21 direkte Treffer gefunden für: Block


77 indirekte Treffer gefunden für: Block

Deutsch Türkisch
Block mit abgerundeten Kanten {sub} {m} yuvarlatılmış kenarlı kütük
das Block-Präparat {sub} {n} [Geologie] blok kaldırmak için alçıya almak (yerbilim)
das Block-Präparat {sub} {n} blok kaldırmak için alçıya almak
der Blockabschnitt {sub} {m} demir parçası
der Blockabschnitt {sub} {m} kütük parçası
der Blockabstand {sub} {m} blok aralığı
die Blockade {sub} {f} abluka
die Blockade {sub} {f} bazı duyumların yitimi
die Blockade {sub} {f} blokaj
die Blockade {sub} {f} bloke etme
die Blockade {sub} {f} kuşatma
die Blockade {sub} {f} sarma
Blockade brechen {sub} {f} ablukayı yarmak
Blockade durchbrechen [Militär] ablukayı yarmak
Blockade durchbrechen ablukayı yarmak
der Blockadebrecher {sub} {m} abluka kırıcı
die Blockadeflotte {sub} {f} bloke filosu
das Blockadegebiet {sub} {n} abluka alanı
das Blockadegebiet {sub} {n} abluka bölgesi
die Blockaden {sub} {pl} blokeler
der Blockanfang {sub} {m} blok başlangıcı
die Blockanlage {sub} {f} blok sinyali
blockartig {adj} bloklu
die Blockausbohrmaschine {sub} {f} kütük delme makinesi
der Blockausschalter {sub} {m} devreden çıkarma anahtarı
die Blockausziehvorrichtung {sub} {f} kütüğü çekip çıkarma tertibatı
die Blockbandsäge {sub} {f} kütük şerit testeresi
die Blockbandsäge {sub} {f} tomruk kesme testeresi
die Blockbatterie {sub} {f} sabit batarya
der Blockbau {sub} {m} blok yapı
die Blockbauweise {sub} {f} blok yapı şekli
die Blockbehandlung {sub} {f} blok tedavisi
Blockbergung blok kaldırmak
die Blockbergung {sub} {f} [Geologie] blok kaldırmak (yerbilim)
die Blockbergung {sub} {f} blok kaldırmak
Blockbergung (Geologie) {sub} {f} blok kaldırmak (yerbilim)
die Blockbildung {sub} {f} blok oluşumu
das Blockblei {sub} {n} kurşun pik
das Blockblei {sub} {n} külçe kurşun
das Blockblei {sub} {n} muşak kurşun külçesi
der Blockbrecher {sub} {m} kütük doğrama makinesi
die Blockbuchung {sub} {f} blok kayıt
der Blockbuster {sub} {m} olağanüstü bir şey
das Blockdiagramm {sub} {n} blok diyagram
das Blockdiagramm {sub} {n} öbek çizgesi
die Blockdrahtheftmaschine {sub} {f} blok tel dikiş makinesi
die Blockdrehmaschine {sub} {f} külçe tornası
der Blockdruck {sub} {m} el baskısı
der Blockdruck {sub} {m} elle yapılan baskı
der Blockeinsetzkran {sub} {m} kütük yükleme vinci
das Blockeisen {sub} {n} eritilmiş metal
der Abhängigkeitsblock {sub} {m} karşılıklı bağımlı grup
der Abreißblock {sub} {m} bloknot
der Abrichtblock {sub} {m} hazırlama grubu
absoluter Block {sub} {m} mutlak blok
absoluter Permissivblock {sub} {m} mutlak geçirgen blok
der Abstützblock {sub} {m} tampon bloku
der Abstützblock {sub} {m} tampon mesnedi
der Abtastblock {sub} {m} tarama bloğu
der Aktienblock {sub} {m} hisse senetleri grubu
der Aktionsblock {sub} {m} aksiyon grubu
der Alarmblock {sub} {m} alarm bloğu
alternierender Block {sub} {m} değişimli blok
der Aluminiumblock {sub} {m} alüminyum bloku
der Andrückblock {sub} {m} bastırma bloğu
der Andrückblock {sub} {m} sıkıştırma bloğu
der Anpassungsblock {sub} {m} alıştırma bloku
der Anschlussblock {sub} {m} bağlantı bloku
das Antriebsblock {sub} {n} dişli bloğu
arithmetischer Block {sub} {m} aritmetiksel blok
der Aufbaublock {sub} {m} yapı bloku
Aufbißblock ısırma bloku
der Aufgabennotizblock {sub} {m} görev not etme bloku
der Auflageblock {sub} {m} destek tabure
der Betonblock {sub} {m} beton blok
beweglicher Block {sub} {m} oynar blok
der Bleiblock {sub} {m} kurşun külçe
0.005s