Keine direkten Treffer gefunden für: tesisleri

Deutsch Türkisch

36 indirekte Treffer gefunden für: tesisleri

Deutsch Türkisch
die Anlagenaktivierung {sub} {f} tesisleri aktif hale getirme
Anzahl der Anlagen {sub} {f} tesislerin sayısı
Auslastung der Anlagen {sub} {f} tesislerin kapasite kullanımı
Erneuerung der Anlagen tesislerin yenilenmesi
Ersetzung von Anlagen tesislerin ikamesi
Ersetzung von Anlagen tesislerin yenilenmesi
es wird verwendet, um Anlagen abzusichern tesislerin emniyeti için kullanılır
Inhaber von Anlagen {sub} {pl} tesislerin sahibi
Mieten von Anlagen {sub} {pl} tesisleri kiralamak
Stilllegung von Anlagen {sub} {f} tesisleri kapatma
die Abstellanlagen {sub} {pl} bekletme tesisleri
die Abwasserreinigungsanlagen {sub} {pl} artık suları temizleme tesisleri
Anlagen im Bau {sub} {pl} inşa halindeki yatırım tesisleri
die Ausbildungsstätten {sub} {pl} öğretim tesisleri
automatische Sortierablagen {sub} {pl} otomatik ayırma tesisleri
die Autowaschanlagen {sub} {pl} otomobil yıkama tesisleri
die Azetylenanlage {sub} {f} asetilen tesisleri
die Badeeinrichtungen {sub} {pl} banyo tesisleri
die Beschallungsanlagen {sub} {pl} ultrasesle işleme tabi tutma tesisleri
die Betriebseinrichtungen {sub} {f} işletme tesisleri
die Bildhauerwerke {sub} {pl} heykeltıraşlık tesisleri
biologische Kläranlagen {sub} {pl} biyolojik arıtma tesisleri
die Datenerfassungsanlagen {sub} {pl} veri kayıt tesisleri
die Dockanlagen {sub} {pl} rıhtım tesisleri
die Drahtdrehanlagen {sub} {pl} tel kıvırma tesisleri
die Drahtumspulanlagen {sub} {pl} bobin çözm-sarma tesisleri
Einrichtungen für Behinderte {sub} {pl} engellilerin tesisleri
die Eisenbahnanlagen {sub} {pl} demiryolu tesisleri
elektrische Anlagen von Gebäuden binaların elektrik tesisleri
elektrolytische Entgratanlagen {sub} {pl} elektrolitik çapak alma tesisleri
die Energiebetriebe {sub} {pl} enerji tesisleri
die Engpassanlagen {sub} {pl} geçit tesisleri
die Enteisungsanlagen {sub} {pl} buzdan kurtarma tesisleri
die Entkalkungsanlagen {sub} {pl} kireçsizlendirme tesisleri
die Entlüftungsanlagen {sub} {pl} havalandırma tesisleri
die Entwässerungsanlagen {sub} {pl} drenaj tesisleri
0.002s