6 direkte Treffer gefunden für: Technik


56 indirekte Treffer gefunden für: Technik

Deutsch Türkisch
Technik, chemische- {sub} {f} kimyasal teknik
Technik, fortgeschrittene- {sub} {f} ilerlemiş teknik
Technik, herkömmliche- {sub} {f} eski teknik
Technik, hoch entwickelte- {sub} {f} ileri teknik
die Technikakzeptanz {sub} {f} teknik kabullenme
die Techniken {sub} {pl} teknikler
Techniken der Sozialen Arbeit {sub} {pl} [Methoden der Sozialen Arbeit] sosyal çalışma teknikleri
der Techniker {sub} {m} fen adamı
der Techniker {sub} {m} teknik adam
der Techniker {sub} {m} tekniker
der Techniker {sub} {m} teknikçi
der Techniker {sub} {m} teknisiyen
der Techniker {sub} {m} teknisyen
der Techniker {sub} {m} yol yordam bilen kişi
die Techniker {sub} {pl} teknikerler
die Technikerin {sub} {f} [weiblich] tekniker
die Technikerin {sub} {f} [weiblich] teknikçi
die Technikerin {sub} {f} [weiblich] teknisyen
der Technikfanatiker {sub} {m} teknik fanatiği
der Technikfeind {sub} {m} teknik düşmanı
technikfeindlich {adj} tekniğe düşman
die Technikfeindlichkeit {sub} {f} teknik düşmanlığı
die Technikfolgen {sub} {pl} teknik sonuçları
die Technikfolgenabschätzung {sub} {f} teknik sonuçları tahmini
der Technikfreak {sub} {m} {ugs.} teknik becerisi olan
der Technikraum {sub} {m} teknik odası
das Technikum {sub} {n} [Schule] teknik okul
das Technikum {sub} {n} meslek okulu
der Technikvorstand {sub} {m} teknik başkanı
die Technikwissenschaften {sub} {pl} teknik bilimler
die Abbautechnik {sub} {f} [Demontage] söküm tekniği
die Abbautechnik {sub} {f} ayrıştırma tekniği
die Abbildungstechnik {sub} {f} görüntüleme tekniği
die Abdrucktechnik {sub} {f} baskı tekniği
die Abdrucktechnik {sub} {f} kalıplama tekniği
die Abfallentsorgungstechnik {sub} {f} çöp imha etme tekniği
die Abfalltechnik {sub} {f} çöp muamele tekniği
die Abfragetechnik {sub} {f} sorgulama uygulayımı
die Abfragetechnik {sub} {f} sorma tekniği
die Abgangstechnik {sub} {f} çıkış tekniği
die Absaugtechnik {sub} {f} emme tekniği
die Abscheidetechnik {sub} {f} ayırma tekniği
die Abscheidungstechnik {sub} {f} ayırma tekniği
die Abseiltechnik {sub} {f} halatla sarkma tekniği
die Absorptionsmesstechnik {sub} {f} emme tekniği
die Abspaltungstechnik {sub} {f} ayırma tekniği
die Abstandstechnik {sub} {f} mesafe tekniği
die Abstichstechnik {sub} {f} maden sıvısı çekme tekniği
Abteilung Automobiltechnik {sub} {f} oto teknik bölümü
Abteilung Energietechnik {sub} {f} enerji tekniği bölümü
Abteilung für Sicherheitstechnik {sub} {f} emniyet işleri bölümü
die Abwasserbehandlungstechnik {sub} {f} atık su muamele tekniği
die Abwassertechnik {sub} {f} atık su muamele tekniği
die Ackerbautechnik {sub} {f} ekicilik tekniği
die Ackerbautechnik {sub} {f} ziraat fenni
die Ackerbautechnik {sub} {f} ziraat tekniği
0.003s