11 direkte Treffer gefunden für: hakkında


55 indirekte Treffer gefunden für: hakkında

Deutsch Türkisch
die Abtretung {sub} {f} [Juristisch] hakkından vazgeçme
Abtretung eines Anrechts {sub} {f} hakkından vazgeçme
Anspruch abtreten {v} hakkından feragat etmek
Anspruch aufgeben {v} hakkından vazgeçmek
Anspruch aufrechterhalten {v} hakkında ısrar etmek
Anspruch fallenlassen {v} hakkından vazgeçmek
auf sein Recht pochen {v} hakkında ısrar etmek
auf sein Recht verzichten {v} hakkından feragat etmek
Ausschlagung eines Rechtes {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hakkından cayma
beschwatzen {v} [beschwatzte, habe beschwatzt] hakkında atıp tutmak
bewältigen {v} [Schwierigkeit: bewältigte, hat bewältigt] hakkından gelmek
dahin gestellt sein lassen {v} hakkında karar vermek
einer Sache Herr werden hakkından gelmek
mehr als recht ist hakkından fazla
meistern {v} [meisterte, hat gemeistert] hakkından gelmek
möge ihm/ihr Glück bringen hakkında hayırlısı olsun
nachgesagt hakkında söylendi
nicht kleinzukriegen [unterkriegen] hakkından gelinemez
nicht kleinzukriegen sein hakkından gelinememek
reklamiertes Endgerät {sub} {n} hakkında şikâyetçi olunmuş kullanım aleti
sich über etw einig sein ... hakkında aynı fikirde olmak
unterkriegen {v} [ugs.: kriegte unter, hat untergekriegt] hakkından gelmek
verkraften {v} [verkraftete, hat verkraftet] hakkından gelmek
Verzicht auf das Recht {sub} {m} hakkından vazgeçme
die Verzichtserklärung {sub} {f} hakkından vazgeçme beyanı
von einem Anspruch zurücktreten {v} hakkından feragat etmek
der Zedent {sub} {m} [Wirtschaft] hakkından vazgeçen kişi
der Zedent {sub} {m} [Wirtschaft] hakkından çekilen kişi
zurechtkommen {v} [kam zurecht, ist zurechtgekommen] hakkından gelmek
die Anzeige {sub} {f} ... hakkında
arithmetisch {adj} hesap hakkında
darüber {adv} konu hakkında
fachlich {adj} uzmanlık hakkında
in Bezug auf ... hakkında
laichplatzbezogen yumurtlama yeri hakkında
myeloisch {adj} [Med.] omurilik hakkında
pontisch {adj} karadeniz hakkında
um sein Leben hayatı hakkında
usbekisch {adj} Özbekistan hakkında
über Thema konu hakkında
übereinander {adv} [figürlich] birbiri hakkında
übereinander {adv} birbiri hakkında
von [über] ... hakkında
was ... angeht -e hakkında
was den Preis betrifft fiyat hakkında
was den Rest betrifft gerisi hakkında
was den Stil betrifft tarz hakkında
was den Text betrifft metin hakkında
was den Transport betrifft nakil hakkında
was dich betrifft senin hakkında
was die gelegentliche Überziehung betrifft ara sıra fazla çekme hakkında
was die Geschwindigkeit betrifft hız hakkında
was die Methode betrifft metod hakkında
was die Preiswürdigkeit betrifft takdire şayanlık hakkında
was die Sprache betrifft lisan hakkında
0.003s