15 direkte Treffer gefunden für: askı


77 indirekte Treffer gefunden für: askı

Deutsch Türkisch
absteifen {v} [steifte ab, hat abgesteift] askıya almak
abstützen {v} [stützte ab, hat abgestützt] askıya almak
die Anbändelei {sub} {f} askıntı olma
anbändeln {v} [bändelte an, hat angebändelt] askıntı olmak
anbändelnd {adj} askıntı olan
die Anbändelung {sub} {f} askıntı
die Ansatzleuchte {sub} {f} askı lamba
die Anschlagöse {sub} {f} askı halkası
der Anschläger {sub} {m} [hängt last an Kran] askıya alma
aufbieten {v} [bot auf, hat aufgeboten] askıya çıkarmak
die Aufbietung {sub} {f} askıya çıkarma
das Aufgebot {sub} {n} askıya çıkarma
das Aufhängeeisen {sub} {n} askı kancası
das Aufhängefeder {sub} {n} askı yayı
die Aufhängekette {sub} {f} askı zinciri
die Aufhänger {sub} {pl} askılar
aushaken {v} [hakte aus, hat ausgehakt] askıdan almak
aushängen {v} [hing aus, hat ausgehangen] askıdan çıkarmak
aushängen {v} [hing aus, hat ausgehangen] askıya çıkarmak
ausstehend {adj} askıda kalan
das Belästigen {sub} {n} askıntı olma
belästigen {v} [belästigte, hat belästigt] askıntı olmak
die Belästigung {sub} {f} askıntı olma
die Blumenampel {sub} {f} askı çiçek
das Bandelier {sub} {n} [Technik] askı kayışı
die Einhängehöhe {sub} {f} askı yüksekliği
der Exzedent {sub} {m} aşkın hasar
die Exzedentenbildung {sub} {f} aşkın hasar oluşumu
die Exzedentendeckung {sub} {f} aşkın hasar karşılama
die Exzedentendeckungssumme {sub} {f} aşkın hasar miktarı
die Exzedentenrückversicherung {sub} {f} aşkın hasar reasüransı
der Exzedentenrückversicherungsvertrag {sub} {m} aşkın hasar sigorta anlaşması
der Exzedentenversicherer {sub} {m} aşkın hasar sigortacısı
die Exzedentenversicherung {sub} {f} aşkın hasar sigortası
der Exzedentenvertrag {sub} {m} aşkın hasar anlaşması
federnde Teile der Aufhängung {sub} {pl} askının yaylı parçaları
Freuden der Liebe {sub} {pl} aşkın mutlulukları
für [um ... willen] aşkına
die Hakenhöhe {sub} {f} askı yüksekliği
der Hautgout {sub} {m} askıda beklettikten bir süre sonraki yabani hayvan eti koku ve lezzeti
die Hänge {sub} {pl} askılar
der Hängeanker {sub} {m} askı çengeli
das Hängeeisen {sub} {n} askı demiri
die Hängeform {sub} {f} askı şekli
das Hängefördersystem {sub} {n} askı sevk sistemi
die Hängeklemme {sub} {f} askı kelepçesi
die Hängematte {sub} {f} askı yatak
hängen {v} askıya takmak
hängenlassen {v} askıda bırakmak
der Hängeriemen {sub} {m} askı kayışı
hängig {adv} askıda
der Abdruck {sub} {m} baskı
Abdruck in Gestein {sub} {m} kayayı oyarak baskı
Abdruck in Wachs {sub} {m} balmumunda baskı
Abdruck kostenfrei ücretsiz baskı
der Ablassbrief {sub} {m} eskiden ağaç veya bakır üzerine yapılan baskı
additiver Druck {sub} {m} artan baskı
aktualisierte Ausgabe {sub} {f} aktüalize edilmiş baskı
aktuelle Ausgabe {sub} {f} güncel baskı
der Akzidenzdruck {sub} {m} bazen yapılan baskı
der Akzidenzwinkelhaken {sub} {m} genişliği ayarlanabilen askı
allgemeine Belastung {sub} {f} genel baskı
alte Ausgabe {sub} {f} eski baskı
alte Jugendliebe {sub} {f} eski gençlik aşkı
der Aluminiumdruck {sub} {m} alüminyum levhaya baskı
der Anfangsdruck {sub} {m} [Druckerei] ilk baskı
der Arbeitsschutzhelm {sub} {m} güvenliği kaskı
die Atemgerätmaske {sub} {f} nefes aleti maskı
der Aufdruck {sub} {m} baskı
Aufhänger, gefederter - {sub} {m} yaylı askı
Aufhängung, bewegliche - {sub} {f} esnek askı
Aufhängung, elastische - {sub} {f} elastik askı
Aufhängung, federnde - {sub} {f} yaylanan askı
die Auflage {sub} {f} [Ausgabe, Fertigungsmenge] baskı
der Auflagenrest {sub} {m} geriye kalan baskı
die Ausgabe {sub} {f} [Drucker] baskı
der Aushängebogen {sub} {m} matbaada prova baskı
0.004s