18 direkte Treffer gefunden für: çalışan


77 indirekte Treffer gefunden für: çalışan

Deutsch Türkisch
Aktienbeteiligungsplan für Mitarbeiter {sub} {m} çalışanlar için hisse senetleri pay planı
aktive Teilhaber {sub} {m} çalışan ortak
aktive Teilhaberin {sub} {f} [weiblich] çalışan ortak
aktiver Teilhaber çalışan ortak
an dem laufenden Band çalışan bantda
Anforderungen an die Belegschaft {sub} {pl} çalışan elemanlardan istekler
angestelltes Ehepaar {sub} {n} çalışan çift
Anzahl der Beschäftigten {sub} {f} çalışanların sayısı
die arbeitende {sub} {pl} çalışanlar
arbeitende Bevölkerung {sub} {f} çalışan nüfus
arbeitende Kinder {sub} {pl} çalışan çocuklar
arbeitender Rechner {sub} {m} çalışan bilgisayar
arbeitendes Kapital {sub} {n} çalışan sermaye
der Arbeiter {sub} {m} çalışanlar
der Arbeitnehmer {sub} {m} çalışan işçi
die Arbeitsflanken {sub} {pl} çalışan yüzler
das Arbeitskapital {sub} {n} çalışan sermaye
die Arbeitskräfte {sub} {pl} çalışanlar
die Arbeitsleute {sub} {pl} çalışanlar
der Arbeitsmensch {sub} {m} çalışan insan
Aufenthaltsraum für die Belegschaft {sub} {m} çalışanların oturma odası
Ausbildung der Arbeitnehmer {sub} {f} çalışanların eğitimi
die Berufstätige {sub} {pl} çalışanlar
berufstätige Ehefrau {sub} {f} çalışan bayan
berufstätige Frau {sub} {f} çalışan kadın
berufstätige Frauen {sub} {pl} çalışan kadınlar
berufstätige junge Frau {sub} {f} çalışan genç kadın
berufstätige Mutter {sub} {f} çalışan anne
die Berufstätigen {sub} {pl} çalışanlar
die Beschäftigte {sub} {pl} çalışanlar
beschäftigte Arbeitnehmer {sub} {pl} çalışan işçiler
beschäftigte Person {sub} {f} çalışan kişi
beschäftigte Personen {sub} {pl} çalışan kişiler
die Beschäftigten {sub} {pl} çalışanlar
die Beschäftigungszahlen {sub} {pl} çalışan sayıları
die Betriebsangehörige {sub} {f} çalışanlar
die Betriebsangehörigen {sub} {pl} çalışanlar
das Betriebsklima {sub} {n} çalışanlar arasındaki ilişkiler
der Betriebsrat {sub} {m} çalışanları temsil eden kurul
Defizit der Angestelltenzahl {sub} {f} çalışanlarda sayıca eksiklik
ein Sabbatjahr einlegen {v} çalışanlara verilen uzatmalı izinden yararlanmak
die Erwerbsbevölkerung {sub} {f} [Statistisch] çalışan nüfus
die Erwerbsperson {sub} {f} çalışan kişi
die Erwerbspersonen {sub} {pl} çalışan kişiler
die Erwerbsquote {sub} {f} çalışan nüfus oranı
die Erwerbssituation {sub} {f} çalışan nüfus durumu
die Erwerbsstätigenquote {sub} {f} [Statistische] çalışan nüfus oranı
erwerbstätig [nicht selbständig] çalışan işçi
erwerbstätige Bevölkerung {sub} {f} çalışan halk
erwerbstätige Person {sub} {f} çalışan kişi
funktionierende Bremse {sub} {f} çalışan fren
abhängig Beschäftiger {sub} {m} bağımlı çalışan
die ABM-Kraft {sub} {f} geçici sözleşmeli çalışan
abschuftend ağır işte çalışan
die Aeromechanik {sub} {f} hava basıncı ile çalışan
der Akkordarbeiter {sub} {m} götürü çalışan
der Akkordlöhner {sub} {m} akortla çalışan
allein arbeitend {adj} kendi çalışan
allein arbeitend {adj} yalnız çalışan
die Alleinverdienerin {sub} {f} [weiblich] tek çalışan
ameisenhaft [Fleiß] karınca gibi çalışan
an etwas riechend {adj} bir şeyin kokusunu almaya çalışan
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst {sub} {m} kamu hizmetinde çalışan
arbeitsfreudig {adj} severek çalışan
das Arbeitstier {sub} {n} {ugs.} deli gibi çalışan
atomangetrieben nükleer enerji ile çalışan
die Aushilfe {sub} {f} bir başkasının yerine geçici olarak çalışan
die Aushilfe {sub} {f} geçici olarak çalışan
der Aushorcher {sub} {m} ağızdan laf almaya çalışan
automatisch {adj} kendi kendine çalışan
beflissen {adj} canla başla çalışan
benzinbetrieben benzinle çalışan
beschäftigt bei... -de çalışan
Beschäftigter im öffentlichen Dienst kamu hizmetinde çalışan
Beschäftigter in Privatwirtschaft özel sektörde çalışan
der Bildschirmarbeiter {sub} {m} bilgisayarlı çalışan
der Börsenjobber {sub} {m} borsada çalışan
0.004s