15 direkte Treffer gefunden für: kurul


77 indirekte Treffer gefunden für: kurul

Deutsch Türkisch
Abteilung Personal {sub} {f} kurul çalışanları bölümü
das Abtrockentuch {sub} {n} kurulama bezi
abtrocknen {v} [trocknete ab, hat abgetrocknet] kurulamak
abtrocknend {adj} kurulayan
die Abtrocknung {sub} {f} kurulama
der Anfangsbestand {sub} {m} kurul envanteri
die Anfangsfinanzierung {sub} {f} kurul finansmanı
die Anfangskosten {sub} {pl} kurul giderleri
angespannt [Pferde] kurulmuş
die Anlage {sub} {f} kurul
das Anlaufkapital {sub} {n} kurul sermayesi
die Anlaufkosten {sub} {pl} kurul giderleri
die Anlaufkosten {sub} {pl} kurul maliyeti
der Anlaufkredit {sub} {m} kurul kredisi
der Anlaufverlust {sub} {m} kurul kaybı
die Anlaufzeit {sub} {f} kurul süresi
die Anstalt {sub} {f} kurul
die Anstalten {sub} {pl} kuruluşlar
der Ariditätsindex {sub} {m} kuruluk endeksi
auf Gefahr der Gesellschaft kuruluşun sorumluluğunda
der Aufbau {sub} {m} [Gefüge] kurul
aufgesteckt {adj} kurulu
aufgestellt sein {v} kurulmuş olmak
aufgestellt und in Betrieb kuruldu ve çalışıyor
die Aufstellung {sub} {f} kurulum
der Aufstellungsort {sub} {m} kurul yeri
auftun {v} [Wirtschaft] kurulmak
aufzubauen kurulması gerekli
auslöschen {v} [löschte aus, hat ausgelöscht] kurulamak
die Ausschussart {sub} {f} kurul türü
die Ausschussberatung {sub} {f} kurul danışması
der Ausschussbericht {sub} {m} kurul raporu
die Ausschussitzung {sub} {f} kurul oturumu
die Ausschussitzung {sub} {f} kurul toplantısı
das Ausschussmitglied {sub} {n} kurul üyesi
die Ausschussräume {sub} {pl} kurul odaları
der Ausschusssack {sub} {m} kurul çuvalı
der Ausschusssekretär {sub} {m} kurul sekreteri
die Ausschusssekretärin {sub} {f} [weiblich] kurul sekreteri
die Ausschusssitzung {sub} {f} kurul toplantısı
die Ausschüsse {sub} {pl} kurullar
der Bau {sub} {m} kurul
bestehen {v} [bestand, habe bestanden] kurulu olmak
bestehend {adj} kurulu
das Bestockungsziel {sub} {n} kurul amacı
Beziehungen zwischen den Institutionen {sub} {pl} kuruluşlar arasındaki ilişkiler
die Bildung {sub} {f} kurul
breit machen, sich {v} kurulmak
die Delegiertenkonferenz {sub} {f} kurul konferansı
den Rat konsultieren kurul ile istişare etmek
das Dotationskapital {sub} {n} kurul sermayesi
Akademischer Rat {sub} {m} akademik kurul
außerordentliche Generalversammlung [Politik] olağanüstü genel kurul
die Ärzteversammlung {sub} {f} tıbbi kurul
das Beratergremium {sub} {n} danışman kurul
der Betriebsrat {sub} {m} çalışanları temsil eden kurul
der Geheimrat {sub} {m} gizli kurul
gemeinsame Ausschuss {sub} {m} ortak kurul
gemeinsamer Ausschuss {sub} {m} ortak kurul
Gemeinsamer Senat {sub} {m} ortak kurul
gemischter Ausschuss {sub} {m} karışık kurul
die Generalversammlung {sub} {f} [Ausschuss] genel kurul
die Generalversammlung {sub} {f} genel kurul
großer Senat {sub} {m} büyük kurul
Großer Senat {sub} {m} büyük kurul
die Hauptversammlung {sub} {f} esas kurul
die Hauptversammlung {sub} {f} genel kurul
der Innenausschuss {sub} {m} kurul
Interimsgremium für eine Planung {sub} {n} planlama için geçici kurul
die Jahreshauptversammlung {sub} {f} yıllık genel kurul
das Lenkungsgremium {sub} {n} yön verici kurul
nachgeordneter Ausschuss {sub} {m} alt kurul
das Plenum {sub} {n} genel kurul
politischer Ausschuss {sub} {m} politik kurul
politischer Ausschuss {sub} {m} siyasi kurul
politisches Komitee {sub} {n} siyasi kurul
der Rechtsausschuss {sub} {m} idari kurul
0.005s