11 direkte Treffer gefunden für: Versorgung


77 indirekte Treffer gefunden für: Versorgung

Deutsch Türkisch
Versorgung abschalten {v} sevkiyatı kesmek
Versorgung auf dem Luftwege {sub} {f} hava yoluyla sevkiyat
Versorgung aus der Luft {sub} {f} havadan besleme
Versorgung der Bevölkerung {v} halkın geçimini sağlama
Versorgung für Lampen {sub} {f} lamba tedarik etme
Versorgung mit {sub} {f} ...ile bakım
Versorgung mit Bargeld {sub} {f} nakit para sağlama
Versorgung mit Daten {sub} {f} veri sağlama
Versorgung mit Eiweißerzeugnissen {sub} {f} protein ile bakım
Versorgung mit Fernwärme {sub} {f} merkezi ısıtma sağlama
versorgung mit Speisen {sub} {f} yemek tedarik etme
Versorgung mit Speisen und Getränken {sub} {f} yemek ve içmek tedarik etme
Versorgung von außerhalb dıştan besleme
Versorgung, ärztliche- {sub} {f} tıbbi bakım
versorgungberechtigt yardıma muhtaç
der Versorgungdruck {sub} {m} sağlama basıncı
die Versorgungen {sub} {pl} beslemeler
die Versorgungen {sub} {pl} tedarikler
die Versorgungsader {sub} {f} besleme damarı
die Versorgungsagentur {sub} {f} besleme acentası
das Versorgungsaggregat {sub} {n} besleme ünitesi
das Versorgungsamt {sub} {n} sosyal bakım dairesi
die Versorgungsanlage {sub} {f} besleme tesisi
der Versorgungsanschluss {sub} {m} tedarik bağlantısı
die Versorgungsanschlüsse {sub} {pl} tedarik bağlantıları
der Versorgungsanwärter {sub} {m} bakıma muhtaç kişi
der Versorgungsanwärter {sub} {m} bakım için müracaat eden kişi
die Versorgungsart {sub} {f} tedarik türü
die Versorgungsausgang {sub} {f} bakım türü
der Versorgungsausgleich {sub} {m} [bei Scheidung] emeklilik için yapılan ödemelerin boşanmada eşler arasında paylaştırılması [boşanmada]
der Versorgungsausgleich {sub} {m} [bei Scheidung] Boşanan eşler arasında kazanılmış hakların paylaşımı [boşanmada]
das Versorgungsausgleichsgesetz {sub} {n} [bei Scheidung] emeklilik için yapılan ödemelerin boşanmada eşler arasında paylaştırılması kanunu [boşanmada]
das Versorgungsausgleichsgesetz {sub} {n} [bei Scheidung] geçim dengelemesi kanunu [boşanmada]
der Versorgungsbedarf {sub} {m} bakım gereksinimi
die Versorgungsbedingungen {sub} {pl} tedarik şartları
der Versorgungsbereich {sub} {m} servis bölgesi
der Versorgungsbetrieb {sub} {m} kamu hizmeti işletmesi
die Versorgungsbetriebe {sub} {pl} kamu hizmeti işletmeleri
der Versorgungsbezug {sub} {m} bakım alma
die Versorgungsbilanz {sub} {f} bakım bilançosu
das Versorgungsdefizit {sub} {n} bakım noksanlığı
die Versorgungseingang {sub} {f} bakım girişi
die Versorgungseinheit {sub} {f} bakım ünütesi
die Versorgungseinrichtung {sub} {f} besleme ünitesi
die Versorgungseinrichtung {sub} {f} tedarik ünitesi
der Versorgungsempfänger {sub} {m} devletten maaş alan emekli
die Versorgungsempfänger {sub} {pl} devletten maaş alan emekliler
die Versorgungsempfängerinnen {sub} {pl} devletten maaş alan emekli bayanlar
der Versorgungsengpass {sub} {m} arz dar boğazı
der Versorgungsengpaß {sub} {m} [alt] arz dar boğazı
das Versorgungsgebiet {sub} {n} bakım alanı
abhängige Loeschwasserversorgung {sub} {f} bağımlı yangın suyu temini
Ableitung der Steuerspannungsversorgung {sub} {f} kontrol voltajı ikmali
Abschaltung der Wasserversorgung {sub} {f} su dağıtımını kesme
Absicherung der Energieversorgung {sub} {f} enerji teminini emniyete alma
Absicherung der Stromversorgung {sub} {f} elektrik ihtiyacını emniyete alma
AC Hauptstromversorgung {sub} {f} ana akım besleme
die Akutversorgung {sub} {f} akut bakım
allgemeine Versorgung {sub} {f} genel tedarik
alternative Wohnversorgung {sub} {f} alternatif oturacak yer temini
die Altersversorgung {sub} {f} [Rente] emeklilik aylığı
die Altersversorgung {sub} {f} [Rente] emeklilik maaşı
die Altersversorgung {sub} {f} [allgemein] yaşlılara bakım
die Altersversorgung {sub} {f} emeklilik
die Altersversorgung {sub} {f} emeklilik maaşı
die Altersversorgung {sub} {f} [allgemein] ihtiyarlara bakım
die Altersversorgung {sub} {f} ihtiyarlık sigortası
die Altersversorgung {sub} {f} [allgemein] yaşlı bakımı
die Altersversorgung {sub} {f} yaşlı sigortası
die Altersversorgung {sub} {f} [allgemein] yaşlılık bakımı
die Altersversorgung {sub} {f} yaşlılık maaşı
ambulante Versorgung {sub} {f} ayaktan bakım
die Antriebsversorgung {sub} {f} işletmeyi besleme
die Arzneimittelversorgung {sub} {f} ilaç temini
die Atemluftversorgung {sub} {f} teneffüs ettirme
Aufwendungen für Altersversorgung {sub} {pl} emeklilik hakkı için yapılan harcamalar
ausgeregelte Versorgung {sub} {f} ayarlanmış besleme
0.004s