Keine direkten Treffer gefunden für: gazla

Deutsch Türkisch

53 indirekte Treffer gefunden für: gazla

Deutsch Türkisch
Absorption von Gasen {sub} {f} gazların emilmesi
Anlage zur Verflüssigung von Gasen {sub} {f} gazla mayileştirme tesisi
ausräuchern {v} gazlamak
Autobus mit Gasantrieb {sub} {m} gazla çalışan otobüs
begasen {v} gazlamak
die Begasung {sub} {f} gazlama
das Begasungsmittel {sub} {n} gazlama vasıtası
beim Auto Gas geben {v} gazlamak
das Blähungsmittel {sub} {n} gazlanmaya karşı ilaç
das Blähungsvermögen {sub} {n} gazlanma kapasitesi
Brenner für Gasfeurung {sub} {m} gazla ısıtma brülörü
Diffusion von Gas {sub} {f} gazların difüzyonu
das Druckgaseinsatzverfahren {sub} {n} gazla tavlama ameliyesi
Durchlässigkeit für Gase {sub} {f} gazların geçirgeniği
das Entgasungsverfahren {sub} {n} gazlaştırma usulü
die Entgasungswärme {sub} {f} gazlaştırma sıcaklığı
die Erstickung {sub} {f} gazla boğulma
Expansion von Gasen {sub} {f} gazların genleşmesi
der Gasantrieb {sub} {m} gazla tahrik
gasbeheizt {adj} gazla ısıtmalı
die Gasbeleuchtung {sub} {f} gazla aydınlatma
das Gasbeleuchtungsgerät {sub} {n} gazla aydınlatma sunii
die Gasbestandteile {sub} {pl} gazların bileşimi
gasbetrieben {adj} gazla çalışan
die Gase {sub} {pl} gazlar
gasen {v} gazlamak
die Gasentzündung {sub} {f} gazla tutuşturma
die Gasfeuerung {sub} {f} gazla ateşleme
die Gasfeuerung {sub} {f} gazla ısıtılan ocak
der Gasfeuerungsautomat {sub} {m} gazla ateşleme otomatiği
das Gasflammofenfrischen {sub} {n} gazla tavlama
die Gasflasche {sub} {f} gazla doldurulmuş lamba
gasförmig werden {v} gazlaşmak
das Gasgeben {sub} {n} gazlama
gasgeheizt gazla ısıtma
der Gasgleichrichter {sub} {m} gazla doldurulmuş radresör lambası
die Gasheizung {sub} {f} gazla dağlama
die Gasheizung {sub} {f} gazla ısınma ısıtma
der Gaskocher {sub} {m} gazla ısıtılan ocak
die Gaskühlanlage {sub} {f} gazla soğutma tesisatı
die Gasspülung {sub} {f} gazla temizleme
der Gasspürer {sub} {m} gazla temizleyici
das Gasspürgerät {sub} {n} gazla temizleme sunii
das Gasventil {sub} {n} gazla doldurulmuş lamba
die Gaszementation {sub} {f} gazla karbonlama
die Gaszementierung {sub} {f} gazla karbonlamak
isothermer Gasstrom {sub} {m} gazların izotermal akışı
Kernreaktor, gasgekühlter- {sub} {m} gazla soğutulan nükleer reaktör
Kühlung mit Gas [Zinkaufdampfanlage] gazla soğutma
mit Gas versorgen {v} gazla beslemek
periodischer Gassstrom {sub} {m} gazların periyodik akışı
mit halbem Gas yarım gazla
mit Vollgas tam gazla
0.003s