15 direkte Treffer gefunden für: Plus


57 indirekte Treffer gefunden für: Plus

Deutsch Türkisch
plus oder minus artı veya eksi
Plus- und Minustoleranzen {sub} {pl} artı ve eksi toleraslar
das Plus-Minus-Zeichen {sub} {n} artı eksi işareti
die Plusabweichung {sub} {f} pozitif sapma
der Plusbaum {sub} {m} morfolojik açıdan çok özellikli ağaç
der Plusbestand {sub} {m} fazla mevcudiyet
der Plusbetrag {sub} {m} fazla miktar
der Plusbetrag {sub} {m} kazanç
das Plusbrennerkabel {sub} {n} fişli brilör kablosu
die Plusdystrophie {sub} {f} pozitif distrofi
die Pluselektrode {sub} {f} pozitif elektrot
der Plusgrad {sub} {m} artı derece
die Plusgröße {sub} {f} normal bedenden büyük
der Pluskontakt {sub} {m} pozitif kontak
plusminus artı eksi
die Plusplatte {sub} {f} [Naturwissenschaft] artı yaprak
die Plusplatte {sub} {f} [Naturwissenschaft] pozitif levha
die Plusplatte {sub} {f} [Naturwissenschaft] pozitif plaka
die Plusplatte {sub} {f} pozitif plaka
der Pluspol {sub} {m} [Naturwissenschaft] pozitif kutup
die Pluspolbrücke {sub} {f} pozitif kutuplu köprü
der Pluspunkt {sub} {m} artı değer
der Pluspunkt {sub} {m} artı puan
die Pluspunkte {sub} {pl} artı puanlar
das Plusquamperfekt {sub} {n} [Grammatik] miş’li geçmiş zaman
das Plusquamperfekt {sub} {n} [Grammatik] üçüncü geçmiş zaman
das Plusquamperfekt {sub} {n} geçmiş zamanın hikâyesi
die Plusquamperfekte {sub} {pl} miş’li geçmiş zamanlar
die Plussymptome {sub} {pl} artı belirtiler
plustern {v} tüylerini kabartmak
der Pluswert {sub} {m} artı değer
der Pluswert {sub} {m} pozitif değer
das Pluszeichen {sub} {n} [Mathematik] artı işareti
das Pluszeichen {sub} {n} [Mathematik] toplama işareti
das Pluszeichen {sub} {n} artı
das Pluszeichen {sub} {n} artı işareti
die Pluszeichen {sub} {pl} artı işaretleri
die Pluszone {sub} {f} artı kuşağı
der Pluszucker {sub} {m} fazla şeker
die Pluszahl {sub} {f} pozitif sayı
der Plüsch {sub} {m} pelüş
der Plüsch {sub} {m} tüylü kadifemsi kumaş
der Plüsch {sub} {m} tüylü kumaş
der Plüsch-BH {sub} {m} pelüş sütyen
der Plüschaffe {sub} {m} oyuncak ayı
plüschartig {adj} pelüş türünden
plüschartig {adj} pelüşe benzer
plüschartiger {adj} daha tüylü
plüschartigste {adj} en tüylü
der Plüschbär {sub} {m} pelüş ayı
die Plüschdecke {sub} {f} pelüş örtü
eins plus {sub} {f} [hervorragend] pekiyiden daha iyi
im Plus {ugs.} kazançta
das Leistungsplus {sub} {n} başarı artısı
der Produktionsplus {sub} {m} üretim artışı
das Surplus {sub} {n} [Überschuss, Gewinn] fazlalık, kazanç
das Umsatzplus {sub} {n} ciro artışı
0.003s