6 direkte Treffer gefunden für: abfallen


35 indirekte Treffer gefunden für: abfallen

Deutsch Türkisch
abfallen auf {v} …değerine düşmek
abfallend {adj} azalan
abfallend {adj} inişli
abfallend [Gelände] inişli arazi
abfallende Flanke {sub} {f} düşük kenar
abfallende Kruppe {sub} {f} [Pferd] inişli sağrı
abfallende Leitungen {sub} {pl} inişli hatlar
abfallende Schulter {sub} {f} düşük omuz
abfallendes Oberrohr {sub} {n} aşığıya doğru inişli üst boru
abfallendes Revers {sub} {m} aşağıya inişli klapa
die Abfallendlagerung {sub} {f} inişli depolama
die Abfallenergie {sub} {f} çöp enerjisi
die Abfallenergie {sub} {f} çöpten elde edilen enerji
die Abfallentsorgung {sub} {f} çöp bertaraf etme
die Abfallentsorgung {sub} {f} çöplerin zararsız duruma getirilmesi
die Abfallentsorgung {sub} {f} çöplerin zararsız hale getirilmesi
Abfallentsorgung, kommunale~ {sub} {f} kamusal çöp bertaraf etme
die Abfallentsorgungsanlage {sub} {f} çöp imha etme tesisi
der Abfallentsorgungsbetrieb {sub} {m} çöp bertaraf etme işletmesi
das Abfallentsorgungskonzept {sub} {n} çöp imha etme taslağı
der Abfallentsorgungsplan {sub} {m} çöp imha etme planı
der Abfallentsorgungsplan {sub} {m} çöp imha planı
die Abfallentsorgungstechnik {sub} {f} çöp imha etme tekniği
die Abfallentstehung {sub} {f} çöp oluşumu
es wird dabei für ihn etwas abfallen onada bir pay çıkacak
Garn aus Rohseidenabfällen {sub} {n} ham ipek atıklarından yapılan iplik
herabfallen {v} aşağıya düşmek
herabfallen {v} düşmek
herabfallen {v} yukarıdan aşağıya düşmek
hinabfallen {v} aşağıya düşmek
Lagerung von Abfällen {sub} {f} çöpleri depolama
Verkehr mit Abfällen {sub} {m} atık trafiği
Verwertung von Gummiabfällen {sub} {f} plastik çöpleri değerlendirme
Verwertung von Kunststoffabfällen {sub} {f} lastik çöpleri deygerlendirme
vom Glauben abfallen {v} inancını yitirmek
0.002s