4 direkte Treffer gefunden für: Leute

Deutsch Türkisch
die Leute {sub} {pl} adamlar
die Leute {sub} {pl} efrat
die Leute {sub} {pl} halk
die Leute {sub} {pl} insanlar

43 indirekte Treffer gefunden für: Leute

Deutsch Türkisch
Leute abschrecken {v} insanları korkutmak
Leute an ein Klima gewöhnen {v} insanları iklime alıştırmak
Leute anhauen {sub} {pl} insanlara lâf atmak
Leute aus allen Schichten {sub} {pl} her tabakadan insanlar
Leute bekehren {v} insanları (inancından) döndürmek
Leute der feinen Gesellschaft {sub} {pl} sosyete mensubu insanlar
Leute dieser Stadt {sub} {pl} bu şehirin insanları
Leute haben bei den Angeboten zugeschlagen {v} insanlar bu tekliflerde tereddütsüz satın aldı
Leute jeder Art {sub} {pl} her çeşit insan
Leute kommen und gehen {v} insanlar gelip gidiyor
Leute vom gleichen Schlag {sub} {pl} aynı kategoriden insanlar
Leute von Rang {sub} {pl} namlı kişiler
Leute vor den Kopf stoßen {v} insanları incitmek
Leute vor den Kopf stoßen {v} insanlara saygısız davranmak
Leute wörtlich angreifen {v} insanlara sözlü saldırmak
Leuten [den~] insanlara
der Leuteschinder {sub} {m} insanlara eziyet eden kişi
alle großen Kaufleute {sub} {pl} tüm büyük tüccarlar
alle Leute {sub} {pl} halk
alle Leute {sub} {pl} herkes
alle Leute {sub} {pl} tüm insanlar
alle möglichen Leute {sub} {pl} her türlü halk
allermeisten Leute {sub} {pl} halkın en çoğu
allerwenigsten Leute {sub} {f} halkın çok azı
alte Leute {sub} {pl} yaşlı insanlar
alteingesessene Geschäftsleute {sub} {pl} uzun geçmişi olan tüccarlar
Anarchisten und derlei Leute {sub} {pl} anarşist ve buna benzer insanlar
anderer Leute {sub} {pl} başka insanlar
Andrang der Leute {sub} {m} insanların izdihamı
angenehme Leute {sub} {pl} hoş insanlar
anständige Leute {sub} {pl} dürüst insanlar
die Arbeitsleute {sub} {pl} işçiler
die Arbeitsleute {sub} {pl} çalışanlar
arme Leute {sub} {f} fakir insanlar
auf Bitten mehrerer Leute birçok kişinin ricası üzerine
auf Kosten anderer Leute başkalarının hesabına
Augenzittern der Bergleute {sub} {f} madencilerin göz titremesi
ausgewählte Leute {sub} {pl} seçilmiş kişiler
ausgewählte Leute {sub} {pl} seçkin kişiler
ältere Leute {sub} {pl} yaşlı insanlar
die Bankfachleute {sub} {pl} bankacılar
die Bauersleute {sub} {pl} çiftçiler
die Bauleute {sub} {f} inşaatçılar
0.003s