23 direkte Treffer gefunden für: şu


76 indirekte Treffer gefunden für: şu

Deutsch Türkisch
ab jetzt şu andan itibaren
Ab jetzt schießt du immer so! {ugs.} şu andan itibaren hep böyle atacaksın
ab nun şu andan itibaren
ab sofort şu andan itibaren
der Abakus {sub} {m} sütun başlığı
Abbau der Subventionen {sub} {m} sübvansiyonları kaldırma
das Abbild {sub} {n} suret
die Abbildung {sub} {f} suret
abbimsen {v} [bimste ab, abgebimst] sünger taşı ile parlatmak
abbimsen {v} [bimste ab, abgebimst] sünger taşı ile temizlemek
der Abblasebetrieb {sub} {m} [Wassersystem] su boşaltma işlemi
das Abblaserohr {sub} {n} [Wassersystem] su boşaltma borusu
das Abblaseventil {sub} {n} [Wassersystem] su boşaltma supabı
ab diesem Moment an şu andan itibaren
ab diesem Zeitpunkt şu andan itibaren
die Abdrift {sub} {f} sürükleme
Abdämmen von Wasser {sub} {n} suya set çekmek
die Abendvorstellung {sub} {f} suare
der Abfall {sub} {m} süprüntü
abfallen {v} [Geschwindigkeit: fiel ab, ist abgefallen] süratı azalmak
die Abfallspannung {sub} {f} sükût gerilimi
abfegen {v} [fegte ab, hat abgefegt] süpürmek
abfiltern {v} [filterte ab, hat abgefiltert] süzmek
die Abfiltration {sub} {f} süzme
abfiltrieren {v} [filtierte ab, hat abfiltriert] süzmek
die Abfiltrierung {sub} {f} süzgeçten geçirme
die Abfiltrierung {sub} {f} süzme
die Abflachdrossel {sub} {f} süzme bobini
der Abflachkondensator {sub} {m} süzme kondansatörü
die Abflachschaltung {sub} {f} süzme devresi
das Abflachungsinstrument {sub} {n} süzme enstrümanı
das Abflussjahr {sub} {n} su yılı
Abflussregelung durch Staubecken su haznesi yoluyla akış ayarlaması
die Abflussrinne {sub} {f} su yolu
die Abflussrinnen {sub} {pl} su olukları
Abfälle aus der Milchverarbeitung {sub} {pl} Süt işlemesinden oluşan atıklar
abgebraust {adj} sudan geçmiş
abgebraust {adj} sulanmış
abgedroschene Ausrede {sub} {f} sudan bahane
abgefiltert süzülmüş
abgelaufen {adj} [Pass] süresi dolmuş
abgelaufen {adj} süresi dolmuş
abgelaufener Pass süresi dolmuş pasaport
abgeriegelt sürgülenmiş
abgeriegelt sürmeli
abgerissene Lumpen {sub} {pl} sükük paçavralar
abgesahnt sütün kaymağı alınmış
abgeschleppt {adj} sürüklenmiş
abgeschreckt suda tavlanmış
abgeschreckt werden {v} suda tavlamış olmak
abgeschreckter Stahl {sub} {m} suda tavlanmış çelik
der Aasgeruch {sub} {m} leş kokusu
der Aasgeruch {sub} {m} ölü kokusu
abakterielle renale Pyurie {sub} {f} bakterisiz idrarda iltihap oluşu
das Abbeizbad {sub} {n} asitleme banyosu
das Abbeizbad {sub} {n} muamele etme banyosu
das Abbeizbad {sub} {n} soyma banyosu
das Abbeizbad {sub} {n} yakma banyosu
Abbesche Zahl {sub} {f} cam gibi saydam malzemelerin farklı frekanslardaki ışığı farklı miktarlarda saçma ölçüsü
Abbildung, topologische~ {sub} {f} topografya görüntüsü
der Abbildungsmaßstab {sub} {m} görüntü ölçüsü
die Abblaseleitung {sub} {f} püskürtme borusu
das Abblaserohr {sub} {n} [am Hochofen] çıkış borusu
das Abblaserohr {sub} {n} püskürtme borusu
der Abblaseschalldämpfer {sub} {m} püskürtme susturucusu
das Abblasrohr {sub} {n} boşaltma borusu
der Abblendschieber {sub} {m} ışıklandırmayı köreltme sürgüsü
die Abblendtaste {sub} {f} ışıklandırmayı köreltme tuşu
das Abbruchmakro {sub} {n} durdurma makrosu
die Abbruchtaste {sub} {f} iptal tuşu
die Abbruchtaste {sub} {f} kesme tuşu
das Abdampfrohr {sub} {n} atık buhar borusu
der Abdampfschieber {sub} {m} atık buhar sürgüsü
die Abdeckschürze {sub} {f} kapak örtüsü
das Abdecktuch {sub} {n} örtme havlusu
Abdeckung Pumpenhalterung {sub} {f} pompa çengelinin örtüsü
0.005s