28 direkte Treffer gefunden für: artık


68 indirekte Treffer gefunden für: artık

Deutsch Türkisch
die Abfallkammer {sub} {f} artık haznesi
der Abfallkasten {sub} {m} artık kutusu
das Abfallprodukt {sub} {n} artık ürün
das Abfallstück {sub} {n} artık parça
die Abfallverwertung {sub} {f} artık değerlendirme
das Abgas {sub} {n} artık gaz
die Abgasheizung {sub} {f} artık gazla ısıtma
die Abgashitze {sub} {f} artık gaz ısısı
die Abgasturbine {sub} {f} artık gaz türbini
die Abgasverwertung {sub} {f} artık gazdan faydalanma
die Abhitze {sub} {f} artık ısı
das Abhitzeventil {sub} {n} artık ısı supabı
der Abhitzewärmetauscher {sub} {m} artık ısı değiştiricisi
die Ablaufleitung {sub} {f} artık borusu
abschaffen [Auto] artık kullanmamak
abschalten {v} [nicht zuhören] artık dinlememek
Abschreibung vom Restwert artık değer amortismanı
abtragen {v} [Baum] artık meyve vermemek
die Abwasseranlage {sub} {f} artık su tesisi
die Abwasserchlorung {sub} {f} artık suların klorlanması
die Abwasserkläranlage {sub} {f} artık suları durulandırma tesisi
abwasserreinigen {v} artık suyu temizlemek
die Abwasserreinigung {sub} {f} artık suların tasfiyesi
die Abwasserreinigungsanlage {sub} {f} artık suları temizleme tesisi
die Abwasserreinigungsanlagen {sub} {pl} artık suları temizleme tesisleri
der Abwassertrichter {sub} {m} artık su hunisi
die Abwasseruntersuchung {sub} {f} artık suların analizi
die Abwasseruntersuchungen {sub} {pl} artık suların analizi
die Abwasservergärung {sub} {f} artık suların tahammürü
die Abwärme {sub} {f} artık sıcaklık
die Abwärme {sub} {f} artık ısı
die Abwärmeheizung {sub} {f} artık buharla ısıtma
die Abwärmenutzungsanlage {sub} {f} artık ısıyı değerlendirme tesisi
der Abwärmeverlust {sub} {m} artık ısıdan doğan kayıp
die Abwärmeverwendung {sub} {f} artık ışının değerlendirilmesi
die Abwärmeverwertungsanlage {sub} {f} artık ısı değerlendirme tesisi
die Abwärmeverwertungsanlage {sub} {f} artık ısı kıymetlendirme tesisi
der Anlaufstrom {sub} {m} artık akım
der Anlaufzustand {sub} {m} artık akım rejimi
der Artikel {sub} {m} [Art.] eşya
der Artikel {sub} {m} [Aufsatz] makale
der Artikel {sub} {m} [Jura] madde
der Artikel {sub} {m} [LİNGUİSTİK] tanımlık
der Artikel {sub} {m} [Grammatik] tanımlayıcı
der Artikel {sub} {m} [Ware] eşya
der Artikel {sub} {m} [Z.B. der, die, das in der deutschen Grammatik] artikel
der Artikel {sub} {m} fıkra
der Artikel {sub} {m} makale
der Artikel {sub} {m} meta
der Artikel {sub} {m} yazı
der Artikel {sub} {m} yazı madde kalem mal
das ist zuviel des Guten bu kadarı da fazla artık
das ist zuviel des Guten yeter artık
extrahierbare Rückstand {sub} {m} çıkarılabilir artık
Genug ist genug yeter artık
der Halt {sub} {m} yeter artık
hinweg {adv} [ich bin darüber ~] bu üzüntüyü (acıyı vs.) unuttum artık
Jetzt nicht mehr şimdi değil artık
jetzt schlägt es aber dreizehn! yeter artık
jetzt schlägt es aber dreizehn! yeter artık
der Klärschlamm {sub} {m} suyun arıtılması geride kalan artık
nutzloser Rest {sub} {m} yaramaz artık
Schluss jetzt yeter artık
der Seiher {sub} {m} süzgecin içinde kalan artık
sirupartiger Rückstand {sub} {m} şuruba benzer artık
der Sumpf {sub} {m} [Rückstand, Bodensatz] tabanda artık
was zuviel ist ist zuviel yeter artık
wird mir zu bunt bu kadarı da fazla artık
0.005s