29 direkte Treffer gefunden für: sağlamak


27 indirekte Treffer gefunden für: sağlamak

Deutsch Türkisch
ewähren {v} [gewähren] sağlamak, vermek
abfließen lassen {v} akmasını sağlamak
abfließen lassen {v} geçip gitmesini sağlamak
ablaufen lassen {v} [Wasser] akıp gitmesini sağlamak
abstimmen {v} [stimmte ab, hat abgestimmt] uyum sağlamak
abtragen {v} [trug ab, hat abgetragen] kazanç sağlamak
Akzept beschaffen {sub} {n} kabul sağlamak
alles unter einen Hut bringen {v} [unterschiedliche Dinge harmonisch ausgleichen] anlaşma sağlamak
an etwas verdienen {v} bir şeyde kazanç sağlamak
anbequemen {v} [sich] uyum sağlamak
Anreiz schaffen {v} teşvik sağlamak
Aufschub erwirken {v} erteleme sağlamak
aufwiegen {v} [wog auf, hat aufgewogen] denge sağlamak
aus der Reserve locken {v} utangaç kişinin katılımını sağlamak
aus etwas Gewinn ziehen bir şeyden kazanç sağlamak
aus etwas Kapital schlagen kar sağlamak
aus etwas Nutzen ziehen bir şeyden çıkar sağlamak
auskonkurrieren {v} rekabet üstünlüğü sağlamak
ausleiten {v} vücuttaki zararlı maddelerin metabolizma destekli atılmasını sağlamak
ausspeisen {v} toplanan enerjiyi hatlardan sağlamak
die Bedürfnisbefriedigung {sub} {f} doyum sağlamak
bei etwas Fortschritte machen {v} bir şeyde ilerleme sağlamak
besondere Erleichterungen gewähren {v} hususi kolaylıklar sağlamak
beteiligen {v} [beteiligte, habe beteiligt] katılmasını sağlamak
bevorteilen {v} birine çıkar sağlamak
bewettern {v} hava almasını sağlamak
Bewohnbarkeit wiederherstellen {sub} {f} ikamet edilebilirliği tekrar sağlamak
0.003s