6 direkte Treffer gefunden für: Abgas


61 indirekte Treffer gefunden für: Abgas

Deutsch Türkisch
Abgas, Auto~ {sub} {n} egzoz gazı
die Abgasabführung {sub} {f} atık gaz sevki
die Abgasabführung {sub} {f} yanmış gaz tahliyesi
der Abgasanalysator {sub} {m} yanmış gaz analiz aleti
die Abgasanalyse {sub} {f} atık gaz analizi
die Abgasanalyse {sub} {f} atık gaz incelemesi
die Abgasanalyse {sub} {f} yanmış gaz analizi
die Abgasanlage {sub} {f} [Auto] egzoz sistemi
die Abgasanlage {sub} {f} atık gaz çıkış sistemi
die Abgasanlage {sub} {f} yanmış gaz sistemi
die Abgasanlage {sub} {f} yanmış gaz teçhizatı
der Abgasanschluss {sub} {m} atık gaz çıkış bağlantısı
der Abgasapplikateur {sub} {m} atık gaz aplikasyon eksperi
abgasarm düşük emisyon
die Abgasaufbereitungsanlage {sub} {f} atık gaz muamele tesisi
die Abgasauflagen {sub} {pl} atık gaz yükümlülükleri
der Abgasaustrittskanal {sub} {m} atık gaz çıkış kanalı
die Abgasbegrenzung {sub} {f} atık gaz sınırlaması
die Abgasbehandlung {sub} {f} atık gaz muamelesi
abgasbeheizt atık gaz ısıtımlı
abgasbeheizter Ansaugkrümmer {sub} {m} atık gaz ısıtımlı emme manifoldu
abgasbeheiztes Ansaugrohr {sub} {n} atık gaz ısıtımlı emme borusu
die Abgasbelastung {sub} {f} atık gaz etkisi
die Abgasbelastung {sub} {f} atık gaz tesiri
der Abgasbereich {sub} {m} atık gaz etki alanı
der Abgasdeckel {sub} {m} atık gaz kapağı
der Abgasdiffusor {sub} {m} atık gaz ayırıcı
die Abgasdrosseleinrichtung {sub} {f} atık gaz azaltma mekanizması
der Abgasdruck {sub} {m} atık gaz basıncı
die Abgase {sub} {pl} atık gazlar
Abgase erhöhen die Belastung des Oberflächenwassers atık gazlar su yüzeyine olumsuz etki yapıyor
Abgase im Fuchskanal {sub} {pl} bacanın gazlı duman kanalındaki atık gazlar
die Abgasechtheit {sub} {f} atık gaz haslığı
die Abgasechtheit {sub} {f} atık gaz katışıksızlığı
der Abgaseintritt {sub} {m} atık gaz girişi
die Abgasemission {sub} {f} atık gaz emisyonu
abgasen {v} [gaste ab, hat abgegast] duman çıkarmak
abgasen {v} [gaste ab, hat abgegast] tüttürmek
die Abgasentgiftung {sub} {f} atık gaz tasfiyesi
die Abgasentgiftung {sub} {f} atık gaz temizleme
die Abgasentgiftung {sub} {f} duman tasfiyesi
die Abgasentgiftung {sub} {f} dumanı zehirden arındırma
Abgasentgiftungs- duman tasfiyesi-
die Abgasentgiftungsanlage {sub} {f} duman tasfiye tesisi
die Abgasentschwefelung {sub} {f} atık gazın kükürdünü giderme
die Abgasentstaubung {sub} {f} atık gazı tozdan arındırma
der Abgasetest {sub} {m} atık gaz testi
der Abgasetest {sub} {m} egzoz testi
die Abgasfackel {sub} {f} atık gaz meşalesi
die Abgasfahne {sub} {f} görünen atık gaz
der Abgasfang {sub} {m} atık gaz sevk hattı
das Autoabgas {sub} {n} oto egzozundan çıkan gaz
das Dieselabgas {sub} {n} dizel atığı
das Industrieabgas {sub} {n} atık sanayi gazı
das Kesselabgas {sub} {n} kazan baca gazı
das Kraftfahrzeugabgas {sub} {n} otomobil atık gazı
Messungen im Abgas {sub} {pl} atık gazda ölçümler
Messungen unmittelbar am Abgas {sub} {pl} atık gazda direkt ölçümler
das Motorabgas {sub} {n} motor dışkısı
das Nitroseabgas {sub} {n} azotlu atık gaz
das Ofenabgas {sub} {n} fırın atık gazı
0.003s