3 direkte Treffer gefunden für: asenkron


34 indirekte Treffer gefunden für: asenkron

Deutsch Türkisch
Asynchron Drehstromgenerator {sub} {m} asenkron trifaze jeneratör
asynchron Übertragung {sub} {f} asenkron devretme
die Asynchron-Belastungsmaschine {sub} {f} asenkron yükleme makinesi
der Asynchron-Rechner {sub} {m} asenkron bilgisayar
asynchron-synchron asenkron-senkron
die Asynchronadmittanz {sub} {f} asenkron geçirme
der Asynchronbetrieb {sub} {m} asenkron işlem
der Asynchrondrehzahlgeber {sub} {m} asenkron dönme hızı algılayıcı
asynchrone Anforderung {sub} {f} asenkron talep
asynchrone Arbeitsweise {sub} {f} asenkron çalışma şekli
asynchrone Betriebsart {sub} {f} asenkron işletme şekli
asynchrone Scheibenfunkenstrecke {sub} {f} asenkron diskli kıvılcım siperi
asynchrone Steuerung {sub} {f} asenkron kontrol
asynchrone Steuerung {sub} {f} asenkron kumanda
asynchrone Stimulation {sub} {f} asenkron uyarım
asynchrone Verbindung {sub} {f} asenkron bağlantı
asynchrone Übertragung {sub} {f} asenkron transmisyon
asynchroner Ausgang {sub} {m} asenkron çıkış
asynchroner Linearmotor {sub} {f} asenkron lineer motor
asynchroner Zähler {sub} {m} asenkron sayaç
asynchrones Anlassen {sub} {n} asenkron ateşleme
der Asynchrongenerator {sub} {m} asenkron alternatör
der Asynchrongenerator {sub} {m} asenkron jeneratör
die Asynchronie {sub} {f} asenkronik
die Asynchronimpedanz {sub} {f} asenkron empedans
die Asynchronmaschine {sub} {f} asenkron makine
der Asynchronmodus {sub} {m} asenkron tarz
der Asynchronmotor {sub} {m} asenkron motoru
die Asynchronmotoren {sub} {pl} asenkron motorlar
der Asynchronmultiplexer {sub} {m} asenkron çok düzeyli
das Asynchronprogramm {sub} {n} asenkron program
der Asynchronrechner {sub} {m} asenkron hesap makinesi
der Asynchronvorschub {sub} {m} asenkron besleme
der Asynchronzähler {sub} {m} asenkron sayaç
0.001s