10 direkte Treffer gefunden für: hakkında


61 indirekte Treffer gefunden für: hakkında

Deutsch Türkisch
die Abtretung {sub} {f} [Juristisch] hakkından vazgeçme
Abtretung eines Anrechts {sub} {f} hakkından vazgeçme
Anspruch abtreten {v} hakkından feragat etmek
Anspruch aufgeben {v} hakkından vazgeçmek
Anspruch aufrechterhalten {v} hakkında ısrar etmek
Anspruch fallenlassen {v} hakkından vazgeçmek
auf sein Recht pochen {v} hakkında ısrar etmek
auf sein Recht verzichten {v} hakkından feragat etmek
Ausschlagung eines Rechtes {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hakkından cayma
beschwatzen {v} [beschwatzte, habe beschwatzt] hakkında atıp tutmak
bewältigen {v} [Schwierigkeit: bewältigte, hat bewältigt] hakkından gelmek
dahin gestellt sein lassen {v} hakkında karar vermemek
einer Sache Herr werden hakkından gelmek
es ging um hakkındaydı
mehr als recht ist hakkından fazla
meistern {v} [meisterte, hat gemeistert] hakkından gelmek
möge ihm/ihr Glück bringen hakkında hayırlısı olsun
nachgesagt hakkında söylendi
nicht kleinzukriegen [unterkriegen] hakkından gelinemez
nicht kleinzukriegen sein hakkından gelinememek
reflektieren über {v} hakkında düşünmek
reklamiertes Endgerät {sub} {n} hakkında şikâyetçi olunmuş kullanım aleti
schaffen {v} [bewältigen] hakkından gelmek
sich entscheiden über {v} hakkında karar vermek
sich über etw einig sein ... hakkında aynı fikirde olmak
unterkriegen {v} [ugs.: kriegte unter, hat untergekriegt] hakkından gelmek
verkraften {v} [verkraftete, hat verkraftet] hakkından gelmek
Verzicht auf das Recht {sub} {m} hakkından vazgeçme
die Verzichtserklärung {sub} {f} hakkından vazgeçme beyanı
verärgert über [er, sie, es ist~] hakkında kızgın
verärgert über [er, sie, es ist~] hakkında öfkeli
von einem Anspruch zurücktreten {v} hakkından feragat etmek
der Zedent {sub} {m} [Wirtschaft] hakkından vazgeçen kişi
der Zedent {sub} {m} [Wirtschaft] hakkından çekilen kişi
zurechtkommen {v} [kam zurecht, ist zurechtgekommen] hakkından gelmek
die Anzeige {sub} {f} ... hakkında
arithmetisch {adj} hesap hakkında
bezüglich {adj} ... hakkında
bezüglich der Größe büyüklüğü hakkında
bezüglich der Menge miktarı hakkında
bezüglich des Gewichts ağırlığı hakkında
bezüglich des Gläubigers alacaklı hakkında
bezüglich einer Frage bir soru hakkında
bezüglich eines Problems bir problem hakkında
bezüglich eines Projekts bir proje hakkında
darüber {adv} konu hakkında
fachlich {adj} uzmanlık hakkında
das Herzensanliegen {sub} {n} kalp hakkında
in Bezug auf ... hakkında
laichplatzbezogen yumurtlama yeri hakkında
myeloisch {adj} [Med.] omurilik hakkında
pontisch {adj} [zum Schwarzen Meer gehörig] karadeniz hakkında
um sein Leben hayatı hakkında
usbekisch {adj} Özbekistan hakkında
über diese Themen bu konular hakkında
über diesen Markt bu pazar hakkında
über das Thema konu hakkında
übereinander {adv} [figürlich] birbiri hakkında
übereinander {adv} birbiri hakkında
von [über] ... hakkında
was ... angeht -e hakkında
0.003s