27 direkte Treffer gefunden für: görev


77 indirekte Treffer gefunden für: görev

Deutsch Türkisch
abdanken [König] görevden ayrılmak
abdanken {v} [dankte ab, hat abgedankt] görevden çekilmek
der Abdanker {sub} {m} görevden çekilen
abgeleistet görevini yerine getirmiş
Abhängigkeit von Tasks {sub} {f} görevlerden bağımlılık
abkommandieren {v} [kommandierte ab, hat abkommandiert] görev için bir yere göndermek
Ablage nach Sachgebieten {v} görev alanına göre koyma yeri
ableistend {adj} görevini tamamlayan
ableistend {adj} görevini yerine getiren
ablösen {v} [Kollegen: löste ab, hat abgelöst] görevini devralmak
abmustern {v} [musterte ab, hat abgemustert] görevini terk etmek
abwählbar {adj} görevden alınabilir
abwählen {v} görevden alınmak
abwählend {adj} görevden alınan
als Amtsvergehen verfolgbar görevini kötüye kullanma olarak takip edilebilir
am Amtsort ansässig sein {v} [Beamter] görev bölgesinde oturmak
amtieren {v} görev başında bulunmak
amtieren {v} görev yapmak
amtieren {v} görevli olmak
amtierend {adj} görev yapan
amtierend {adj} görevi başındaki
die Amtierenden {sub} {pl} görevliler
die amtierenden {sub} {pl} görevli memurlar
amtierender Bürgermeister görevi başındaki Belediye Başkanı
amtierender Gerichtssekretär {sub} {m} görevli erkek sekreter
amtierende Gerichtssekretärin {sub} {m} görevli bayan sekreter
amtierender Meister {sub} {m} görevli usta
amtierender Präsident {sub} {m} görevli Cumhurbaşkanı
amtierender Titelträger {sub} {m} görevli unvan sahibi
amtiert [er, sie, es~] görev yapıyor
amtierte [er, sie, es~] görev yapmıştı
der Amtsantritt {sub} {m} göreve başlama
die Amtsantritte {sub} {pl} göreve başlamalar
die Amtsbefugnis {sub} {f} görev yetkisi
das Amtsgeheimnis {sub} {n} görev sırrı
der Amtsmissbrauch {sub} {m} görevi kötüye kullanma
amtsmüde görev bıkkını
die Amtsmüdigkeit {sub} {f} görev bezginliği
die Amtsmüdigkeit {sub} {f} görev bıkkınlığı
die Amtsnachfolge {sub} {f} görevi devralma
der Amtsnachfolger {sub} {m} görevi devralan
die Amtsnachfolgerin {sub} {f} [weiblich] görevi devralan
die Amtsniederlegung {sub} {f} görevden ayrılma
die Amtsniederlegung {sub} {f} görevden istifa
Amtsniederlegungs- görevden istifa...
die Amtsperiode {sub} {f} görev süresi
die Amtsperioden {sub} {pl} görev süreleri
die Amtsstunden {sub} {pl} görev saatleri
die Amtsuntreue {sub} {f} göreve ihanet
die Amtsverschwiegenheit {sub} {f} görevden ötürü sır saklama
die Amtszeit {sub} {f} görev süresi
administrative Verantwortung {sub} {f} idari görev
aktiver Dienst {sub} {m} aktif görev
das Amt {sub} {n} [Stellung: Behörde] resmi görev
amtliche Funktion {sub} {f} resmi görev
die Amtspflicht {sub} {f} resmi görev
anspruchsvolle Aufgabe {sub} {f} çok çaba gerektiren görev
die Aufgabenstellung {sub} {f} verilen görev
Auftrag im Namen der Gemeinschaft {sub} {m} kamu namına görev
ausgeführter Auftrag {sub} {m} yerine getirilimiş görev
die Ausnahmestellung {sub} {f} istisnai görev
der Außendienst {sub} {m} dış görev
der Außendienst {sub} {m} dışarda gezici görev
der Außendienst {sub} {m} harici görev
ältere Verpflichtung {sub} {f} eski görev
besondere Aufgabe {sub} {f} hususi görev
beängstigende Aufgabe {sub} {f} endişe verici görev
bindende Verpflichtung {sub} {f} bağlayıcı görev
dankbare Aufgabe {sub} {f} faydalı görev
dankbare Aufgabe {sub} {f} tatmin edici görev
dankbare Aufgabe {sub} {f} memnuniyet verici görev
der Dauerauftrag {sub} {m} daimi görev
Dienst nach Vorschrift yönetmelik gereğince görev
Dienst nach Vorschrift machen yönetmelik gereğince görev
die Dienstsache {sub} {f} resmi görev
diplomatischer Dienst {sub} {m} diplomatik görev
dringlicher Auftrag {sub} {m} acil görev
0.006s