha hızlı başka şekilde
auf anderem Wege başka yoldan
auf dem Dienstwege yeri yolunda
auf dem Postwege postada
auf dem Regresswege tazminat talebi yoluyla
auf dem Regresswege tazminat talep ederek
auf dem schnellsten Wege en hızlı şekilde
auf dem Seewege deniz yoluyla
auf dem Tauschwege değişerek
auf dem Transportwege transport esnasında
auf dem Transportwege transportta
auf dem Versandwege posta ile
auf dem Verwaltungswege idare kanalıyla
auf dem üblichen Wege alışılagelmiş şekilde
auf diesem Wege [figürlich] bu yolda
0.005s