1 direkte Treffer gefunden für: al

Deutsch Türkisch
rot {adj} al

77 indirekte Treffer gefunden für: al

Deutsch Türkisch
Aachen [Geografie] Almanya`nın batısında, Hollanda sınırında bir il ismi
das ABC {sub} {n} Alfabe
das Abc-Buch {sub} {n} alfabe kitabı
die Abenddämmerungen {sub} {pl} alaca karanlıklar
Abenddämmerungs- alaca karanlık
der Abfall {sub} {m} alçalma
abfallen {v} [fiel ab, ist abgefallen] alçalmak
das Abflammen {sub} {n} [flammte ab, hat abgeflammt] alevde sertleştirme
abflammen {v} [flammte ab, hat abgeflammt] alevde sertleştirmek
abflammen {v} [flammte ab, hat abgeflammt] alevlenmek
die Abflammung {sub} {f} alevde sertleşme
abfühlbar {adj} algılanabilir
die Abfühlbürste {sub} {f} algılama fırçası
abfühlen {v} [fühlte ab, hat abgefühlt] algılamak
Abgabe unter Selbstkostenpreis {sub} {f} alış fiyatı altında satış
Abgang von dem Goldstandard {sub} {m} altın standardını terk etme
abgeflachter Berg {sub} {m} alçaltılmış dağ
abgeflachter Berg {sub} {m} alçaltılmış tepe
abgeflachtes Relief {sub} {n} alçaltılmış kabartma
abgehalten werden alıkoyulmak
abgesenkt alçaltılmış
abgesenkte Fahrleitung alçaltılmış sürme hattı
abgesenkter Bordstein {sub} {m} alçaltılmış kaldırım taşı
abgesetzte Decken {sub} {pl} alçaltılmış tavanlar
abgesetzte Fläche {sub} {f} alçaltılmış yüzey
abgesetzte Unteranlage {sub} {f} alçaltılmış altlık
abgesetztes Bedienfeld {sub} {n} alçaltılmış kumanda paneli
abgesunkenes Massiv {sub} {f} alçalmış dağ kütlesi
abgetragenes Gebirge {sub} {n} alçaltılmış dağ
abgetrieben [Kind] aldırılmış
abgewöhnen alışkanlıktan vazgeçmek
abgewöhnend {adj} alışkanlıktan vazgeçen
abgewöhnt alışkanlıktan vazgeçti
die Abgewöhnung {sub} {f} alışkanlıktan vazgeçme
abgraben {v} [grub ab, hat abgegraben] alçaltmak
abgrabend {adj} alçaltan
die Abgrabung {sub} {f} alçaltma
abhalten {v} [hielt ab, hat abgehalten] alıkoymak
abhaltend {adj} alıkoyan
die Abhaltung {sub} {f} alıkoyma
der Abhaltungsgrund {sub} {m} alıkoyma nedeni
der Abhaltungsgrund {sub} {m} alıkoyma sebebi
Abhol- und Zustellservice {sub} {m} alıp götürme ve teslim etme servisi
die Abholadresse {sub} {f} alıp götürme adresi
der Abholauftrag {sub} {m} alıp götürme siparişi
die Abholberechtigung {sub} {f} alıp götürme hakkı
abholbereit alıp götürmeye hazır
das Abholdatum {sub} {n} alıp götürme tarihi
der Abholdienst {sub} {m} alıp götürme hizmeti
abholen {v} [holte ab, hat abgeholt] alıp getirmek
abholen {v} [holte ab, hat abgeholt] alıp götürmek
der Aal {sub} {m} yılanbalığı
der Aar {sub} {m} kartal
die Abart {sub} {f} anormal
abartig {adj} [abnormal] anormal
die Abartige {sub} {f} [weiblich] anormal
Abartiger [ein~] anormal
Abartige [der~, die~, das~] anormal
abaxial yanda duruş
Abbau von Personal {sub} {m} işçi tasfiyesi
abbaubares Material {sub} {n} ayrışabilir malzeme
das Abbaupotential {sub} {n} işletme potensiyeli
das Abbrechungssignal {sub} {n} kesilme sinyalı
der Abbruch {sub} {m} [Programm] iptal
das Abbruchanforderungssignal {sub} {n} kesinti talep sinyali
das Abbruchmaterial {sub} {n} yıkım malzemesi
das Abdeckmaterial {sub} {n} kapatma malzemesi
Abdeckplatte aus Isoliermaterial {sub} {f} isoleli plaka kapak
das Abdichtungsmaterial {sub} {n} izole malzemesi
abdominal karın ile ilgili
das Abdruckmaterial {sub} {n} kalıplama malzemesi
das Abdrücksignal {sub} {n} basma sinyali
das Abfahrauftragssignal {sub} {n} hareket emri sinyali
das Abfahrlichtsignal {sub} {n} hareket etme ışık sinyali
das Abfahrsignal {sub} {n} kalkma sinyali
das Abfahrtsignal {sub} {n} kalkış sinyali
das Abfahrtssignal {sub} {n} hareket sinyali
0.004s